Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0231/2020
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69280001
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Havassy Sándor
Telefon: +36 76513713
E-mail: kozbeszerzes@bacs.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EKEIDR szolgáltatás a fővárosi és megyei KH
Hivatkozási szám: EKR000286282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EKEIDR szolgáltatás a fővárosi és megyei KH
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72262000-9
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A fővárosi és 19 megyei kormányhivatal részére a jelenleg használt EKEIDR Poszeidon Rendszer moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a szolgáltatások bővítése a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Poszeidon Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával a műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 108 - 263647

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EKEIDR szolgáltatás a fővárosi és megyei KH
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Retyezáti Utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: info@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 133383960 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2019.12.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72262000-9
72266000-7
72267000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fővárosi és 19 megyei kormányhivatal részére a jelenleg használt EKEIDR Poszeidon Rendszer moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a szolgáltatások bővítése a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Poszeidon Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával a műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 133383960
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Retyezáti Utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: info@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A közbeszerzési eljárás keretében eredeti szerződő féltől további szolgáltatás beszerzése vált szükségessé, amely nem szerepelt az eredeti szerződésben. A szerződésmódosítás eredményeként beszerzendő szolgáltatás a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szereplővel köthető meg. Vállalkozó nyilatkozata alapján a Poszeidon EKEIDR (továbbiakban: EKEIDR vagy Rendszer) szerzői jogai és szoftver forráskódja kizárólag Vállalkozó tulajdonában vannak és ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik, melybe beleértendő a szerződésmódosítás tárgyát képező Posta Hibrid integrációval történő bővítés is.
A fentiekre figyelemmel az EKEIDR rendszer – beleértve a rendszer moduljait is – bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési – ideértve, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabály-követési feladatokat, fejlesztéseket -, valamint az EKEIDR rendszer meghatározott funkcionalitásához és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint Vállalkozó javára fennálló szoftverjogok védelme miatt kizárólag Vállalkozó tudja ellátni.
Más gazdasági szereplőtől történő beszerzés Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, továbbá a szerződés módosítása nem jár az ellenérték változásával.
3. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 32., 37. és 88. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
E./ A Keretszerződés időbeli hatálya és kerete
Eredeti tartalom
32. Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó köteles a meghatározott feltételeknek megfelelően a szerződés aláírásától 2019. december 31. közötti időszakban a Megrendelő részére az EKEIDR Rendszer jogszabály- és verziókövetését, támogatási feladatait, egyedi fejlesztési igényeit, valamint a Kapcsolódó termék (ek)et és szolgáltatás(ok)at biztosítani.
Módosított tartalom
32. Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó köteles a meghatározott feltételeknek megfelelően a szerződés aláírásától 2019. december 23. közötti időszakban a Megrendelő részére az EKEIDR Rendszer jogszabály- és verziókövetését, támogatási feladatait, egyedi fejlesztési igényeit, valamint a Kapcsolódó termék (ek)et és szolgáltatás(ok)at biztosítani.
Eredeti tartalom
37. Jelen Keretszerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és 2019. december 31-ig tartó határozott időtartamra szól.
Módosított tartalom
37. Jelen Keretszerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és 2019. december 23-ig tartó határozott időtartamra szól. Vállalkozó kijelenti, hogy előteljesítést vállal.
Eredeti tartalom
88. A Vállalkozó által megadott árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azaz nettó árak.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által használt EKEIDR Rendszer szupport díjai Mértékegység Mennyiség Egységár Nettó díj (Ft)
EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja hónap 1 3 212 160 3 212 160
EKEIDR Poszeidon Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése. 1 db 1 3 400 000 3 400 000
ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai
EKEIDR Rendszer irathitelesítési szolgáltatás díja 1 db hitelesítés 1 10 10
EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) általános felhasználási díja 1 óra 1 20 20
Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, paraméterezés, workflow készítés) 1 óra 1 15 000 15 000
Tanácsadói óradíj (tanácsadás, oktatás) 1 óra 1 15 000 15 000
Terméktámogatási óradíj 1 óra 1 15 000 15 000
Módosított tartalom
88. A Vállalkozó által megadott árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azaz nettó árak.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által használt EKEIDR Rendszer szupport díjai Mértékegység Mennyiség Egységár Nettó díj (Ft)
EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja hónap 1 3 212 160 3 212 160
EKEIDR Poszeidon Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés nem tartalmazta a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező Posta Hibrid integrációval történő bővítését, azonban új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontja alapján módosítják a szerződést. A módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik meg, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 133383960 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 133383960 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben