Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2429/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Környe Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Környe Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33647584
Postai cím: Alkotmány Utca 2.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Áron
Telefon: +36 12005977
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kornye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új sportcsarnok építése Környén
Hivatkozási szám: EKR000081492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés az új környei sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01787 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely tárgya legalább 200 férőhelyes, új sportcélú épület vagy más legalább 200 férőhelyes, új magasépítészeti épület kivitelezése volt.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
Sportcélú épület: bármilyen tornacsarnok, sportcsarnok, sportpálya, vagy sport céljára hasznosított egyéb épület.
Az M/1. alkalmassági követelmény egy referenciamunkával igazolandó.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M/2.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont közlekedési építmények szakterület MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/2.1 pont szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
M/2.2. 1 fő olyan a minőség ellenőrzéséért felelős szakembert, aki felsőfokú végzettséggel és építési beruházások minőségellenőrzésében legalább 6 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is megjelölhető.
Az M/2. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely tárgya legalább 200 férőhelyes, új sportcélú épület vagy más legalább 200 férőhelyes, új magasépítészeti épület kivitelezése volt.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
Sportcélú épület: bármilyen tornacsarnok, sportcsarnok, sportpálya, vagy sport céljára hasznosított egyéb épület.
Az M/1. alkalmassági követelmény egy referenciamunkával igazolandó.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M/2.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész "Általános építmények" felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont "Építési" szakterület MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/2.1 pont szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
M/2.2. 1 fő olyan a minőség ellenőrzéséért felelős szakembert, aki felsőfokú végzettséggel és építési beruházások minőségellenőrzésében legalább 6 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is megjelölhető.
Az M/2. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményt módosította, az abban található ellentmondás feloldása érdekében. Erre figyelemmel az ajánlattételi határidő is meghosszabbításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben