Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2327/2020
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:LITZE Elektromechanikai Fejlesztő, Kivitelező, Mérnöki Kft.
Teljesítés helye:Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Babér utca 6. B. ép;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Babér utca 6. B. ép.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LITZE Elektromechanikai Fejlesztő, Kivitelező, Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19184966
Postai cím: Babér Utca 6/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forgács Bea
Telefon: +36 203596695
E-mail: f.bea@litze.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: LITZE Kft. gépbeszerzése GINOP projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR001420292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részfeladat: 1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP PELLET SZERSZÁM DOB MEGMUNKÁLÁSHOZ
2. részfeladat: 1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP PELLET SZERSZÁM DOB MEGMUNKÁLÁSHOZ
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: 1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Babér utca 6. B. ép
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP PELLET SZERSZÁM DOB MEGMUNKÁLÁSHOZ
JELLEMZŐK
- Hegesztett bordázott gépágy,
- 4 db fúróorsó horizontális mozgatása lineáris tengelyen,
- Három pofás tokmány,
- 4 db fúróorsó (szimultán megmunkálás),
- Zárt munkatér,
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
- Legkisebb furat átmérő legalább 1,2 mm,
- Legnagyobb furat átmérő legalább 6,0 mm,
- Munkadarab legkisebb külső átmérő legalább 400 mm,
- Munkadarab legnagyobb külső átmérő legalább 1200 mm,
- Maximális furat hossz legalább 100 mm,
FŐORSÓ
- Főorsó teljesítmény legalább 3 kW,
- Főorsó maximális fordulatszám legalább 12000 FPP,
KENŐRENDSZER
- A kenési rendszer Automatikus
ASZTAL TULAJDONSÁGOPK
- Vertikális indexáló asztal,
- Indexálási pontosság legalább 15",
- CNC indexáló asztal legalább 800 mm átmérő,
- Asztal terhelhetőség legalább 800 kg ,
- Pellet dob rögzítése legalább 3 pofás tokmánnyal,
- Gyorsjárat keresztirányban legalább 900 mm /min,
HŰTÉS
- Hűtővíz MAX nyomás legalább 150 bar,
GARANCIA
- Garancia a gép összes villamos elemére legalább 36 hónap,
- Garancia a mechanikára legalább 36 hónap,
SZERVIZ
- Hibabejelentési lehetőségek Elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőség biztosított,
- Szerviz rendelkezésre állása 0-24, a garanciaidő alatt
PROGRAMFUTÁSI KOMPATIBILITÁS
A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen (Meglévő mélyfúrógép CNC vezérlése: Siemens, a vezérlő az ISO G-kódot használja).
Ajánlattevő kizárólag új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű terméket ajánlhat meg.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az általa ajánlott áruk műszaki leírását a kiadott táblázatnak megfelelően. (feltüntetve a termék típusát, gyártóját és a származási helyét is).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítási költséget, a berendezés összeszerelésének, beüzemelésének költségét, továbbá teljes körű oktatást és betanítás költségét is, mely kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a nyertes ajánlattevő feladata.
A betanítás tartalmazza 10 fő részére a gép kezelésének és a gép vezérlőjének programozásának 2x 8 óra időtartamban történő betanítását. A betanítás alatt nyertes ajánlattevő vállalja egy az Ajánlatkérő által kijelölt munkadarab próbamegmunkálását is.
A teljes körű oktatás tartalmaz 10 fő részére a gép 2x8 órában történő a berendezés általános képességeit bemutató, gyakorlati, nem szakképesítéssel járó képzést, melyet az adott területen gyakorlati tapasztalattal rendelkező ember végez. Bemutatásra kerülnek a CNC vezérlő műszaki tulajdonságai, a gépkezelő megismeri az alapvető vezérlő programozást –egy próbadarabbal végezve.
A munkadarabot és a próbadarabot Ajánlatkérő biztosítja.
A részletes műszaki tartalmat a műszaki táblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. alkalmassági követelmény alatt meghatározott szakember többlet tapasztalata (min 0 hónap max 12 hónap) 10
2 A kötelező jótállási időt meghaladó jótállási idő hossza hónapokban (ajánlatkérő 0-24 hónap közötti időszakot értékel) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00769
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: 1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Babér utca 6. B. ép.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP PELLET SZERSZÁM DOB MEGMUNKÁLÁSHOZ
JELLEMZŐK
- Hegesztett bordázott gépágy,
- 4 db fúróorsó horizontális mozgatása lineáris tengelyen,
- Három pofás tokmány,
- 4 db fúróorsó (szimultán megmunkálás),
- Zárt munkatér,
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
- Legkisebb furat átmérő legalább 3 mm,
- Legnagyobb furat átmérő legalább 12 mm,
- Munkadarab legkisebb külső átmérő legalább 560 mm,
- Munkadarab legnagyobb külső átmérő legalább 1600 mm,
- Maximális furat hossz legalább 120 mm,
FŐORSÓ
- Főorsó teljesítmény legalább 3 kW,
- Főorsó maximális fordulatszám legalább 15000 FPP,
KENŐRENDSZER
- A kenési rendszer Automatikus
ASZTAL TULAJDONSÁGOPK
- Vertikális indexáló asztal,
- Indexálási pontosság legalább 15",
- CNC indexáló asztal legalább 1000 mm átmérő,
- Asztal terhelhetőség legalább 1000 kg ,
- Pellet dob rögzítése legalább 3 pofás tokmánnyal,
- Gyorsjárat keresztirányban legalább 900 mm /min,
HŰTÉS
- Hűtővíz MAX nyomás legalább 150 bar,
GARANCIA
- Garancia a gép összes villamos elemére legalább 36 hónap,
- Garancia a mechanikára legalább 36 hónap,
SZERVIZ
- Hibabejelentési lehetőségek Elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőség biztosított,
- Szerviz rendelkezésre állása 0-24, a garanciaidő alatt
PROGRAMFUTÁSI KOMPATIBILITÁS
A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen (Meglévő mélyfúrógép CNC vezérlése: Siemens, a vezérlő az ISO G-kódot használja).
Ajánlattevő kizárólag új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű terméket ajánlhat meg.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az általa ajánlott áruk műszaki leírását a kiadott táblázatnak megfelelően. (feltüntetve a termék típusát, gyártóját és a származási helyét is).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítási költséget, a berendezés összeszerelésének, beüzemelésének költségét, továbbá teljes körű oktatást és betanítás költségét is, mely kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a nyertes ajánlattevő feladata.
A betanítás tartalmazza 10 fő részére a gép kezelésének és a gép vezérlőjének programozásának 2x 8 óra időtartamban történő betanítását. A betanítás alatt nyertes ajánlattevő vállalja egy az Ajánlatkérő által kijelölt munkadarab próbamegmunkálását is.
A teljes körű oktatás tartalmaz 10 fő részére a gép 2x8 órában történő a berendezés általános képességeit bemutató, gyakorlati, nem szakképesítéssel járó képzést, melyet az adott területen gyakorlati tapasztalattal rendelkező ember végez. Bemutatásra kerülnek a CNC vezérlő műszaki tulajdonságai, a gépkezelő megismeri az alapvető vezérlő programozást –egy próbadarabbal végezve.
A munkadarabot és a próbadarabot az Ajánlatkérő biztosítja.
A részletes műszaki tartalmat a műszaki táblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. alkalmassági követelmény alatt meghatározott szakember többlet tapasztalata (min 0 hónap max12 hónap)  10
2 A kötelező jótállási időt meghaladó jótállási idő hossza hónapokban (ajánlatkérő 0-24 hónap közötti időszakot értékel) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00769
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: 1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidő 2020. január 6. napján 15:00 órakor járt le, amely időpontig nem érkezett ajánlat, ezért az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: 1 db 4 ORSÓS CNC MÉLYFÚRÓGÉP szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidő 2020. január 6. napján 15:00 órakor járt le, amely időpontig nem érkezett ajánlat, ezért az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges