Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0251/2020
CPV Kód:33111000-1
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyainé dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544779
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000883782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1,5T MR berendezés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33110000-4
33111000-1
33111800-9
33113110-9
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Klinikai épülete a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére” – 1,5T MR berendezés
 1 db 1,5 T MR berendezés
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a kapcsolódó építési munkák költségét, a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az üzembe helyezés – az áru jellegéhez mérten – magában foglalja a beszerelését, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával.
Ezen felelül a nyertes Ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező termékek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítás érdekében az alábbi felhasználói képzések és oktatások biztosítása:
Tétel neve Beüzemeléskor Follow up opció
1,5 T MR berendezés 10 nap felhasználói oktatás a kezelő-személyzet részére, a résztvevők számának korlátozása nélkül 5 nap follow-up tréningek (1 alkalom / max 4 fős csoport)
A beüzemelést követő 6-8 hónapban Opcionális
Igény szerint, max 4 fős csoportokban
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000883782018/reszletek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 106 - 258444

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 1,5T MR berendezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89574340
Postai cím: Bence Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69210860
Postai cím: Váci Út 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: ge.kozbeszerzes@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14793202
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 280000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás időpontja: 7.12.2019.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33110000-4
33111000-1
33111800-9
33113110-9
33124100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Klinikai épülete a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére” – 1,5T MR berendezés
 1 db 1,5 T MR berendezés
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a kapcsolódó építési munkák költségét, a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az üzembe helyezés – az áru jellegéhez mérten – magában foglalja a beszerelését, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával.
Ezen felelül a nyertes Ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező termékek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítás érdekében az alábbi felhasználói képzések és oktatások biztosítása:
Tétel neve Beüzemeléskor Follow up opció
1,5 T MR berendezés 10 nap felhasználói oktatás a kezelő-személyzet részére, a résztvevők számának korlátozása nélkül 5 nap follow-up tréningek (1 alkalom / max 4 fős csoport)
A beüzemelést követő 6-8 hónapban Opcionális
Igény szerint, max 4 fős csoportokban
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000883782018/reszletek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 280000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69210860
Postai cím: Váci Út 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: ge.kozbeszerzes@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14793202
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89574340
Postai cím: Bence Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés III.1. pontja szerinti eszközök szállítási, rendeltetésszerű használatra alkalmas beüzemelési, és az üzembehelyezéskori oktatási feladatok elvégzésének teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 2020. május 30. napjáig jön létre. Az Áru
szállítását és üzembe helyezését, valamint a próbaüzem biztosítását és a beüzemeléskori szükséges oktatásokat, a szerződésben előírt jegyzőkönyvek felvételét és a hatósági engedélyek beszerzését (amennyiben azt a beszerzés tárgyának jellege szükségessé teszi) ezen határidőig
kell teljesíteni.
A Vevő a Szerződés VII.1. pontja szerinti vételárat az alábbiak szerint fizeti meg:
- a VII.1. pontja szerinti vételár 30 %-át az 1. számú szerződés módosításával aláírását követően az Eladó által igazolt költségeiről szóló nyilatkozat átvételével egyidejűleg, azaz az 1. számú szerződés módosításával aláírását követően összesen nettó 83.534.311,-Ft + ÁFA vételár részlet megfizetésére köteles az Eladó a jelen pontban leírtak alapján,
- a VII.1. pontja szerinti vételár fennmaradó részét, a vételár 70 %-ának megfelelő összeget azaz összesen nettó 194.913.393,-Ft +ÁFA-t a Szerződés IV.1. pontja szerinti teljesítési helyen való igazolt – a hiba és hiánymentes – teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül.
A vételi jog opcióval érintett ajánlati elemek vételára azok Vevői lehívás esetén, a szerződés – hiba és hiánymentes – teljesítését követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül.
A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Vevő előleget nem biztosít.
A jelen szerződés módosítás a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 21. § (2) bekezdés a. és b. pontja szerinti hozzájárulással rendelkezik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóságot Felek a szerződéskötés időpontjában – azaz 2019. május 24. napján – vizsgálták. Vevőnek a szerződés megkötésének időpontjában a jelen szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről nem volt tudomása, és Vevő a legnagyobb gondosság mellett eljárva, a közbeszerzési eljárás körülményeinek ismeretében nem is számíthatott arra, hogy a jelen szerződés módosítás teljesítési helyeként megjelölt helyszínek a Szerződés V.2. pontjában megjelölt időpontig, azaz a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónap időtartam lejártáig nem kerültek a Vevő rendelkezési körébe. A teljesítési helyszínek Vevő részére történő rendelkezésre bocsátása és annak körülményei a legnagyobb gondosság mellett eljárva a szerződés megkötésének időpontjában azt támasztották alá, hogy Szerződés teljesítésének időpontjáig Vevő rendelkezési jogkörébe kerülnek azok.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 280000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 280000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben