Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2335/2020
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Teljesítés helye:5300 Karcag, Villamos utca 109., 6356/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wachter Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Nemzeti azonosítószám: AK22710
Postai cím: Villamos utca 109.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Pál
Telefon: +36 59311411
E-mail: vgkarcag@gmail.com
Fax: +36 59311538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Villamos utca 109., 6356/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási munkák tartalmazzák az épület talajnedvesség elleni szigetelésének megoldását, az
épület teljes vízszintes szigetelését falátvágással, a fokozott hőszigetelési szabványnak való
megfelelőségét (falak, padlók és födémek hőszigetelése, nyílászárók cseréje), tetőszerkezet
felújítását (ill. annak meghosszabbítását), vizesblokk átalakítását, irodák és váróterek átalakítását,
épület részleges akadálymentesítését (rámpa építés, akadálymentes WC kialakítás) valamint az
épület energetikai korszerűsítését (központi fűtés kialakítása), közműfelújítását és átépítését (víz,
szennyvíz, gáz, villany), parkoló kialakítását.
Az érintett épület bruttó beépített alapterület: 475,00 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 502
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13713 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wachter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szivárvány u. 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85336051
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45321000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Villamos utca 109., 6356/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási munkák tartalmazzák az épület talajnedvesség elleni szigetelésének megoldását, az
épület teljes vízszintes szigetelését falátvágással, a fokozott hőszigetelési szabványnak való
megfelelőségét (falak, padlók és födémek hőszigetelése, nyílászárók cseréje), tetőszerkezet
felújítását (ill. annak meghosszabbítását), vizesblokk átalakítását, irodák és váróterek átalakítását,
épület részleges akadálymentesítését (rámpa építés, akadálymentes WC kialakítás) valamint az
épület energetikai korszerűsítését (központi fűtés kialakítása), közműfelújítását és átépítését (víz,
szennyvíz, gáz, villany), parkoló kialakítását.
Az érintett épület bruttó beépített alapterület: 475,00 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 591
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85336051
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wachter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szivárvány u. 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozó teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel hiba- és
hiánymentes lezárásának napja: a szerződés hatálybalépésének napjától számított 591 naptári
nap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Gyártói teljesítési (szállítási) határidő okozta késedelem:
A homlokzati nyílászárók megrendelése 2019. novemberében megtörtént, melynek legyártása a megbeszéltek szerint erre az időpontra már el kellett volna, hogy készüljön. A gyártó azonban januárban jelezte, hogy alapanyag hiány miatt a nyílászárók gyártása és ezzel együtt a beépítési ideje a korábban lefixáltakhoz képest tolódni fog.
2.2. Időjárási körülmények okozta késedelem:
A később beépíthető ablakok és ajtók után célszerű és javasolt a homlokzati felületképzés elvégzése, mely így belecsúszott a téli hónapokba (előzetesen december lett volna, de januárra realizálódott).
A téli időjárási körülmények azonban sajnos nem teszik lehetővé a fagyveszélyes szakipari munka elkészítését, mint például a homlokzat felületképzése/színezése.
2.3. Tervezési hiányosság miatti késedelem:
Az eredeti kiviteli tervek nem jelölték a teakonyhába kiépítendő vízvételi hely és lefolyócsatorna kiépítését, melyre Megrendelő igényt tartana. Ennek részletes pontosítása és utólagos kivitelezése is jelentős időráfordítást jelent, mivel utóbbi az elkészült szerkezetek részleges visszabontásával/ átalakításával is jár.
2.4. Kivitelező/alvállalkozó megbetegedése miatti késedelem:
Gépész szakági kivitelező decemberben jelezte, hogy egészségügyi problémája végett sajnos nem tudja folytatni a Városgondnokság és semmilyen más munkáját. E végett új szakági kivitelező keresésére kényszerültünk, mely a mai sajnálatos munkaerőhiány miatt igen nehézkes.
2.5. A klíma rendszer kiépítése során, a klíma cső rendszer és berendezések rögzítésekor a meglévő födém rendszer több alkalommal és több helyen beszakadt, jelentősen sérült. Ez egy nem várt és előre nem látható problémát gördített az előrehaladás elé, ugyanis ezeket a károsodásokat a tovább haladás előtt javítani volt szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85336051 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85336051 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben