Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2391/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104., helyrajzi szám: 4230
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30384835
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér-Szövényi Eszter
Telefon: +36 202949033
E-mail: szovenyi.eszter@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szigetszentmiklós, új vízitúra megállóhely építése
Hivatkozási szám: EKR000327312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szigetszentmiklós, új vízitúra megállóhely építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104., helyrajzi szám: 4230
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építéssel érintett 4230 helyrajzi számú telek a Rév soron, közvetlenül a ráckevei Duna-ág partján
helyezkedik el.
A tervezett egyszerű téglalap alaprajzú épület magasított alapozás + földszinten elhelyezett késztermék
öltöző és vizesblokk konténerek kialakítású. Az épület tartószerkezeti szempontból nagyrészt
hagyományos kialakítású. A monolit vasbeton szerkezetű magasított alapozás emeli a földszinti padlósíkot
az utcai terepszintre és védi az esetleges árvíz hatásától.
Az épület földszintjén elhelyezett öltöző és vizesblokk konténerek bejáratai az utca felöl egy
akadálymentes kialakítású járdán és az épület északi és keleti oldalán végigfutó közlekedő-teraszon vagy
térkőburkolatú járdán közelíthetők meg. Az épület északi oldalán vezet le egy lépcső az utcai terepszintről
a parti terepszintre. A lépcsőt határoló falra kerül felszerelésre a parti terepszint akadálymentes
megközelítésére szolgáló lépcsőlift. A terepszinti magasított alapozás által kialakult térben kap helyet a
hajótároló, egy zárható tároló és a férfi öltöző.
Kerítés, kerítés hajótároló, hulladéktároló
Az utcafronti kerítés acél előregyártott elemes kerítésrendszerből készül. A dupla szálas szerkezetű
kerítéstáblák zártszelvényű kerítésoszlopokhoz rögzítendők. A kerítésben egy személybejáró kapu és egy
kétirányban nyitható tolókapu készül. A tolókapu a vízisportokhoz szükséges
nagyméretű kajakok és kenuk, valamint csónakok beszállítására szolgál, gépkocsi behajtásra nem
használható. A kerítésoszlopok alapozásához beton pontalapok készülnek, melyek közül a személybejáró
kaput rögzítő erősített kivitelű. A déli kerítés mentén a kerítéssel egybeépítve a hosszabb hajók részére egy
nyitott, de fedett tároló készül. A vasbeton alaptestekre állított acélszerkezetű keretállások hajótároló
konzolokkal felszereltek. A hajótároló fedése acél trapézlemez.
Az épület hasznos alapterülete: 174,11m2 lesz, melyből terepszinten 155,07 m2 (hajótároló, és 2 db WC),
földszinten 19,04 m2 (női öltöző, akadálymentesített vizesblokk, férfi zuhanyzó, és 2 db férfi WC) kerül
megvalósításra.
A pontos műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az épület építése során a földmunkáknál 71 m3 földet termelnek ki, közel 52m3 vasbeton sáv- és lemezalap
készül, a szerkezet építési munkák során 90 m3 vasbeton lemez és fal épül. A terepszint alatti munkák
során 242,5 m2 felületen készül nedvesség elleni szigetelés, 107 m2 szivárgó- és, 45 m2 elemes
támfalrendszer épül. Az akadálymentesítés része egy lépcsőlift elhelyezése.
A padlón közel 50 m2 műgyanta burkolat készül. A falak és a mennyezet felületének glettelése, festése
110,5m2. A kivitelezési munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is, mely a víz- és szennyvízvezeték
kiépítését tartalmazza. Az elektromos munkák tartalmazzák a kábelezéseket, szerelvényezéseket és a
lámpatestek elhelyezését.
A beruházás építési engedély köteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3)
bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása,
illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt.
Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű ”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes, mennyiségi árazatlan
költségvetés tartalmaz. Karakterkorlátozás miatt folytatás: II.1.4) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16769 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szigetszentmiklós, új vízitúra megállóhely építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47901762
Postai cím: Dömsödi Út 23
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
E-mail: info@meritotrend.hu
Telefon: +36 706749900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43678260
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104., helyrajzi szám: 4230
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építéssel érintett 4230 helyrajzi számú telek a Rév soron, közvetlenül a ráckevei Duna-ág partján
helyezkedik el.
A tervezett egyszerű téglalap alaprajzú épület magasított alapozás + földszinten elhelyezett késztermék
öltöző és vizesblokk konténerek kialakítású. Az épület tartószerkezeti szempontból nagyrészt
hagyományos kialakítású. A monolit vasbeton szerkezetű magasított alapozás emeli a földszinti padlósíkot
az utcai terepszintre és védi az esetleges árvíz hatásától.
Az épület földszintjén elhelyezett öltöző és vizesblokk konténerek bejáratai az utca felöl egy
akadálymentes kialakítású járdán és az épület északi és keleti oldalán végigfutó közlekedő-teraszon vagy
térkőburkolatú járdán közelíthetők meg. Az épület északi oldalán vezet le egy lépcső az utcai terepszintről
a parti terepszintre. A lépcsőt határoló falra kerül felszerelésre a parti terepszint akadálymentes
megközelítésére szolgáló lépcsőlift. A terepszinti magasított alapozás által kialakult térben kap helyet a
hajótároló, egy zárható tároló és a férfi öltöző.
Kerítés, kerítés hajótároló, hulladéktároló
Az utcafronti kerítés acél előregyártott elemes kerítésrendszerből készül. A dupla szálas szerkezetű
kerítéstáblák zártszelvényű kerítésoszlopokhoz rögzítendők. A kerítésben egy személybejáró kapu és egy
kétirányban nyitható tolókapu készül. A tolókapu a vízisportokhoz szükséges
nagyméretű kajakok és kenuk, valamint csónakok beszállítására szolgál, gépkocsi behajtásra nem
használható. A kerítésoszlopok alapozásához beton pontalapok készülnek, melyek közül a személybejáró
kaput rögzítő erősített kivitelű. A déli kerítés mentén a kerítéssel egybeépítve a hosszabb hajók részére egy
nyitott, de fedett tároló készül. A vasbeton alaptestekre állított acélszerkezetű keretállások hajótároló
konzolokkal felszereltek. A hajótároló fedése acél trapézlemez.
Az épület hasznos alapterülete: 174,11m2 lesz, melyből terepszinten 155,07 m2 (hajótároló, és 2 db WC),
földszinten 19,04 m2 (női öltöző, akadálymentesített vizesblokk, férfi zuhanyzó, és 2 db férfi WC) kerül
megvalósításra.
A pontos műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az épület építése során a földmunkáknál 71 m3 földet termelnek ki, közel 52m3 vasbeton sáv- és lemezalap
készül, a szerkezet építési munkák során 90 m3 vasbeton lemez és fal épül. A terepszint alatti munkák
során 242,5 m2 felületen készül nedvesség elleni szigetelés, 107 m2 szivárgó- és, 45 m2 elemes
támfalrendszer épül. Az akadálymentesítés része egy lépcsőlift elhelyezése.
A padlón közel 50 m2 műgyanta burkolat készül. A falak és a mennyezet felületének glettelése, festése
110,5m2. A kivitelezési munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is, mely a víz- és szennyvízvezeték
kiépítését tartalmazza. Az elektromos munkák tartalmazzák a kábelezéseket, szerelvényezéseket és a
lámpatestek elhelyezését.
A beruházás építési engedély köteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3)
bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása,
illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt.
Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű ”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes, mennyiségi árazatlan
költségvetés tartalmaz. Karakterkorlátozás miatt folytatás: II.1.4) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/05 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43678260
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47901762
Postai cím: Dömsödi Út 23
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
E-mail: info@meritotrend.hu
Telefon: +36 706749900
Internetcím(ek): (URL) www.meritotrend.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontja alapján a teljesítési határidő – amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele – a munkaterület átadását követő 120 (százhúsz) nap, melyet módosítani szükséges az alábbiakra:
„Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak a munkaterület átadását követő 120 (százhúsz) napon belül kell teljesítenie, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. Tekintettel a teljesítés során felmerülő, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által elvégzendő villamos hálózat kiépítésére vonatkozó munkák befejezésére és a kapcsolódó feladatok elvégzésére a teljesítést a Felek 2020. március 5. napjában határozzák meg. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó.”
A Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a Munkaterület 4.1. szerinti átadásától számított 120 (százhúsz) nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele. Tekintettel a teljesítés során felmerülő, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által elvégzendő villamos hálózat kiépítésére vonatkozó munkák befejezésére és a kapcsolódó feladatok elvégzésére a teljesítést a Felek 2020. március 5. napjában határozzák meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a villamoshálózat kiépítését várhatóan 2020. február 7. napjáig fogja elvégezni, függetlenül az Ajánlatkérő korábbi kérései ellenére. Figyelemmel az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által elvégzendő villamoshálózati munkákra és annak elhúzódására, a Vállalkozó, a szükséges munkálatok kivitelezésében akadályoztatva van, továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása sem kezdhető meg, melyre vonatkozóan Vállalkozó 2019. december 19. napján akadályközlést nyújtott be Megrendelő részére. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által szükséges munkáltaokat senki más nem tudja elvégezni, és ez szükséges a teljesítéshez, amelyre sem a Vállalkozónak, sem az Ajánlatkérőnek nincs ráhatása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43678260 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43678260 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben