Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2199/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Fő tér 2., 11199 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nagy János György E.V.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmidt Csaba polgármester
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34515769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://tatabanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beépített bútorok - JAMK
Hivatkozási szám: EKR000958002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Beépített bútorok - JAMK
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45421153-1
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Fő tér 2., 11199 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A belsőépítészeti terv részletezi a beszerzendő és a beépítendő bútorokat, valamint tartalmaz minden belsőépítészeti elemet (falszínek, burkolatok, szőnyegek).
A megvalósításhoz szükséges gyártmány terveket és részletes kidolgozottságú belsőépítészeti részletterveket Ajánlattevőnek kell biztosítania.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció és egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17077 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Beépített bútorok - JAMK
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nagy János György E.V.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32750430
Postai cím: Tavaszmező Utca 57
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.janos@bred.hu
Telefon: +36 307360270
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 185000047
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45421153-1
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Fő tér 2., 11199 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A belsőépítészeti terv részletezi a beszerzendő és a beépítendő bútorokat, valamint tartalmaz minden belsőépítészeti elemet (falszínek, burkolatok, szőnyegek).
A megvalósításhoz szükséges gyártmány terveket és részletes kidolgozottságú belsőépítészeti részletterveket Ajánlattevőnek kell biztosítania.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció és egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184568900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nagy János György E.V.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32750430
Postai cím: Tavaszmező Utca 57
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.janos@bred.hu
Telefon: +36 307360270
Internetcím(ek): (URL) www.bred.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ Felek a Szerződés III. Vállalkozási díj 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
"1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért Megrendelő összesen nettó 184.568.900,- Ft, azaz nettó száznyolcvannégymillió-ötszázhatvannyolcezer-kilencszáz forint vállalkozói díjat fizet Vállalkozó részére."
2./ Felek a Szerződés I. Előzmények 3. pontja alapján a Szerződés 1. és 2. számú alapdokumentumait képező műszaki dokumentáció részeként kiadott, illetve Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetést közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező módosított árazott költségvetésnek megfelelően módosítják.
3./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadók.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A bútorelemek konkrét térben történő pozíciójának az elektromos előtervekkel történő összevetését követően derült ki, hogy azok sem az ergonómiai, sem az antropometriai minimumoknak nem felelnek meg. Fentiekre tekintettel szükségessé vált az érintett bútorelemek pozíciójának és méretének áttervezése, mely mennyiségi módosulást is maga után vont.
A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a szerz. módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján, a fenti indokokra tekintettel.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján megállapítható, hogy a tárgyi módosítás az ellenérték csökkenését eredményezi, melyre tekintettel a szerződésmódosítás ellenérték változással jár, és a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna, ha Ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 185000047 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 184568900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek jelen Szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben