Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/244
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.15.
Iktatószám: 22384/2020
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Böjtös-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyiné Sárközi Erika
Telefon: +36 56503516
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnoki Szigligeti Színház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000825302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szolnoki Szigligeti Színház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212322-9
További tárgyak: 45453100-8
09331000-8
31520000-7
32321200-1
44221000-5
45261400-8
45331000-6
79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 20. Hrsz: 825.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Akusztika, belsőépítészet, digital signage, épületfelügyelet, hang-fény-videó, IoT Smart, konyhatechnológia, statika, színpadgépészet.
Mennyiségi adatok: beépített alapterület: 1.788 m2, nettó alapterület: 5.048 m2, nézőtér: 468 fő, színházi dolgozók: 179 fő, egyidejűség: 100 fő.
Alaprajzilag szerény, de igen fontos tetőtéri raktár és gépészeti szint készül, mely alapfeltétele az légtechnikai rendszer korszerűsítésének.
- az épület teljes belsejében az elavult szakipari szerkezetek cserélődnek, a közönségforgalmi területek a klasszicizáló felfogás erősítésének igényével újulnak meg, melegebb színvilággal. A nézőtéri székek sorköztávolságai növekednek, kényelmesebbek lesznek. A nézőtér álmennyezete módosul, meghatározó eleme lesz az új kristálycsillár.
- az álmennyezet felett új híd készül a színpad jó megvilágításának érdekében.
- a színpadon egy új 9,5m átmérőjű forgó létesül az színpadi padozat vasbeton szerkezetre történő cseréjével egyidejűleg.
- zenekari árok átépül egy ötrészes süllyedő pódium beépítésével.
- megújulnak a szcenikai, világítási és hangrendszerek.
- az épület jó hőenergia gazdálkodását szolgálja a homlokzati nyílászárók cseréje korszerű háromrétegű üvegezésű szerkezetekkel
- a színház külső térelhatároló szerkezetei utólagos szigeteléseket kapnak. A homlokzat gazdag tagoltsága és díszítettsége miatt a falak általában belső utólagos szigetelést, míg a tetőzetek -a környezetre veszélyes azbesztpala teljes cseréje után a mai elvárásoknak megfelelő szigetelőrétegeket kapják
- az épület műszaki állapotában jelentős változást hoz az elavult világítási, erőátviteli, hálózatok és berendezések cseréje. A közösségi terekbe, irodákba és műszaki helyiségekbe a mai kor színvonalának megfelelő LED-es és elektromos előtéttel rendelkező nagy hatásfokú, hosszú élettartamú berendezések kerülnek beépítésre. Cserére kerülnek az épület elosztó berendezései, az energia hatékonyság növelésére fotovoltaikus napelemek kerülnek telepítésre. Az épület biztonságának növelése érdekében mikroprocesszor vezérelt tűzjelző rendszer kerül telepítésre, amely elvégzi a szükséges épületgépészeti vezérléseket is.
- a nézőtér részére új, elárasztásos rendszerű szellőztető berendezés épül, a nézőtéri székek alatti befúvással. A légkezelő berendezések (nézőtér, próbaszínpad, színésztársalgó, konyha, vizes blokkok) a jelenleg érvényes, az energiatakarékosságra vonatkozó Erp rendeletek szerint kerülnek telepítésre
- a színház épületének fűtési energiáját előállító gáztüzelésű kazánok helyett kondenzációs üzemű gázkazánokat terveztünk be, melyek kiszolgálják a színészlakások és az üzemház fűtését, használati meleg víz ellátását is.
- a színész öltözők, az irodák és a légtechnikai rendszerek részére központi VRV rendszerű hűtés készül. A régi horganyzott csőből készült hálózat helyett rozsdamentes acélcső hálózat épül. A használati melegvíz előállítása a fűtési víz felhasználásával, hőcserélőkön keresztül történik.
- A korábbi felsőtartályos, gravitációs rendszer helyett nyomásfokozott rendszer készül. A tároló tartályok és a nyomásfokozó szivattyúk a pincei tűzivíz gépházban kerülnek fölállításra.
- A színészbejárati oldalon (továbbiakban - rendezői jobboldal: RJ) meglevő személylift kis bővüléssel cserére kerül. Az északi oldalon (továbbiakban rendezői baloldal RB) új személy és teherfelvonó készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 106 - 257903

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolnoki Szigligeti Színház felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Böjtös-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72578896
Postai cím: Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.robert70@gmail.com
Telefon: +36 209423783
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3789595556 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
"VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS építési-kivitelezési tevékenységre közös megegyezéssel történő módosítása, 1. számú módosítás" aláírásának dátuma 2020.01.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212322-9
További tárgyak: 45453100-8
09331000-8
31520000-7
32321200-1
44221000-5
45261400-8
45331000-6
79932000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 20. Hrsz: 825.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Akusztika, belsőépítészet, digital signage, épületfelügyelet, hang-fény-videó, IoT Smart, konyhatechnológia, statika, színpadgépészet.
Mennyiségi adatok: beépített alapterület: 1.788 m2, nettó alapterület: 5.048 m2, nézőtér: 468 fő, színházi dolgozók: 179 fő, egyidejűség: 100 fő.
Alaprajzilag szerény, de igen fontos tetőtéri raktár és gépészeti szint készül, mely alapfeltétele az légtechnikai rendszer korszerűsítésének.
- az épület teljes belsejében az elavult szakipari szerkezetek cserélődnek, a közönségforgalmi területek a klasszicizáló felfogás erősítésének igényével újulnak meg, melegebb színvilággal. A nézőtéri székek sorköztávolságai növekednek, kényelmesebbek lesznek. A nézőtér álmennyezete módosul, meghatározó eleme lesz az új kristálycsillár.
- az álmennyezet felett új híd készül a színpad jó megvilágításának érdekében.
- a színpadon egy új 9,5m átmérőjű forgó létesül az színpadi padozat vasbeton szerkezetre történő cseréjével egyidejűleg.
- zenekari árok átépül egy ötrészes süllyedő pódium beépítésével.
- megújulnak a szcenikai, világítási és hangrendszerek.
- az épület jó hőenergia gazdálkodását szolgálja a homlokzati nyílászárók cseréje korszerű háromrétegű üvegezésű szerkezetekkel
- a színház külső térelhatároló szerkezetei utólagos szigeteléseket kapnak. A homlokzat gazdag tagoltsága és díszítettsége miatt a falak általában belső utólagos szigetelést, míg a tetőzetek -a környezetre veszélyes azbesztpala teljes cseréje után a mai elvárásoknak megfelelő szigetelőrétegeket kapják
- az épület műszaki állapotában jelentős változást hoz az elavult világítási, erőátviteli, hálózatok és berendezések cseréje. A közösségi terekbe, irodákba és műszaki helyiségekbe a mai kor színvonalának megfelelő LED-es és elektromos előtéttel rendelkező nagy hatásfokú, hosszú élettartamú berendezések kerülnek beépítésre. Cserére kerülnek az épület elosztó berendezései, az energia hatékonyság növelésére fotovoltaikus napelemek kerülnek telepítésre. Az épület biztonságának növelése érdekében mikroprocesszor vezérelt tűzjelző rendszer kerül telepítésre, amely elvégzi a szükséges épületgépészeti vezérléseket is.
- a nézőtér részére új, elárasztásos rendszerű szellőztető berendezés épül, a nézőtéri székek alatti befúvással. A légkezelő berendezések (nézőtér, próbaszínpad, színésztársalgó, konyha, vizes blokkok) a jelenleg érvényes, az energiatakarékosságra vonatkozó Erp rendeletek szerint kerülnek telepítésre
- a színház épületének fűtési energiáját előállító gáztüzelésű kazánok helyett kondenzációs üzemű gázkazánokat terveztünk be, melyek kiszolgálják a színészlakások és az üzemház fűtését, használati meleg víz ellátását is.
- a színész öltözők, az irodák és a légtechnikai rendszerek részére központi VRV rendszerű hűtés készül. A régi horganyzott csőből készült hálózat helyett rozsdamentes acélcső hálózat épül. A használati melegvíz előállítása a fűtési víz felhasználásával, hőcserélőkön keresztül történik.
- A korábbi felsőtartályos, gravitációs rendszer helyett nyomásfokozott rendszer készül. A tároló tartályok és a nyomásfokozó szivattyúk a pincei tűzivíz gépházban kerülnek fölállításra.
- A színészbejárati oldalon (továbbiakban - rendezői jobboldal: RJ) meglevő személylift kis bővüléssel cserére kerül. Az északi oldalon (továbbiakban rendezői baloldal RB) új személy és teherfelvonó készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3789595556
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Böjtös-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72578896
Postai cím: Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.robert70@gmail.com
Telefon: +36 209423783
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek között 2019.05.17-én kötött "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS építési-kivitelezési tevékenységre" szerződés az alábbiak szerint módosul:
Az Alapszerződés módosulással érintett részei:
- Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:
„2.1. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
b) Teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 12 hónap.
Ezt követően a próbaüzem időtartama: 2 hónap.
Próbaüzemet követően indul a műszaki átadás-átvételi eljárás.
A munkaterület átadására leghamarabb 2019. július 15. napon kerülhet sor.”
Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
„2.1. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
b) Teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 16,5 hónap.
Ezt követően a próbaüzem időtartama: 2 hónap.
Próbaüzemet követően indul a műszaki átadás-átvételi eljárás.
A munkaterület átadására leghamarabb 2019. július 15. napon kerülhet sor.”
-Az Alapszerződés módosulással érintett részei:
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (x.30.) Korm. rendelet 28. § alapján „az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik”.
Felek egyeztetést folytattak az árazott költségvetés tételei tekintetében, mely egyeztetést követően az alábbi költségvetési tételek módosítása/kiváltása történik meg, a tételes részletezés a szerződés mellékletét képezi:
-- Nézőtér alatti nyomott tér vízzáró vasbetonfal készítése,
- Színpad alatt főfal és válaszfal többletbontási munkák,
- Meglévő padozat alatti falazott szerkezetű légcsatornák tömedékelése,
- Falnyílások bővítése pénztár mellett, két oldalon nyílásáthidalás előkészítése, ideiglenes dúcolat, statikai adatszolgáltatás (épületszerkezeti feltárását követően és változott kialakítási módból adódó technológiai változás) Vasbeton fúrás és falátvágás technológia alkalmazása,
- Vizesblokkokban Ytong válaszfalak építése, oldalfal vakolás, felületkezelés,
- Földszinti büfé kialakítás É5/M részletterv alapján,
- zenekari árok és színpadtér közötti fal készítése 20 as zsalukő falazatból, betonacél sze-reléssel és betonozással,
- Emeleti páholyok frisslevegő megtáplálásához padozatban furatok kialakítása,
- Nézőtéri nyomott térből 1-1 légtechnikai csatlakkozás részére padozat és födém bontása, az emeleti karzat részére kialakítandó frisslevegő megtáplálásához,
- Távhővezeték kiváltása helyett, meglévő távhővezeték épületen belüli feltárása, megkamerázása, feltöltése és nyomástartás vizsgálata. Ezt követően a feltárásból származó épí-tőmesteri helyreállítási munkálatok elvégzése,
- Panasonic VRV kültéri és beltéri egységek kiváltása Mitsubishi VRV kültéri és beltéri egységek,
- Meglévő béléscső bontás kéményből és új égéstermék elvezető rendszer kiépítése helyett kéménycsatlakozás kivésése beton falazatban, 250-es furán flex túlnyomásos bélelés Viesman Vitocrossal 300 CT3U kazánhoz,
- Öltözők, gazdasági és kiszolgáló helyiségekben világítás kialakításához, padozat megvágása védőcsövek részére,
A fentiekre tekintettel Szerződő felek a Vállalkozó ajánlatát képező árazott költségvetésben feltüntetett egyes építőanyagokat a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki módosulásról szóló táblázatban feltüntetett egyenértékű anyagokkal váltja ki, melyre tekintettel a hivatkozott táblázat jelen szerződésmódosítással a felek között 2019. május 17. napján létrejött vállalkozási szerződés részévé válik, mellyel az árazott költségvetés – az árak változatlanul maradása mellett - módosul a mellékletben meghatározott építőanyagok megjelölése tekintetében.
A Módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, mivel az ezen pontban írt feltételek együttesen teljesülnek:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.


VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II. A jelen Szerződés módosításának indokai
II.1 Vállalkozó a munkaterület átvételének napján a helyszíni bejárás során észlelte, hogy a színház homlokzatán fecskefészkek találhatók, melyek lakottak. Műszaki ellenőr a fenti tényállást, 2019. július 15. napján kelt bejegyzésben az építési naplóban is rögzítette, ahol kérte, hogy Vállalkozó vegye fel az illetékes hatósággal kapcsolatot, és kérjen útmutatást.
Vállalkozó a fenti kötelezettségének eleget téve felvette a kapcsolatot Megrendelővel, és kérte, hogy a fecskefészkek eltávolításához kérje meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának engedélyét. A fenti ügyben a Hatóság a JN-07/61/3403-6/2019 számon kiadta a határozatát, melyben a fecske-fészkek környezetében lévő munkálatokat, legfőképpen az állványozási munkálatokat megtiltotta mindaddig, míg a fecskék kirepülése nem történik meg, de a fészkek leszedését leghamarabb 2019. szeptember 16-tól engedélyezte.
Fenti előírások megfelelésének következményeképpen Vállalkozó a 2019. július 16 napjára prognosztizált állványépítési munkálatokat elkezdeni nem tudta, így az ezekkel összefüggő munkálatok megkezdésében akadályoztatva volt.
Az állvány meglétéhez kapcsolódó munkák, valamint azok időbeli elcsúszása az alábbi munka-folyamatokat érintette:
- tetőfedési munkálatok
- bádogozási munkálatok
- homlokzati díszítőelemek bontása
- külső homlokzat felújítási munkái
- külső nyílászárók cseréje
Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában a munkaterület átvételét követően azonnali állvány-építést prognosztizált, a fentiekben nevesített munkafolyamatok szervezését, kivitelezését a nyári, és az őszi hónapokra ütemezte a rossz idő beállta előtt. A hatósági tiltás miatt a kedvező időjárás alatt történő magasépítési munkálatok nem tudtak elkezdődni, azok a teljes téli időszakra tolódtak át, ami miatt a munkálatok elvégzése akadályoztatva volt, azok nagymértékű lassulását okozva.

II.2 Vállalkozó 2019. július 18. napján terjesztette elő írásbeli akadályközlését az alábbiak szerint:
Tárgyi beruházás kapcsán a műszaki ütemtervünknek megfelelően elkezdődtek az épület belső bontási műszaki feltárási munkálatai, mely során, mai napon a 39 –es helyiségszámú előcsarnok-dohányzó valamint 45 –ös helyiségszámú előcsarnok tervek szerinti összenyitása kapcsán, bontandó pillér szerkezet feltárását megkezdtük.
A feltárást követően a bontandó pillérszerkezet vakolata alatt, mely tervekben és költségvetés kiírásban falazott szerkezetnek volt megjelölve, vasbeton szerkezetet találtunk. A további feltárást követően derült ki, hogy a jelenleg meglévő ajtónyílások fölött is monolit vasbeton gerenda van. Ez a két vasbeton szerkezet kialakításakor egybeöntésre került és egységes tartószerkezetet alkot, melynek szerepe a fölötte lévő masszív falszerkezetnek, valamint a fölötte lévő szintek terheinek hordása.
A fentieket figyelembe véve a nyílás kialakítást a kiviteli dokumentációban megtervezett módon, miszerint utólagos nyíláskiváltás kerül kialakításra IPN 300 -as acélgerendák beépítésével, aggályosnak tartjuk.
Vállalkozó ugyanezen problémával kapcsolatban 2019. október 11. napján újabb akadály-közlést terjesztett elő, melyben az előző akadályközlő levélben foglaltakat továbbra is fenntartja az alábbiak szerint:
Tárgyi beruházás kapcsán a 39 –es helyiségszámú előcsarnok-dohányzó valamint 45 –ös helyiségszámú előcsarnok tervek szerinti összenyitása kapcsán 2019. 10. 04-én a betonvágó cég el-kezdte az egyeztetett nyílások vágását. Az első átvágott felület után egyértelművé vált a szerkezet nagyban eltér a feltételezett anyagtól /vasbeton pillér helyett gyengén vasalat beton köpeny fog körül kisméretű tömör falazatot/ a kivitelezést azonnali hatállyal felfüggesztettük.
A szerződés 6.15. pontjában foglaltaknak eleget téve, miszerint a Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban, az építési naplóban és külön levélben is értesíteni, mely a teljesítés eredményességét, vagy a kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, ezúton akadályközléssel élek a fenti műszaki probléma megoldásáig.
A probléma végleges műszaki megoldása, a többszöri feltárási munkákat követően 2019. november 20-án realizálódott, amely során a teljes nyílás kiváltása statikai okokból nem valósulhatott meg, a nyílásbővítés a meglévő pillérek „karcsúsításával” történt meg.
II.3 Vállalkozó a munkaterület átvételét követően Megrendelői kérésre bontási/feltárási munkákat végzett annak érdekében, hogy kiviteli tervben szereplő építési munkák pontosítása meg-történhessen. Ezen feltárási munkák jellemzően légtechnikai, gépészeti feltárások, melyek időben akadályozták Vállalkozó határidőben történő teljesítését.
A fentiek műszaki szükségességét a naplóbejegyzések, a napló mellékletét képező tervezői mű-vezetés keretében készült fedvénytervek, valamint a tárgyban készült kooperáció jegyzőkönyvek támasztják alá. Az akadályoztatással érintett munkafolyamatok Vállalkozó számára nem voltak ismertek, ezért ezek megvalósítási időtartamával az ajánlatunk részeként benyújtott ütem-tervünkben nem tudtunk számolni.
II.4 A fentiekben és a mellékletekben részletezett műszaki módosítások miatt Vállalkozó kezdeményezte a vállalkozási szerződésben a teljesítési határidő meghosszabbítását az alábbiakban részletezettek alapján:
- fecskefészkek környezetében lévő munkálatok, legfőképpen az állványozási munkálatok tiltása miatti időtöbblet: 100 nap
- előcsarnok tervek szerinti összenyitása kapcsán, bontandó pillér szerkezet műszaki tartalom változás időtöbblete 125 nap
- feltárási munkák jellemzően légtechnikai, gépészeti feltárások miatti akadályoztatott napok száma: 156 nap
II.5 A fenti akadályoztatott napok száma, valamint a részleges akadályoztatást figyelembe véve a munkafolyamatok egyidőben való végzésével számolva, az akadályoztatott napok száma összességében: 135 nap.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3789595556 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3789595556 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben