Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2747/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csenger Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2. rész: 4765 Csenger, Ady Endre utca 2055 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csenger Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62309015
Postai cím: Ady Endre Utca 14.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forján Zsolt
Telefon: +36 44520520
E-mail: drsimai@csenger.hu
Fax: +36 44520520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csenger.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ökológiai fajmentő tó és szabadidő park kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000914732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Talajvíz öntözőkút kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 2. rész: 4765 Csenger, Ady Endre utca 2055 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Talajvíz öntözőkút kialakítása
1 db sekély talpmélységű (<35 m) öntöző talajvízkút kialakítása.
Helye: Csenger 2055 hrsz. Talpmélység: -35,0 m EOV: X = 283512,27 Y = 921244,50 Z = 118,00 mBf. Csövezés: 0,0 – 8,0 m-ig Ø176/150 acél iránycső, 0,0 - 35,0 m-ig Ø 110/97 mm KM-PVC szűrő és béléscső. Szűrőzés: 12,0 - 18,0 m-ig Ø110/97 mm KM-PVC 26,0 - 32,0 m-ig Ø110/97 mm KM-PVC összesen 12,0 m hosszban. Iszapzsák: 32,0 - 35,0 m-ig Ø110/97 mm KM-PVC 3,0 m hosszban. A hossz-, vagy spirál varratos acél iránycső tervezett átmérője Ø176/150 mm. Az iránycsőre vonatkozó szabványok: MSZ 186-1:1982, MSZ EN 186-2:1982, MSZ 3741:1985. A tervezett kút béléscső-, és szűrőcső rakata Ø110/97 mm méretű KM-PVC csőből épül. A kút nem aknában létesül, hanem fölé külön zárható acél védőborítás, kútház épül. Ebbe kerül elhelyezésre a szivattyú és a gépészet.
Víztermelő szivattyú: 1 db. max. vízszállítás = 40 l/p. Hmax = 40 m; P = 1,1 kW; szívási magasság 9 m. A kúttal szemben támasztott maximális vízhozam: 60 l/p. A szivattyú maximális szállító képessége nem haladhatja meg a kút bemérés által meghatározott maximális vízhozamának a 2/3-ad részét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-62 JOINTGREENCORR

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18244 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Talajvíz öntözőkút kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28646723
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: roadmernokirodakft@gmail.com
Telefon: +36 306048630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 2. rész: 4765 Csenger, Ady Endre utca 2055 hrsz-ú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Talajvíz öntözőkút kialakítása
1 db sekély talpmélységű (<35 m) öntöző talajvízkút kialakítása.
Helye: Csenger 2055 hrsz. Talpmélység: -35,0 m EOV: X = 283512,27 Y = 921244,50 Z = 118,00 mBf. Csövezés: 0,0 – 8,0 m-ig Ø176/150 acél iránycső, 0,0 - 35,0 m-ig Ø 110/97 mm KM-PVC szűrő és béléscső. Szűrőzés: 12,0 - 18,0 m-ig Ø110/97 mm KM-PVC 26,0 - 32,0 m-ig Ø110/97 mm KM-PVC összesen 12,0 m hosszban. Iszapzsák: 32,0 - 35,0 m-ig Ø110/97 mm KM-PVC 3,0 m hosszban. A hossz-, vagy spirál varratos acél iránycső tervezett átmérője Ø176/150 mm. Az iránycsőre vonatkozó szabványok: MSZ 186-1:1982, MSZ EN 186-2:1982, MSZ 3741:1985. A tervezett kút béléscső-, és szűrőcső rakata Ø110/97 mm méretű KM-PVC csőből épül. A kút nem aknában létesül, hanem fölé külön zárható acél védőborítás, kútház épül. Ebbe kerül elhelyezésre a szivattyú és a gépészet.
Víztermelő szivattyú: 1 db. max. vízszállítás = 40 l/p. Hmax = 40 m; P = 1,1 kW; szívási magasság 9 m. A kúttal szemben támasztott maximális vízhozam: 60 l/p. A szivattyú maximális szállító képessége nem haladhatja meg a kút bemérés által meghatározott maximális vízhozamának a 2/3-ad részét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28646723
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: roadmernokirodakft@gmail.com
Telefon: +36 306048630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
eredeti szöveg:
6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020.01.31.
módosított szöveg:
6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020.04.30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés keretében Vállalkozó feladata egy talajvíz öntözőkút kialakítása, mely a tervek szerint a tó partján helyezkedik el. A kút kialakítását megelőzően a tó rekonstrukciót kell elvégezni. A tó rekonstrukciós munkái során a bentonitos szigetelés elhelyezését valamint a kőszórásos rézsűvédelmet követően a tó rézsűs felületén mintegy 75-80%-os terjedelemben roskadás, beszakadás keletkezett. Ennek oka a régi tómeder kotrása, mely folyamán a bozót és cserje írtást követően a műszaki dokumentáció szerint eltávolított növényzet gyökérzetének talaj összetartó hatása megszűnt. Az elfogadott technológiai utasítás mellett réteges töltésépítéssel, lépcsőzéssel új rézsű kialakításával történik a tó rézsű helyreállítása. A betonitos szigetelés és rézsűvédelem csak ezt követően végezhető el. Miután az új rézsű kialakításra kerül, csak ezt követően végezhető el a kút kialakítás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 4600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben