Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0272/2020
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaújváros, KD mellékletét képező 1. számú függelékben meghatározott teljesítési címeken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Róbert
Telefon: +36 25544180
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunaujvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dunaujvaros.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunaújváros közvilágítás villamosenergia
Hivatkozási szám: EKR000894412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának villamos energiaellátására 2020.02.01. 00.00 órától 2021.01.31. 24.00 óráig.
Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1.600.000 kWh
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10% mértékéig különdíj mentesen eltérhet.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31296000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunaújváros közvilágítás villamosenergia
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros, KD mellékletét képező 1. számú függelékben meghatározott teljesítési címeken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának villamos energiaellátására 2020.02.01. 00.00 órától 2021.01.31. 24.00 óráig.
Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1.600.000 kWh
AK a megadott mennyiségtől +10% mértékéig különdíj mentesen eltérhet.
Ajánlatkérő az eltérés mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A rögzített 10 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Fogyasztási hely címe Éves fogyasztás (kWh)
2.TR. Dunaújváros, Vasmű út 10. 18900
3. TR. Dunaújváros, Vasmű út 27. 38196
4. TR. Dunaújváros, Vasmű út 7. 33492
5. TR. Dunaújváros, Kohász u. 2. 14712
5./A TR. Dunaújváros, Eszperantó út 23. 36264
6. TR. Dunaújváros, Építők útja 2/D 18840
7. TR. Dunaújváros, Május 1. u. 16. 10452
8. TR. Dunaújváros, Görbe u. 6. 21528
9. TR. Dunaújváros, Szórád M. u. 12. 51744
10. TR. Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5. 26628
11. TR. Dunaújváros, Erkel kert 19. 29736
12. TR. Dunaújváros, Martinovics u. 2. 20976
14. TR. Dunaújváros, Bocskai u. 3. 11724
18. TR. Dunaújváros, Széchenyi park 6. 58392
19. TR. Dunaújváros, Köztársaság u. 1. 36732
21. TR. Dunaújváros, Magyar út 41. 264
23. TR. Dunaújváros, Ságvári E. u. 6. 23652
24. TR. Dunaújváros, Bercsényi M. u. 8. 14616
25. TR. Dunaújváros, Esze Tamás u. 13. 10308
27. TR. Dunaújváros, Vasmű út 69. 25944
28. TR. Dunaújváros, Pajtás u. 2. 5196
30. TR. Dunaújváros, Vigadó u. 2. 8172
31. TR. Dunaújváros, Nyárfa u. 1. 16680
32. TR. Dunaújváros, Erdősor 34. 64932
33. TR. Dunaújváros, Martinovics u. 25. 5400
35. TR. Dunaújváros, Martinovics u. 31. 16512
36. TR. Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 31. 26244
38. TR. Dunaújváros, Papírgyári út 1. 46572
41. TR. Dunaújváros, Latinovics Z. 3. 15192
42. TR. Dunaújváros, Váci M. u. 2. 12012
44. TR. Dunaújváros, Domanovszky tér 1. 12624
45. TR. Dunaújváros, Római krt. 25. 13680
46. TR. Dunaújváros, Fáy A. u. 10. 4920
48. TR. Dunaújváros, Papírgyári út 17/B. 32424
49. TR. Dunaújváros, Szórád M. u. rendelő 7188
50. TR. Dunaújváros, Sziget út 1. 47436
51. TR. Dunaújváros, Római krt. 45. 2640
52. TR. Dunaújváros, Derkovits u. 3. 5796
53. TR. Dunaújváros, Szórád M. u. 42. 9888
55. TR. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 17. 41916
56. TR. Dunaújváros, Szigeti út 19128
57. TR. Dunaújváros, Budai Nagy Antal. u. 17256
61. TR. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 7. 852
65. TR. Dunaújváros, Frangepán u. 72. 35268
67. TR. Budai Nagy Antal u. 13160
70. TR. Dunaújváros, Magyar u. 87. 45816
72. TR. Dunaújváros, Magyar u. 145. 29340
74. TR. Dunaújváros, Verebély L. u. 9. 23448
77. TR. Dunaújváros, Petőfi S. u. 68. 33840
90. TR. Dunaújváros, Főiskola Csónakház 18336
92. TR. Dunaújváros, Esze Tamás u. 5. 8664
93. TR. Dunaújváros, Balogh Á. u. 6. 8424
94. TR. Dunaújváros, Vásártér, Virág u. 17568
97. TR. Dunaújváros, Rákóczi F. u. 44. 64380
101. TR. Dunaújváros, Lajos király krt. 23. 56088
102. TR. Dunaújváros, Lajos király krt. 14. 18972
103. TR. Dunaújváros, Hold u. 10. 3864
104. TR. Dunaújváros, Tavasz u. 3. 21096
105. TR. Dunaújváros, Hajnal u. 2. 12528
106. TR. Dunaújváros, tavasz u. 15. 9756
107. TR. Dunaújváros, Március 15. tér 10. 2316
108. TR. Dunaújváros, Szabadság u. 52. 3480
109. TR. Dunaújváros, Szabadság u. 34. 7440
110. TR. Dunaújváros, Fáklya u. 6. 8988
111. TR. Dunaújváros, Szabadság u. 28. 9324
112. TR. Dunaújváros, Alkotás u. 16. 10668
113. TR. Dunaújváros, Hold u. 1. 6876
115. TR. Dunaújváros, Mátyás király krt. 4. 12384
118. TR. Dunaújváros, Dobó I. u 60. 17316
125. TR. Dunaújváros, Mályva u. 5. 23280
126. TR. Dunaújváros, Ipari park Magyar u. 120. 40032
129. TR. Dunaújváros, Szilvás u. 1. 21708
130. TR. Dunaújváros, Gőzmalom u.17/A 16416
133. TR. Áram u. (Tűzálló u.) 1900
134. TR. Dunaújváros, Alsó Dunapart 35676
135. TR. Dunaújváros, Szentgyörgy út 3048
144. TR. Papírgyári út 36. 67000
146. TR. Vasmű út (sétány, SPAR mellett) 840
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF/kWh) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a 10% opciós mennyiséget a meghatározott felhasználó helyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A rögzített 10 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik.
Az ajánlati ár tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dunaújváros közvilágítás villamosenergia
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 14722300
Internetcím(ek): (URL) https://www.eon.hu
Fax: +36 13275532
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31296000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26713111244

Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648244

Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130244

Hivatalos név: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26810632
Postai cím: Mogyoródi Út 168
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12936773244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges