Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2530/2020
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Fehérvár Médiacentrum Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Maraton Lapcsoport-Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:média
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fehérvár Médiacentrum Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98161081
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási András
Telefon: +36 22516100
E-mail: info@fmc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fehervarmediacentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: média
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közéleti magazin nyomdai kivitelezése, terjesztése
Hivatkozási szám: EKR001603932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fehérvár Médiacentrum Kft. részére készülő időszakos (heti) megjelenésű közéleti magazin (Újság) nyomdai nyomdai késztermék előállítása és terjesztése 2020. február 5-től 2021. február 1-ig, lapszámonként az alábbi feltételekkel:
- Méret: tabloid 240x340 mm +/- 2%
- Példányszám: 40.000 db
- Megjelenés gyakorisága: évente 50 alkalom
- Terjedelem:
• 1 alkalommal 32 oldalas újság
• 20 alkalommal 24 oldalas újság
• 29 alkalommal 16 oldalas újság
- Színmegoszlás: 4c + 4c
- Papír: 45 grammos újságnyomó offset
- Nyomtatási eljárás: rotációs coldset
- A megfelelő formátumban tördelt lap megküldése a tördelőtől: csütörtök 01:00 órakor
Terjesztés: csütörtök reggel 6:00 órától péntek este 18:00 óráig, Székesfehérvár közigazgatási területén 36.400 példány terjesztése háztartásokba, továbbá 3.600 példány közösségi pontra terjesztendő.
A Vállalkozó kötelessége gondoskodni arról, hogy az Újság jelen pontban meghatározott rendszeresség szerinti nyomdai kivitelezéséhez szükséges, a jelen pontban meghatározott típusú és minőségű papír folyamatosan rendelkezésre álljon.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42916000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közéleti magazin nyomdai kivitelezése, terjesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak:79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fehérvár Médiacentrum Kft. részére készülő időszakos (heti) megjelenésű közéleti magazin (Újság) nyomdai nyomdai késztermék előállítása és terjesztése 2020. február 5-től 2021. február 1-ig, lapszámonként az alábbi feltételekkel:
- Méret: tabloid 240x340 mm +/- 2%
- Példányszám: 40.000 db
- Megjelenés gyakorisága: évente 50 alkalom
- Terjedelem:
• 1 alkalommal 32 oldalas újság
• 20 alkalommal 24 oldalas újság
• 29 alkalommal 16 oldalas újság
- Színmegoszlás: 4c + 4c
- Papír: 45 grammos újságnyomó offset
- Nyomtatási eljárás: rotációs coldset
- A megfelelő formátumban tördelt lap megküldése a tördelőtől: csütörtök 01:00 órakor
Terjesztés: csütörtök reggel 6:00 órától péntek este 18:00 óráig, Székesfehérvár közigazgatási területén 36.400 példány terjesztése háztartásokba, továbbá 3.600 példány közösségi pontra terjesztendő.
A Vállalkozó kötelessége gondoskodni arról, hogy az Újság jelen pontban meghatározott rendszeresség szerinti nyomdai kivitelezéséhez szükséges, a jelen pontban meghatározott típusú és minőségű papír folyamatosan rendelkezésre álljon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) szempont: Nemteljesítési kötbér mértéke (az adott teljes lapszámra vonatkozó vállalkozási díj százalékában megadva) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1) szempont: Nettó ajánlati egységárak (Ft) Súlyszám - 57
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) A 2) értékelési szempont kiegészítése: Minimálisan megajánlható ajánlati érték: az adott teljes lapszámra vonatkozó teljes nettó vállalkozási díj 50%-a; az adott teljes lapszámra vonatkozó teljes nettó vállalkozási díj 100%-a ajánlati értékre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt maximális pontot ad.
2) Az 1) szempont: Nettó ajánlati egységárak (Ft) alszempontjai:
1.1) alszempont: ajánlati ár 16 oldalas példány nyomtatására (nettó Ft/példány); súlyszám: 25
1.2) alszempont: ajánlati ár 24 oldalas példány nyomtatására (nettó Ft/példány); súlyszám: 15
1.3) alszempont: ajánlati ár 32 oldalas példány nyomtatására (nettó Ft/példány); súlyszám: 6
1.4) alszempont: ajánlati ár 16 oldalas példány terjesztésére (nettó Ft/példány); súlyszám: 6
1.5) alszempont: ajánlati ár 24 oldalas példány terjesztésére (nettó Ft/példány); súlyszám: 4
1.6) alszempont: ajánlati ár 32 oldalas példány terjesztésére (nettó Ft/példány); súlyszám: 1
3) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó-felső határa: 1-100
4) Értékelési módszere: A legjobb ajánlat valamennyi értékelési szempont és alszempont esetén 100 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma az 1) szempont alszempontjai esetén fordított arányosítással, a 2) szempont esetén egyenes arányosítással kerül megállapításra.
5) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Az ajánlatkérő egykézben lévő és egy felelősséggel kezelt folyamatként látja biztosítottnak, hogy leggyorsabban, legnagyobb biztonsággal elérjen a szerződés tárgyát képező újság a munkafolyamat végén álló, az ajánlatkérő által megcélzott fogyasztókhoz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közéleti magazin nyomdai kivitelezése, terjesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maraton Lapcsoport-Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43982226
Postai cím: Házgyári Út 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgy.heffler@maraton.hu
Telefon: +36 204661516
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10384730219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42916000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyomdai tevékenység, terjesztési szolgáltatások
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Maraton Lapcsoport-Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43982226
Postai cím: Házgyári Út 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10384730219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges