Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2240/2020
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közúthálózat fejlesztés vonatkozó tervezés
Hivatkozási szám: EKR001162222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcso
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó állami közúthálózat fejlesztés vonatkozó engedélyezési terveinek és közlekedés forgalmi szimulációjának, valamint kiviteli terveinek elkészítése.
Tervezési feladat meghatározása:
• 1 db, új autópálya csomópont kialakításának tervezése
• 1 db autópálya csomópont áttervezése
• meglévő főút nyomvonalának 4,2 km hosszban 2x2 sávossá történő bővítése, 4 db csomópont kialakításával és 1 db vasút külön szintű keresztezésével
rövid szakmai leírás:
• M35 autópálya 33 +203km sz. környezetében új külön szintű csomópont kialakítás és Debrecen Józsa városrész bekötése
• M35 autópálya – 354 sz. főút meglévő külön szintű csomópont átépítése
• 33 sz. főút és 3316 j. ök. út korrekciója
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációt 5-5 példányban kell szállítani Ajánlatkérő részére papír alapon és digitális formában (CD-n/DVD-n/pendrive-on).
A tervdokumentációknak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 064 - 149497

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcso
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 470000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.2.7. pontban a teljesítési határidő naptári napokban értendő.
A szerződés módosításának dátuma: 2020. január 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó állami közúthálózat fejlesztés vonatkozó engedélyezési terveinek és közlekedés forgalmi szimulációjának, valamint kiviteli terveinek elkészítése.
Tervezési feladat meghatározása:
• 1 db, új autópálya csomópont kialakításának tervezése
• 1 db autópálya csomópont áttervezése
• meglévő főút nyomvonalának 4,2 km hosszban 2x2 sávossá történő bővítése, 4 db csomópont kialakításával és 1 db vasút külön szintű keresztezésével
rövid szakmai leírás:
• M35 autópálya 33 +203km sz. környezetében új külön szintű csomópont kialakítás és Debrecen Józsa városrész bekötése
• M35 autópálya – 354 sz. főút meglévő külön szintű csomópont átépítése
• 33 sz. főút és 3316 j. ök. út korrekciója
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációt 5-5 példányban kell szállítani Ajánlatkérő részére papír alapon és digitális formában (CD-n/DVD-n/pendrive-on).
A tervdokumentációknak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 107
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 612368960
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I.
A tervezési szerződésben foglalt tervezési feladat részét képező M35 autópálya és 354-es főút csomópont átalakítás, illetve a 33-as főút 2x2 sávra bővítése projektelemeket teljes terjedelmükben át kell tervezni, és ezen projektelemekhez kapcsolódó változási vázrajzokat el kell készíteni.
A fentiekre tekintettel indokolt a szerződés 2.3. pontjában rögzített teljesítési határidők kiegészítése az újratervezendő projektelemek (az M35 autópálya és 354-es főút csomópont átalakítás és a 33-as főút 2x2 sávra bővítése) engedélyezési tervdokumentációja és az azokhoz kapcsolódó változási vázrajzok elkészítésének határidejével, melynek Megrendelő részére történő átadási határideje: a projektelemek áttervezésének megrendelését követő 32. nap.
Szükséges továbbá a szerződés 4.1. pontjában rögzített tervezési díj kiegészítése is az újratervezendő projektelemek engedélyezési tervdokumentációja és az azokhoz kapcsolódó változási vázrajzok elkészítésének díjával, melynek összege nettó 148.128.960,- Ft.
Ezzel összefüggésben szükséges kiegészíteni a szerződés 5.1. pontját az újratervezendő projektelemek engedélyezési tervdokumentációja és az azokhoz kapcsolódó változási vázrajzok elkészítése díjának megfelelő összegű részszámla benyújtásának lehetőségével.
II.
A tervezési szerződés szerint a Tervező feladatát képezi a tervezői művezetés és a jogerős engedélyek beszerzésének díja is, azonban az építést a későbbiekben megrendelő NIF Zrt. a szerződés megkötését követően jelezte, hogy a művezetési feladatokat saját maga kívánja ellátni, így a tervezői művezetést a kivitelezés folyamán Tervezőnek nem kell elvégeznie, ezért a tervezői művezetés díjának levonása vált szükségessé az elmaradó feladatra tekintettel.
A fentiekre tekintettel szükséges a szerződés 4.1. pontjában rögzített Tervezői művezetés és jogerős engedélyek beszerzésének díja sorából törölni a tervezői művezetést, és a feladat díját csökkenteni nettó 3.640.000,- Ft összegre.
Szükséges továbbá a szerződés 5.1. pontjának módosítása is akképpen, hogy a jogerős építési engedélyek beszerzésének díjának megfelelő összegű részszámla benyújtására Tervező a jogerős építési engedélyek megszerzését követően, míg a kiviteli tervdokumentáció díjának megfelelő összegű végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció szerződésszerű leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően jogosult.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás I. és II. pontja sem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmi körbe.
Ajánlatkérő kellő gondossággal sem láthatta előre a tanulmánytervek esetében a részlettervek hiánya miatt, hogy a leszállított tervek az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által nem lesznek támogathatóak, így áttervezés válik szükségessé. Azon körülményt sem láthatta előre, hogy az építést a későbbiekben megrendelő NIF Zrt. a művezetési feladatokat saját maga kívánja ellátni, mivel ezt a szerződéskötést követően jelezte Ajánlatkérőnek.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, a Tervező feladata továbbra is változatlan, csak két projektelem áttervezése szükséges, és a tervezői művezetési feladatok ellátása marad el.
Az eredeti tervezési szerződés alapján a tervezési díj nettó 470.000.000,- Ft, míg a tervezési munka többletköltsége nettó 142.368.960,- Ft, amely összeg nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 470000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 612368960 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben