Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0263/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kővágóörs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kővágóörs, Zöldfa és Kossuth utca, 367/3, 362, 363, 364, 0197/7. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kővágóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15461542
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kővágóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Dezső polgármester
Telefon: +36 87464017
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kovagoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bel-és csapadékvízvédelmi létesítmény Kővágóörsön
Hivatkozási szám: EKR000774712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Kővágóörs, Zöldfa és Kossuth utca, 367/3, 362, 363, 364, 0197/7. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
- bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény kialakítása: 550 fm
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14999 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29144264
Postai cím: Fenyves Utca 4
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
E-mail: folyondar2008@gmail.com
Telefon: +36 305901372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32217740
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232451-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Kővágóörs, Zöldfa és Kossuth utca, 367/3, 362, 363, 364, 0197/7. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
- bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény kialakítása: 550 fm
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35414308
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29144264
Postai cím: Fenyves Utca 4
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
E-mail: folyondar2008@gmail.com
Telefon: +36 305901372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó a Megrendelőnek a kivitelezési folyamatot befolyásoló, előre nem látható körülményről számolt be, illetőleg pótmunka igényt jelentett be:
1.sz. pótmunka:
Kossuth Lajos utca 2.sz. aknára kötve 10 m hosszú NA 200 KG PVC csatorna építése 1 db víznyelőaknával, a meglévő út mellett kialakult terepi mélypont víztelenítése céljából. Költsége: Nettó 235.765 Ft (Vállalkozási Szerződésben rögzített egységárakon történő elszámolással)
2.sz. pótmunka:
Kossuth Lajos utca 0+004 – 0+024.szelvényei közötti szakaszon a tervezett nyílt árok helyett zárt csapadékvízelvezető rendszer kiépítése NA300 KG PVC csatornával, mivel a kivitelezés során vált ismertté, hogy a tervezett árok mellet vezetett elektromos földkábelek oldalirányú takarása és védelme a nyílt árkos kialakítás esetén nem biztosított. Költsége: Nettó 113.300 Ft (Vállalkozási Szerződésben rögzített egységárakon történő elszámolással)
3.sz. pótmunka:
Kossuth Lajos utca 0+000 – 0+048 szelvényei közötti szakaszon a 2. ill. 3. tervezett csőátereszek közötti árokszakasz burkolása, mivel az átereszek közötti földárok kialakítás a későbbi fenntartási munkálatokat jelentősen megnehezítené, és az esetlegesen elszivárgó vizek a meglévő útpálya alépítményének terhelhetőségét csökkentené. Költsége: Nettó 190.064 Ft (Vállalkozási Szerződésben rögzített egységárakon történő elszámolással)
4.sz. pótmunka:
Kossuth Lajos utca 0+040 szelvényében az ároktisztítási munkálatok során feltárásra került áteresz a jelenlegi magassági adatok mellett funkcióját nem tudja ellátni, tejesen feliszapolódott, anyaga korrodált, új áteresz építése vált szükségessé, NA300 átmérővel, vb. védelemmel, a szelvényezés szerinti bal oldalra történő átvezetésnél víznyelőakna kialakításával, a befolyásnál 2 m hosszan burkolt árok kialakításával. Költsége: Nettó 276.781 Ft (Vállalkozási Szerződésben rögzített egységárakon történő elszámolással)
5.sz. pótmunka:
Kossuth Lajos utca 2. sz. hordalékfogós aknára történő rákötéssel, NA 200 KG PVC csatorna építése a tervezett beton folyóka helyett, mivel az érintett szakaszon több bejárat is kialakításra került, melyek jelentős teher ill. mezőgazdasági gépek forgalmával terheltek. Költsége: Nettó 85.765 Ft (Vállalkozási Szerződésben rögzített egységárakon történő elszámolással)
6.sz. pótmunka:
A Zöldfa utcában a CS1-0-0 csatorna 3-5 sz. aknák közötti szakaszon a kivitelezés során, az előzetes talajmechanikai vizsgálattal ellentétben (a vizsgálat során elvégzett 2 db fúrt mintavétel nem az érintett szakaszon történt), csak verőfejes munkagéppel bontható VI. osztályú talaj volt található (a földmunkák 80 %-ában). A műszakilag szükséges sziklalazítási munkálatok szükségessége az ajánlatadási időszakban nem volt előre látható. Költsége: Nettó 2.294.893 Ft (Vállalkozási Szerződésben sziklalazítási egységár nem szerepelt, a költségek meghatározásánál az érvényes ÉNGY referencia árak (MVH) kerültek beállításra.)
Módosuló szerződéses feltételek:
Megrendelő a fentiek alapján megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződésmódosítást képező pótmunkákat nettó 3 196 568,- Ft + Áfa ellenszolgáltatási összegben, amely alapján a Szerződés 4. pontja az alábbiakra módosul:
• A Szerződés eredeti szerződéses értéke:
4. Vállalkozói díj
4.1. A 2. pontban meghatározott építés-kivitelezési munka vállalkozói díja:
Vállalkozói díj összesen: nettó 32 217 740,- Ft
27% ÁFA 8 698 790,- Ft
azaz nettó harminckettőmillió – kettőszáztizenhétezer – hétszáznegyven forint + Áfa.
• A Szerződés pótmunkával növelt szerződéses értéke:
4. Vállalkozói díj
4.1. A 2. pontban meghatározott építés-kivitelezési munka vállalkozói díja:
Vállalkozói díj összesen: nettó 35 414 308,- Ft
27% ÁFA 9 561 863,- Ft
azaz nettó harmincötmillió – négyszáztizennégyezer – háromszáznyolc forint + Áfa.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A pótmunkák a kivitelezési munkálatok során, a vállalkozói feltárások nyomán váltak ismertté, műszakilag indokoltak, a vízelvezető rendszer funkcióját, rendeltetésszerű használatát és üzemelését csak ezek elvégzésével lehet maradéktalanul biztosítani.

A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32217740 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35414308 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben