Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2207/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75531906
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535500
E-mail: akekesi@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22312691
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001591802019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001591802019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemészeti eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001591802019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szemészeti eszközök beszerzése konszignációs raktárkészlet biztosításával a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel:
1. rész: Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
2. rész: Hidrofil akrilátaszférikus egytestű, aberráció mentes összehajtható hátsócsarnok műlencse
3. rész: Hidrofób akrilát anyagú háromtestű műlencse
4. rész: Hidrofób akrilát anyagú egytestű
5. rész: Irisfixációs PMMA intraokuláris lencse
6. rész: Hidrofil akrilátaszférikus, aberráció mentes összehajtható lencse tórikus kivitelben
7. rész: Izolációs szettek
8. rész: Vitrectomos beavatkozáshoz egységcsomagok
9. rész: AMO SOVEREIGN COMPACT csőrendszer
10. rész: AlconConstellationVision System-hez
11. rész: Viscoelasticus anyagok
12. rész: BBS oldat üvegben
13. rész: BBS oldat műanyag palackban
14. rész: Szemészeti egyszer használatos kések
Folytatás VI.3. pontban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
Szemlencse alapanyaga: Hidrofób acrylat, Szemlencse egytestű, Víztartalom < 4%, Hasznos optika átmérő: 6 mm, Műlencse teljes átmérő: 13 mm, Optika típusa: Anterior aszimmetrikus biconvex, Optikai rész: UV szűrős, Optika pereme: Éles 360o-ban, Szemlencse láb dőlésének szöge (anguláció) :0 o anguláció, Törésmutató:1,55, Haptika típusa: módosított L haptika optikával megegyező, 2 db, Dioptria tartománya:+6,0 D –(+)40 D, A-konstans 118,4
500 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 50 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hidr. akr. egytestű, aberr. mentes összehajt. hát
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akrilátaszférikus egytestű, aberráció mentes összhajtható hátsócsarnok műlencse
"Egytestű hidrofil tulajdonságú(vízben tárolt):
hidrofil-hidrofób kopolimerakrilát min. 20% víztartalommal
a haptika és az optika anyaga azonos.
Törésmutató: közepes 1,46-1,48 között
Teljes átmérő: min. 13 mm legyen
Otika átmérő: min.6,0 mm legyen
Optika típusa:Biconvex,aszférikus
Az optika hátsó felszín PCO ellen mechanikus barrierként
optika hátsó felszín élesszélű 360°-ban(optika/haptika között is)
Optika rész:UV szűrős
Láb dőlése:0°,lépcsős
Haptika érintkezési szöge a tokban: Jó centrálódás, enyhe
zonulolysis kompenzálása érdekében haptika érintkezési szöge
a tokban 178°.
Törésmutató:közepes 1,46-1,48 között
Széles dioptria tartomány: -10 D-+45 D
Injektor biztosítása minden lencséhez: max 2,0 mm sebhez"
600 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 180 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akrilát anyagú háromtestű műlencse
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofób akrilátanyagú háromtestű műlencse
"Optika alapanyaga: hidrofób akrilát , UV szűrővel (víztartalom: 0,28 ± 0,01 %)
A haptika alapanyaga: PMMA
Optika típusa: +2 Dpt fölött biconvex
+2 Dpt alatt meniscus
Optika kiképzése: szférikus
Optikai átmérő: 6 mm
Élkiképzés: 360 fokban körbefutó éles hátsó perem, és lekerekített elülső perem a káprázás kiküszöbölésére
Törésmutató: 1,47
Víztartalom: 0,1%
2db haptika : Igen ,C vagy ezzel egyenértékű
Hurok hajlásszöge: 5°
""A"" konstans: 118,4 ultrahangos biometria
Csarnok mélység 5,2 mm
Szemlencse dioptria tartománya: -10-+30D"
50 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 30 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akrilát anyagú egytestű
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofób akrilát egytestű műlencse
"Optika alapanyaga:hidrofóbakrilát UV szűrővel. Tudományosan igazolt, biostabil akril, amely évek múlva sem mutat vacuola képződést
A haptikaalapanyaga:hidrofóbakrilát
Optika típusa: Biconvex,360° -ban éles hátsó peremmel
Optika kiképzése: szférikus
Optikai átmérő: 6 mm
Törésmutató:1,47
Víztartalom: 0,28 ± 0,01 %
Teljes külső átmérő: 13 mm
Hurok hajlásszöge: 0°
""A"" konstans: 118,4 (ultrahangos biometria)
Csarnok mélység: 5,2 mm
Támasztó hurok: tömör ""C"" TRI-FIX™ vagy ezzel egyenértékű
Szemlencse dioptria tartománya: +6-+30D, (0.5 dpt lépcsőkben)"
450 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 100 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Irisfixációs PMMA intraokuláris lencse
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irisfixációs PMMA intraokuláris lencse
Alapanyag PMMA UV szűrővel (CQ-UV), Optikai átmérő 5 mm, Teljes külső átmérő 5,4 mm / 8,5 mm, A" konstans 115 ultrahangos biometria, 115,7 optikai biometria, "A" konstans retropupilláris 116,8 ultrahangos biometria, 116,9 optikai biometria, Dioptria tartománya: +2,0 dpt - + 30,0 dpt (14,5 - 24,5 dpt tartományban 0.5 dpt lépcsőkben)
10 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hidr. akr. egytestű, aberr. mentes összehajt. tóri
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akrilátaszférikus, aberráció mentes összehajtható lencse tórikus kivitelben
Hidrofil akrilát alapanyagú 25% víztartalommal, egytestű (optika és haptika) hátsócsarnoki lencse, ahaptika és az optika anyagaazonos.Teljes átmérő 13,0 mm . Optika átmérő 6,0 mm. Optika típusa Biconvex, aszférikus, koma aberráció mentes. Optika hátsó felszín éles szélű 360°-ban (optika/haptika között is) SquareEdge . Optikai rész UV szűrős . A- konstans 118,9. Láb dőlése 0°. „C” jellegű haptika. Haptika érintkezési szöge a tokban 175°. Törésmutató 1,46. Haptika vastagsága 0,4 mm. Dioptria tartomány -10 D - +35 D. Tórikus tartomány +1,0 D – +9.0 D között.
20 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Izolációs szettek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Izolációs szettek
Szemészeti izolációs szett I.
"1 db Asztalterítő
1 db Szemészeti lepedő
1 db Standard operációs kabát L .
1 db Standard operációs kabát XL.
3 db 5x66 mm Szivarka tampon,6 db 7,5x7,5 cm Gézlap, 8 rétegű,1 db Átlátszó, lyukas Szemkagyló,1 db 75x75 mm Műszertörlő,3 db 2 ml Fecskendő Luer,1 db 2 ml Fecskendő csavaros,1 db 5 ml Fecskendő, 3 részes Luer,1 db 1 ml Tuberculin fecskendő,1 db 60 ml Műanyag átlátszó tálka,
1 db Phaco tálca takaró 75x90 cm
2 db 15 cm Fa vattapálca, nagy fejjel,3 db 27Gx22 mm Irrigációs kanül, hajlított 45 fok,1 db 23Gx22 mm Kanül, hajlított.
2 db Karfa izoláló 73x35cm
800 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 88 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
Szemészeti izolációs szett II.
"1 db Asztalterítő 100x150 cm
1 db Szemészeti lepedő 140x150 cm
1 db Standard operációs kabát L
1 db Standard operációs kabát XL
1 db 250 ml Műanyag átlátszó tálka,2 db 15 cm Fa vattapálca, nagy fejjel,10 db 5x5 cm Nem szőtt törlő 30 g, 4 rétegű,1 db Átlátszó, lyukas Szemkagyló,1 db 47x38 cm Kéztörlő,1 db 3,0 mm Mikrosebészeti kés, hajlított 45° bevel up,1 db 15 fokos Incíziós kés, egyenes,3 db 5x66 mm Szivarka tampon,1 db 50x70 mm Szempárna, ovális, nem szőtt,1 db 75x75 mm Műszertörlő,2 db 2 ml Fecskendő Luer,1 db 5 ml Fecskendő, csavaros,1 db 1 ml Tuberculin fecskendő,1 db 10 ml Fecskendő Luer.
1 db műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
3 db 27Gx22 mm Irrigációs kanül, hajlított 45 fok,1 db 23Gx22 mm Kanül, hajlított."
800 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 88 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vitrectomos beavatkozáshoz egységcsomagok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vicrectomos beavatkozáshoz egységcsomagok
25 G Kazettás csomag AlconConstellation készülékkel kompatibilis
1 db Infúziós kanül.1, db Provisc kanül,27G . 1 db 140x140 cm-es öntapadós hátlap résszel rendelkező vízhatlan, kétrétegű műszerasztalizoláló, mely kibontáskor a csomag burkolataként védi a benne tárolt eszközöket a kontaminációtól. 1 db 55X105 cm-es készülék tálca izoláló. 1 db Öntapadós ragasztócsíkkal ellátott készülékkijelző-izoláló ,45X55CM . 1 db Műanyag szemtakaró, átlátszó. 4 db Szemfeltáró pálca,15CM. 1 db Mércézett pohár,250ML. 2 db Karfa izoláló,71X80CM.1 db Kétrétegű vízálló steril izolálódrapéria 8x8 cm-es öntapadós incíziós területtel, rögzített folyadékgyűjtő zsákkal min.140x193 cm-es méretben. 1 db Kétrétegű, vízálló, légáteresztő köpeny szövet gallérral, amely tépőzárral és kötővel ellátott köpeny. L méret, kéztörlővel. 1 db Kétrétegű, vízálló, légáteresztő köpeny szövet gallérral, amely tépőzárral és kötővel ellátott köpeny. XL méret, kéztörlővel. 1 db Gézlap a műanyag szemtakaró alá ,segít csukva tartani a szemet 9X6,5X1 cm. 5 db Gézlap, 12 rétegű, 10X10 CM . 5 db Gézlap, 8 rétegű, 5X5 CM . Szivarka 5X66mm, 10 db . 1 db Fecskendő, 10 ml, LL, 2 részes . 1 db Fecskendő, 1 ml, LS, 3 részes . 1 db Fecskendő, 5 ml, LS, 2 részes, 1 db 26G kanül, szemfelszín nedvesítésére.1 db Szilikon végű kanül ,25G . 1 db 25G kazettás kombinált csomag, mely tartalmazza a 25G 10 000 vágásszámú mindkét oldalról pneumatikusan vezérelt vitrektóm kézifejet, a 25G méretű mikró incíciósportokat, a készülék folyadékkezeléséhez szükséges kazettát a hozzátartozó csőkészletekkel és az egyenes fényszálat rádiófrekvenciás szenzorral.1 db 26G kanül, szemfelszín nedvesítésére.
24 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 6 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell. Lsd. lent
25 G kazetta nélküli csomag AlconConstellation készülékkel kompatibilis
1 db Infúziós kanül.1, db Provisc kanül,27G . 1 db 140x140 cm-es öntapadós hátlap résszel rendelkező vízhatlan, kétrétegű műszerasztalizoláló, mely kibontáskor a csomag burkolataként védi a benne tárolt eszközöket a kontaminációtól. 1 db 55X105 cm-es készülék tálca izoláló. 1 db Öntapadós ragasztócsíkkal ellátott készülékkijelző-izoláló ,45X55CM . 1 db Műanyag szemtakaró, átlátszó. 4 db Szemfeltáró pálca,15CM. 1 db Mércézett pohár,250ML. 2 db Karfa izoláló,71X80CM.1 db Kétrétegű vízálló steril izolálódrapéria 8x8 cm-es öntapadós incíziós területtel, rögzített folyadékgyűjtő zsákkal min.140x193 cm-es méretben. 1 db Kétrétegű, vízálló, légáteresztő köpeny szövet gallérral, amely tépőzárral és kötővel ellátott köpeny. L méret, kéztörlővel. 1 db Kétrétegű, vízálló, légáteresztő köpeny szövet gallérral, amely tépőzárral és kötővel ellátott köpeny. XL méret, kéztörlővel. 1 db Gézlap a műanyag szemtakaró alá ,segít csukva tartani a szemet 9X6,5X1 cm. 5 db Gézlap, 12 rétegű, 10X10 CM . 5 db Gézlap, 8 rétegű, 5X5 CM . Szivarka 5X66mm, 10 db. 1 db Fecskendő, 10 ml, LL, 2 részes . 1 db Fecskendő, 1 ml, LS, 3 részes . 1 db Fecskendő, 5 ml, LS, 2 részes. 1 db 26G kanül, szemfelszín nedvesítésére.1 db Szilikon végű kanül ,25G . 1 db a 25G 10 000 vágásszámú mindkét oldalról pneumatikusan vezérelt vitrektóm kézifejet. 3 db 25G méretű mikró incíciós port. 1 db csőkészletek. 1 db egyenes fényszálat rádiófrekvenciás szenzorral.
96 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 12 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: AMO SOVEREIGN COMPACT csőrendszer
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AMO SOVEREIGN COMPACT csőrendszer
Egyszer használatos folyadékgyűjtő kazetta AMO SOVEREIGN COMPACT géppel történő beavatkozáshoz
800db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 90 db-os konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: AlconConstellationVision System-hez
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AlconConstellationVision System-hez
Kazetta AlconConstellationVision System-hez
108 db/év
Csőkészlet AlconConstellationVision System-hez
576 db/év
Folyadék gyűjtő zsák AlconConstellationVision System-hez
72 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Viscoelasticus anyagok
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Viscoelasticus anyagok
"1,37%-os Na-hyaluronát tartalmú
viszkolesztaikus anyag
hátsó vitrektom
beavatkozáshoz" 1,0 ml steril üvegfecskendőben, hatóanyag:SodiumHyaluronate és Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC),koncentráció: 1,37% NaHA 0.57% HPMC
600 db/év
2% meticellulóz(Hidroxi-PropilMeticellulóz) tartalmú szemészeti viszkoelasztikus anyag 2,5 ml-es steril üvegfecskendőben, 1db 23 G hajlított kanülával
400 db/év
2% HPMC tartalmú szemészeti viszkoelasztikus anyag 2 ml-es steril üvegfecskendőben, HPMC tartalmú szemészeti viszkoelasztikus anyag szaruhártya nedvesítésre.
60 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: BBS oldat üvegben
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BSS oldat üvegben
500 ml-es,Constellation készülékhez
500 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: BBS oldat műanyag palackban
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BSS oldat műanyag palackban
500 ml-es,védőzáras kupakkal. Az oldat a kiszerlésésnek megfelelő mérőskálával ellátott műanyag palackban szállítandó,zárása biztonsági műanyag kupakkal és eszközmentesen bontható fém záró gyűrűvel történik.
350 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szemészeti egyszer használatos kések
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szemészeti egyszer használatos kések
15°-os kés 15°-os,szélessége 1,7 mm, vastagság 0,15 mm
600 db/év
Clearcornea kés 2,8 mm széles,45°-ban hajlított fejjel,vastagság 0,15 mm
600 db/év
Crescent kés 2,5 mm széles, 55°ban hajlított fejjel, bevelup, vastagság:0,15mm
10 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: AlconConstellation készülékes vitrectomos beavatko
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AlconConstellation készülékes vitrectomos beavatkozáshoz vagy ezzel egyenértékű kompatibilis termékek
Diatermiás kézi fej E.H. 339.21 vagy ezzel egyenértékű termék Diatermiás kézi fej E.H. vérzés csillapításhoz
6 db/év
ILM csipesz 25G 725.44 vagy ezzel egyenértékű termék A vitrektómiás műtétek során történő membrán eltávolításhoz
120 db/év
Maxgrip csipesz 725.13P vagy ezzel egyenértékű termék Nagy fogófelülettel rendelkező itrektómiás csipesz nehéz membránok manipulálásához.
12 db/év
Hajlított olló 725.52P vagy ezzel egyenértékű termék Hajlított olló, kifinomult ívelt vágó felület, folyamatos vágás 40°os ívben, az íves vágófelület lehetővé teszi többcélú használatot.
6 db/év
25G Vitrektóm kés 25G méretű porton keresztül végzett vitrectomia során használható vitrekóm kézifej Constellation készülékhez legalább 7500-es vágásszámmal, rádió frekvenciás felismeréssel, kétoldali levegő meghajtással
36 db/év
ILM hurok ILM hurok ILM membrán megkezdéséhez.
6 db/év
Phaco hegy 0.9 mm-es 30°-os Kelman mini hegy Ozil technológiával működtethető
30 db/év
25G hajlított lézerszál rádiófrekvenciás azonosító rendszerrel Constellation készülékkel kompatibilis, egyenestől 40 fokig hajlítható véggel, mely a műtét közben is szabályozható
6 db/év
Makula lencse 618.60 vagy ezzel egyenértékű termék Aszférikus makula lencse a jobb látási viszonyokért. Elvárás: - 59 dioptria; legalább 200 mm2 felfekvő felület; 30 fokos látószög
6 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Katarakta és vitrectom festékek
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Katarakta és vitrectom festékek
TOKFESTŐ Lencsetok megfestésére, összetétele: 1% oldott lutein+0.04% trypan kék, kiszerelése: 1ml fiola, rövid behatási idővel rendelkezzen
120 db/év
MEMBRÁNFESTŐ Internal Limiting Membrane és az EpiretinalMembrane megfestésére, összetétele: 2% oldott lutein+0.05% ragyogó kék+0.15% trypan kék, kiszerelése: 1ml fiola, , alkalmazása: infúzió elzárandó, lassú és egyenletes befecskendezéssel intravitreális injekció beadáshoz hasonlóan, 23G egyenes, szilikon mentes kanülön keresztül, • 30sec behatási idővel rendelkezzen
30 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gázok vitrectomhoz
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gázok vitrectomhoz
Szemészeti speciális gáz SF6 vagy ezzel egyenértékű termék Összetétel: 20% Sulfurhexafluorid, 80% levegő,kiszerelés: 40 ml-es steril fecskendőben,effektív tamponáló idő: 6 nap,Felszívódási idő: 1-2 hét,Non-expanzív gáz koncentráció: 20%
8 db/év
Szemészeti speciális gáz C3F8 vagy ezzel egyenértékű termék Összetétel: 12% Octafluoropropan, 88% levegő,Kiszerelés: 40 ml-es steril fecskendőben,Effektív tamponáló idő: 30 nap,Felszívódási idő: 6-8 hét,Non-expanzív gáz koncentráció: 12%
5 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hátsó szegmens termék I.
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hátsó szegmens termék I.
C10F18 Perfluorodecaline vagy ezzel egyenértékű termék. Fizikai tulajdonságok : Specifikus tömeg 25 C fokon 1,93. Forráspont: 141°C. Refraktív index: 1,31. Elvárások: Tökéletes tisztaság, spontán evaporáció, garantált hatásmechanizmus, inert, tökéletes endotamponálás.
20 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hátsó szegmens termék II.
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hátsó szegmens termék II.
Szilikon olaj 10 ml-es fecskendőben: sűrűség 22 C fokon 0,98g/cm3; viszkozitás 25 C fokon 1000 mPa.s, határfelületi feszültség 44,9 mN-m, refraktív index 20 C fokon 1,40
10 db/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1. § (8) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 21-22. § foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti módon. A referenciaigazolás, vagy referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az adott részben előírt mennyiségű szállítást.
Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, ez esetben csatolandó az előszerződés továbbá a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
AT-nek nyilatkozni szükséges, hogy igénybe vesz-e erőforrás szervezetet (nemleges tartalommal is).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M1.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább az adott részben az alábbi mennyiségű szemészeti eszközök szállításáról szóló referenciával.
1. rész: 350. db., 2. rész: 420 db, 3. rész: 35 db, 4. rész: 315 db, 5. rész: 7 db, 6. rész: 14 db, 7. rész: 560 db, 8. rész: 84 db, 9. rész: 560 db, 10. rész: 529 db, 11. rész: 742 db, 12. rész: 350 db, 13. rész: 245 db, 14. rész: 847 db, 15. rész: 155 db, 16. rész: 105 db, 17. rész: 9 db, 18. rész: 14 db, 19. rész: 7 db
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő akkor tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a szerződés befejezési dátuma jelen felhívás feladásának napját megelőző 3 éves (36 hónapos) időszakon belül esik.
Ajánlattevő részenként egy vagy több referenciával is teljesítheti az alkalmassági előírást.
Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű referenciakövetelménynek való megfelelésigazolása elegendő ajánlattevő alkalmasságának megállapításához, az előírt minimumkövetelmények nem adódnak össze.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén:
Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek. alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek. alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely teljesítés meghiúsul. A kötbér mértéke az érintett termékek nettó ellenértékének 30%-a. Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a Vevő jogosult az érintett mennyiséget harmadik személytől megrendelni, mely okán az Eladó Vevővel szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet. Folytatás VI.3. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Bontási eljárás a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Folytatás II.1. 4. pontból:
15. rész: AlconConstellation készülékes vitrectomos beavatkozáshoz vagy ezzel egyenértékű kompatibilis termékek
16. rész: Katarakta és vitrectom festékek
17. rész: Gázok vitrectomhoz
18. rész: Hátsó szegmens termék I.
19. rész: Hátsó szegmens termék II.
Valamennyi rész tekintetében:
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
Folytatás III.2.2. pontból
A már érvényesített késedelmi kötbért bele kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
A fedezetet Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés a számlázás és a kifizetések pénzneme HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő részszámlázást akként biztosít, hogy teljesítésigazolással elismert teljesített megrendelésenként utólag 1 számla benyújtása lehetséges a ténylegesen átvett termékek ellenértékéről.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) - (6) bekezdés, továbbá a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§ alapján alkalmazott Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, átutalással, utólag, 60 napos fizetési határidővel.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat a Ptk. 6:155. szerint.
A fizetési feltételeket és a kötbéreket részletesen a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő az 1.-4., 7., 8. és 9. rész tekintetében konszignációs raktárkészlet biztosítását írja elő.
A fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz rendelkezéseket.
A számlák kiállítására a Kbt. 27/A. § -át megfelelően alkalmazni kell.
Valamennyi rész tekintetében
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
Folytatás VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
Folytatás VI.3. pontból
10. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
11. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
12. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
13. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
14. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a kitöltött terméklistát (ártábla).
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: Bartalis Irén (lajstromszám 00778), dr. Kékesi Andrea (00208)
16. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
17. A beszerzés a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.
18. Nyertes ajánlattevő kötelessége az áruk forgalomba hozatalához előírt magyar nyelvű engedélyek, minőségi tanúsítványok megszerzése és azok érvényességének fenntartása a szerződés teljes időtartama alatt.
19. Ajánlattevő az ártáblázatban adja meg a megajánlott termék cikkszámát, főbb műszaki paramétereit, továbbá csatolja a termékek ismertetőjét (prospektus, és/vagy leírás), valamint ajánlatában csatolja az általa megajánlotttermékekre vonatkozóan a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 6.) Korm.rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőséginyilatkozatot (EC ConformityDeclaration) ÉS - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletalapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt,amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló EurópaiParlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.
20. Az ajánlati árat nettó ajánlati ár/12 hónapban kérjük megadni a felolvasólapon, az ártáblázat „K” oszlopában szereplő – adott esetben összesítő – értékek megadásával.
21. 6. Felek rögzítik, hogy a teljesítéskor – értve ez alatt a konszignációs raktárból való Vevői felhasználást – a steril termékeknek legalább – ehhez képest további - 2 év sterilitással kell rendelkezniük. Ennek folyamatos követése és a fentiek biztosítása az Eladó feladata.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák