Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2582/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Máriapócs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Máriapócs, Báthori u. 27. hrsz.: 14, Kossuth tér 1. hrsz.:26/4, Kossuth tér 2. hrsz.: 26/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPTEAM-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Máriapócs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62731476
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Máriapócs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Bertalan
Telefon: +36 42554500
E-mail: mariapocs@mariapocs.hu
Fax: +36 42554502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mariapocs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mariapocs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex energetikai fejlesztések Máriapócson
Hivatkozási szám: EKR001107832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Napelemes rendszer kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111100-9
45231100-6
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Máriapócs, Báthori u. 27. hrsz.: 14, Kossuth tér 1. hrsz.:26/4, Kossuth tér 2. hrsz.: 26/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer kiépítése az alábbiakban megadott épületek tekintetében:
- Önkormányzati Hivatal épülete
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 96 db
- Civilek Háza
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 36 db
- Házasságkötő terem
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 30 db
- Kulturális Központ
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 25 db
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felújítás alatt az intézmények üzemelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24364 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Napelemes rendszer kiépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98154490
Postai cím: Szőlőskert Utca 11
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
E-mail: opteamepito@gmail.com
Telefon: +36 706302105
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17140936
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111100-9
45231100-6
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Máriapócs, Báthori u. 27. hrsz.: 14, Kossuth tér 1. hrsz.:26/4, Kossuth tér 2. hrsz.: 26/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer kiépítése az alábbiakban megadott épületek tekintetében:
- Önkormányzati Hivatal épülete
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 96 db
- Civilek Háza
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 36 db
- Házasságkötő terem
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 30 db
- Kulturális Központ
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P285 285Wp tip. polikristályos napelem vagy azzal egyenértékű napelem modul kompletten 25 db
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felújítás alatt az intézmények üzemelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17140936
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98154490
Postai cím: Szőlőskert Utca 11
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
E-mail: opteamepito@gmail.com
Telefon: +36 706302105
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti szövege:
…amely létrejött
egyrészről
Név: Máriapócs Város Önkormányzata
Székhely: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Képviseli: Papp Bertalan polgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 237309
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10044001-00352321-00000048
Adószáma: 15329970-2-41
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Kft.
Székhely: 4432 Nyíregyháza, Szőlőskert utca 11.
Képviseli: Benkő Gábor Krisztián ügyvezető
Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt.
Számlaszáma: 10700048-69384828-51100005
Adószáma: 25115596-2-15
Cégjegyzék száma: 15-09-082569
MKIK regisztrációs szám: 11A65123
Naplóügyfél-jel (NÜJ): 346269318
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel…

A szerződés módosított szövege:
…amely létrejött
egyrészről
Név: Máriapócs Város Önkormányzata
Székhely: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Képviseli: Papp Bertalan polgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 237309
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10044001-00352321-00000048
Adószáma: 15732080-2-15
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Kft.
Székhely: 4432 Nyíregyháza, Szőlőskert utca 11.
Képviseli: Benkő Gábor Krisztián ügyvezető
Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt.
Számlaszáma: 10700048-69384828-51100005
Adószáma: 25115596-2-15
Cégjegyzék száma: 15-09-082569
MKIK regisztrációs szám: 11A65123
Naplóügyfél-jel (NÜJ): 346269318
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel…

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés aláírásakor adminisztrációs hibából adódóan Máriapócs Város Önkormányzata, mint Megrendelő adószáma elírásra került. Erre tekintettel szükségessé vált a vállalkozási szerződésben ezen adat javítása, módosítása.
A Megrendelő adataiban szereplő adószám módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, tekintettel arra, hogy ezen körülmény csak egy adminisztrációs módosítás a vállalkozási szerződés esetében. Ennek alapján a Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17140936 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17140936 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben