Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2320/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:KOZÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Alsótold Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3053 Kozárd, Fő út 8. (hrsz: 1.);3069 Alsótold, Toldi utca 61. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KOZÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75916307
Postai cím: FŐ ÚT 12
Város: KOZÁRD
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajasné Banos Márta
Telefon: +36 305244082
E-mail: polgarmester@kozard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Alsótold Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53232832
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 6.
Város: ALSÓTOLD
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Szandra Éva
Telefon: +36 32380001
E-mail: alsotold@toldinet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsotold.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kozárd Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai létesítmények Kozárdon és Alsótoldon
Hivatkozási szám: EKR001187292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján turisztikai célú létesítmények megvalósítása Kozárdon és Alsótold településeken.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
1. rész: A beruházással érintett terület Kozárd, Fő út 8. (hrsz: 1.) szám alatt található. Az ingatlanon álló 1830-ban épült klasszicista stílusú épület elbontásra kerül (305,418 m2). Az elbontásra kerülő épület helyén, azzal azonos tájolással kerül megépítésre a tervezett, funkcióját tekintve Kozárd környéki turisztikai lehetőségek bemutatására szolgáló épület. Az épület kivitelezés főbb részei: szerkezetépítési és szakipari munkák, kül és beltéri nyílászárók beépítése, homlokzati hőszigetelés, teljes körű akadálymentesítés, épületgépészeti, épületvillamossági szerelési munkák, térburkolat, járda kialakítása, parkosítás, kerítésépítés, személygépkocsi parkoló kialakítása. Helyiséglista: - előtér: 20,80 m2 - akadálymentes WC: 5,37 m2 - női WC előtér: 3,36 m2 - női WC: 1,50 m2 - női WC: 1,50 m2 - férfi WC előtér: 3,05 m2 - férfi vizelde: 2,32 m2 - férfi WC: 1,59 m2 - személyzeti öltöző: 4,16 m2 - személyzeti WC: 1,50 m2 - személyzeti mosdó: 2,60 m2 - raktár: 18,02 m2 - közlekedő-ruhatár: 29,16 m2 - kis bemutatóterem: 29,16 m2 - teakonyha: 29,16 m2 - nagy bemutatóterem: 101,76 m2 Összes hasznos alapterület: 255,010 m2 - fedett tornác: 48,42 m2 - fedett terasz: 14,55 m2 - fedett bejárat: 12,93 m2
2. rész: A beruházással érintett területen (Alsótold, Toldi utca 61. hrsz.) a Toldi udvar kialakítása keretein belül bemutatóház, fedett közösségi tér és sétány megépítésére kerül sor. A tervezett fogadóépület része egy bemutatótér, büfé és a vizesblokk. A területen kialakításra kerül egy fa szerkezetű fedett közösségi tér. A tervezett elemeket egy sétány köti össze. Az épület kivitelezés főbb részei: szerkezetépítési és szakipari munkák, kül és beltéri nyílászárók beépítése, teljes körű akadálymentesítés, épületgépészeti,
épületvillamossági szerelési munkák, térburkolat, járda kialakítása, parkosítás, kerítésépítés, személygépkocsi parkoló kialakítása. A bemutatóterek összesen: 90,28+28,25 = 118,53 m2.
A feladatok teljeskörű részletezettségét, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező hatósági engedély, műszaki tervek és a tételes árazatlan költségvetési kiírások határozzák meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 144889680 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Turisztikai látogatóközpont kivitelezése Kozárdon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3053 Kozárd, Fő út 8. (hrsz: 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházással érintett terület Kozárd, Fő út 8. (hrsz: 1.) szám alatt található. Az ingatlanon álló 1830-ban épült klasszicista stílusú épület elbontásra kerül (305,418 m2). Az elbontásra kerülő épület helyén, azzal azonos tájolással kerül megépítésre a tervezett, funkcióját tekintve Kozárd környéki turisztikai lehetőségek bemutatására szolgáló épület.
Az épület kivitelezés főbb részei: szerkezetépítési és szakipari munkák, kül és beltéri nyílászárók beépítése, homlokzati hőszigetelés, teljes körű akadálymentesítés, épületgépészeti, épületvillamossági szerelési munkák, térburkolat, járda kialakítása, parkosítás, kerítésépítés, személygépkocsi parkoló kialakítása.
Helyiséglista:
- előtér: 20,80 m2
- akadálymentes WC: 5,37 m2
- női WC előtér: 3,36 m2
- női WC: 1,50 m2
- női WC: 1,50 m2
- férfi WC előtér: 3,05 m2
- férfi vizelde: 2,32 m2
- férfi WC: 1,59 m2
- személyzeti öltöző: 4,16 m2
- személyzeti WC: 1,50 m2
- személyzeti mosdó: 2,60 m2
- raktár: 18,02 m2
- közlekedő-ruhatár: 29,16 m2
- kis bemutatóterem: 29,16 m2
- teakonyha: 29,16 m2
- nagy bemutatóterem: 101,76 m2
Összes hasznos alapterület: 255,010 m2
- fedett tornác: 48,42 m2
- fedett terasz: 14,55 m2
- fedett bejárat: 12,93 m2
A feladatok teljeskörű részletezettségét, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező hatósági engedély, műszaki tervek és a tételes árazatlan költségvetési kiírások határozzák meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 15
2 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma ) 10
3 A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1-2-1-16-NG1-2017-00007 azonosító számú
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a bemutatott építésvezető szakember
magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata tekintetében 48 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban határozza meg.

II.2.1)
Elnevezés: Toldi park építményeinek kivitelezése Alsótoldon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3069 Alsótold, Toldi utca 61. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházással érintett területen (Alsótold, Toldi utca 61. hrsz) a Toldi udvar kialakítása keretein belül bemutatóház, fedett közösségi tér és sétány megépítésére kerül sor.
A tervezett fogadóépület része egy bemutatótér, büfé és a vizesblokk. A területen kialakításra kerül egy fa szerkezetű fedett közösségi tér. A tervezett elemeket egy sétány köti össze.
Az épület kivitelezés főbb részei: szerkezetépítési és szakipari munkák, kül és beltéri nyílászárók beépítése, teljes körű akadálymentesítés, épületgépészeti, épületvillamossági szerelési munkák, térburkolat, járda kialakítása, parkosítás, kerítésépítés, személygépkocsi parkoló kialakítása.
Az bemutatóterek összesen: 90,28+28,25 = 118,53 m2
A feladatok teljeskörű részletezettségét, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező hatósági engedély, műszaki tervek és a tételes árazatlan költségvetési kiírások határozzák meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 15
2 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma ) 10
3 A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1-2-1-16-NG1-2017-00007 azonosító számú
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a bemutatott építésvezető szakember
magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata tekintetében 48 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban határozza meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Turisztikai látogatóközpont kivitelezése Kozárdon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28047290
Postai cím: Szabadság Út 114
Város: Mátraszele
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3142
Ország: Magyarország
E-mail: tankina@starjan.hu
Telefon: +36 203889356
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111395659
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110892461
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28047290
Postai cím: Szabadság Út 114
Város: Mátraszele
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212

Hivatalos név: RIKIVILL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38916782
Postai cím: Kossuth Út 64.
Város: Ságújfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14280463212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Toldi park építményeinek kivitelezése Alsótoldon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28047290
Postai cím: Szabadság Út 114
Város: Mátraszele
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3142
Ország: Magyarország
E-mail: tankina@starjan.hu
Telefon: +36 203889356
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33987916
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33997219
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28047290
Postai cím: Szabadság Út 114
Város: Mátraszele
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212

Hivatalos név: RIKIVILL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38916782
Postai cím: Kossuth Út 64.
Város: Ságújfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14280463212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges