Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2252/2020
CPV Kód:71250000-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czár Gábor
Telefon: +36 305583719
E-mail: czar.gabor@mav.hu
Fax: +36 15119195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 30+20 Komplex állomásfejlesztési program tervezés
Hivatkozási szám: EKR001297812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
30+20 Komplex állomásfejlesztési program műszaki tervezés II. ütem
A hatályos hatósági előírások és MÁV Zrt. utasításai alapján tervköteles beruházási, felújítási, karbantartási és bontási munkák elvégzéséhez szükséges szakági engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése a szükséges szakági tervekkel, illetve esetlegesen szükséges szakértői vizsgálatokkal együtt.
Épületek és építmények építészeti-, gépészeti-, elektromos- és statikai tervezése
Peronok tervezése
P+R parkolók tervezése
Utastájékoztató rendszerek, térvilágítás tervezése
- Távközlési munkák tervezése
- Kisfeszültségű munkák tervezése
Tervezett mennyiség: 4000 mérnöknap.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 23041 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 585134
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A hatályos hatósági előírások és MÁV Zrt. utasításai alapján tervköteles beruházási, felújítási, karbantartási és bontási munkák elvégzéséhez szükséges szakági engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése a szükséges szakági tervekkel, illetve esetlegesen szükséges szakértői vizsgálatokkal együtt.
Épületek és építmények építészeti-, gépészeti-, elektromos- és statikai tervezése
Kiegészítő szaktervezések, szakértői tevékenységek és a hozzá kapcsolódó tervezői művezetés
Peronok tervezése
P+R parkolók tervezése
Utastájékoztató rendszerek, térvilágítás tervezése
- Távközlési munkák tervezése
- Kisfeszültségű munkák tervezése
Beszerzés mennyisége: 4000 mérnöknap
Helyesen:
A hatályos hatósági előírások és MÁV Zrt. utasításai alapján tervköteles beruházási, felújítási, karbantartási és bontási munkák elvégzéséhez szükséges szakági engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése a szükséges szakági tervekkel, illetve esetlegesen szükséges szakértői vizsgálatokkal együtt.
Épületek és építmények építészeti-, gépészeti-, elektromos- és statikai tervezése
Kiegészítő szaktervezések, szakértői tevékenységek és a hozzá kapcsolódó tervezői művezetés
Peronok tervezése
P+R parkolók tervezése
Utastájékoztató rendszerek, térvilágítás tervezése
- Távközlési munkák tervezése
- Kisfeszültségű munkák tervezése
Beszerzés mennyisége: 4000 mérnöknap, azaz 32.000 mérnökóra
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): [FOLYTATÁS]
M/2.4
1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I/2. rész 12. pontjában előírt hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a „HI-V” jogosultság névjegyzékbe vételi követelményeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel (okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök informatikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel
Az M/2. pontban felsorolt szakembereknek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepelniük kell, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.
Helyesen:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): [FOLYTATÁS]
M/2.4
1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I/2. rész 12. pontjában előírt hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a „HI-V” jogosultság névjegyzékbe vételi követelményeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel (okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök informatikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben szerződéses feltételként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjától kell rendelkeznie az előírt szakemberek jogosultságával.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § alapján, a 21. § (3) bek. a) pont alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Utólagos ig. mód.:
M/1.)
M/1.1 Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett- legalább 10 db közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épület, és legalább 5 db, legalább 20 férőhelyes parkoló (engedélyezési és/vagy kiviteli terv szintű) megtervezését igazoló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása (A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.)
M/1.2 Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett – de legfeljebb 9 éven belül (108 hónap) megkezdett, a vezérlés tekintetében UTAS vagy KÖFE/KÖFI rendszerekkel való integráció lehetőségét biztosító, legalább 1db állomáson vagy megállóhelyen hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer megtervezését igazoló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása (A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.)
M/2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtása:
1. Csatolni kell a szakember bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a szakember magánszemélyként vesz részt a teljesítésben, azaz nem munkáltatója bocsájtja rendelkezésre, úgy a szakembernek saját maga vonatkozásában kell nyilatkoznia.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell azon végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél), melyek az alkalmassági követelmények igazolásához szükségesek.
Részleteket a KD tartalmazza.
Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alk. követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni.
Az M1) alkalmassági követelmény igazolása során a Kbt. 65. § (4),(6)-(7) bekezdése alkalmazandó.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Helyesen:
Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § alapján, a 21. § (3) bek. a) pont alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Utólagos ig. mód.:
M/1.)
M/1.1 Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett- legalább 1000 mérnökóra mennyiségű közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épület, és legalább 150 mérnökóra mennyiségű, legalább 20 férőhelyes parkoló (engedélyezési és/vagy kiviteli terv szintű) megtervezését igazoló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása (A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.)
M/1.2 Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett – de legfeljebb 9 éven belül (108 hónap) megkezdett, a vezérlés tekintetében UTAS vagy KÖFE/KÖFI rendszerekkel való integráció lehetőségét biztosító, legalább 80 mérnökóra mennyiségű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer megtervezését igazoló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása (A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.)
M/2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtása:
1. Csatolni kell a szakember bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a szakember magánszemélyként vesz részt a teljesítésben, azaz nem munkáltatója bocsájtja rendelkezésre, úgy a szakembernek saját maga vonatkozásában kell nyilatkoznia.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell azon végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél), melyek az alkalmassági követelmények igazolásához szükségesek.
Részleteket a KD tartalmazza.
Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alk. követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni.
Az M1) alkalmassági követelmény igazolása során a Kbt. 65. § (4),(6)-(7) bekezdése alkalmazandó.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A következő helyett:
késedelmi kötbér:az eseti megrendelésben(továbbiakban:e.m.) +határozott, teljes nettó vállalkozói díj(továbbiakban:V.D.)1% -a, de max.az e.m-ben +határozott teljes nettóV.D.15%-a
hibás teljesítési kötbér:a kötbér mértéke1.esetben a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó e.m. szerinti teljesV.D.nettó összegének10%-a,2.esetben a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó e.m.szerinti teljesV.D.nettó összegének20%-a,3. esetben a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó e.m. szerinti teljesV.D.nettó összegének30%-a
meghiúsulási kötbér: az e.m-ben meghatározott teljes nettóV.D.20%-a
VÁ az általa elvégzett javítási munkákért, valamint a javításhoz felhasznált anyagokra, alkatrészekre, azok szakszerű cseréjére, beépítésére teljes körű, Ptk.6:171-6:173§-ai szerinti6hónap jótállást vállal. Amennyiben jsz a jelen pontban rögzített jótállási időtaridőtartamon túl hosszabb időtartamot ír elő, a jsz-ban rögzített jótállási időtartam az irányadó. Részletesen aKDrészét képező szer tartalmazza.
Helyesen:
késedelmi kötbér:az eseti megrendelésben(továbbiakban:e.m.) +határozott, teljes nettó vállalkozói díj(továbbiakban:V.D.)1% -a, de max.az e.m-ben +határozott teljes nettóV.D.15%-a
hibás teljesítési kötbér:a kötbér mértéke1.esetben a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó e.m. szerinti teljesV.D.nettó összegének10%-a,2.esetben a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó e.m.szerinti teljesV.D.nettó összegének20%-a,3. esetben a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó e.m. szerinti teljesV.D.nettó összegének30%-a
meghiúsulási kötbér: az e.m-ben meghatározott teljes nettóV.D.20%-a
Tervezőt az elkészített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációra vonatkozóan az igazolt szerződésszerű tervezői teljesítéstől (teljesítésigazolás kiadásától) számított 3 év (36 hónap) időtartamú teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. §-a szerinti jótállási kötelezettség terheli.
Részletesen aKDrészét képező szer tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ