Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2422/2020
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Teljesítés helye:Győr, Kálóczy tér 9-11.,Apáca u. 27.,Mohi u. 4.,Cuha u. 30.,Répce u. 8/b.,Lepke u. 3.,Területi védőnői szolgálat telephelyei,Óvodák és oktatási intézmények telephelyei, Részletesen a dokumentumokban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21635654
Postai cím: Kálóczy Tér 9-11
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polczerné Boda Diána
Telefon: +36 203987694
E-mail: jogtanacsos@eeszi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000169572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egyszer használatos egészségügyi termékek beszerz.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További tárgyak:33141320-9
33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér 9-11.,Apáca u. 27.,Mohi u. 4.,Cuha u. 30.,Répce u. 8/b.,Lepke u. 3.,Területi védőnői szolgálat telephelyei,Óvodák és oktatási intézmények telephelyei, Részletesen a dokumentumokban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 344 csomag, 458763 db, 1426 doboz (154 csomag, 449155 db és 834 doboz szociális; 9608 db, 190 csomag és 592 doboz egészségügy).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10389 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IV. rész /1 Rész száma: 4 Elnevezés: Egyszer használatos egészségügyi termékek beszerz.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7300000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További tárgyak:33141320-9
33141420-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér 9-11.,Apáca u. 27.,Mohi u. 4.,Cuha u. 30.,Répce u. 8/b.,Lepke u. 3.,Területi védőnői szolgálat telephelyei,Óvodák és oktatási intézmények telephelyei, Részletesen a dokumentumokban
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 344 csomag, 458763 db, 1426 doboz (154 csomag, 449155 db és 834 doboz szociális; 9608 db, 190 csomag és 592 doboz egészségügy).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7300000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Adásvételi keretszerződés 1. számú mellékletét képező termékkör-táblázatot a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint akként módosítják, hogy abban a megszűnt "Basic-Touch latex púderezett vizsgálókesztyű" termék helyettesítő termékeként a "CHIRASKIN Gloves" termék kerül elfogadásra, a termék árának változatlanul hagyása mellett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó arról tájékoztatta Vevőt, hogy az Eladó által a közbeszerzési eljárásban megajánlott és az Adásvételi Keretszerződés 1. sz. mellékletét képező termékkör-táblázatban szereplő "Basic-Touch latex púderezett vizsgálókesztyű" termék gyártását az Ampri Handelsgesellschaft mgH megszüntette. Eladó a megszűnt termék helyett felajánlott helyettesítő termékekről és azoknak a közbeszerzési eljárás során is vizsgált műszaki jellemzőiről a 2019. szeptember 25. napján kelt levelével tájékoztatta Vevőt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 7300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 7300000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben