Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0285/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest közigazgatási területe; Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Deák Gábor
Telefon: +36 202858596
E-mail: deakg@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2028 Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR001370182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása nettó 33.500.000 Ft keretösszeg + nettó 3.500.000 Ft opciós keretösszeg erejéig.
A keretmegállapodás időtartama alatt várható rendezvények azok várható időpontjai és jellemző részvétel
- vállalati farsang – február – 150-200 fő (előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
zárt helyszínen tartott belső vállalati rendezvény jellemzően 150-200 fő részvevővel, amely során előregisztráció alapján helyszíni regisztrációt, érkezéskor 200 adag pezsgő felszolgálását, étel helyszíni elkészítését folyamatos cserével svédasztal jellegű felszolgálását, büfészolgáltatás, valamint élő könnyűzenei koncerthez szükséges hangosítás, színpad világításhoz szükséges technikai eszközök, dekoráció, hostessek biztosítását, helyszíni üzemeltetését, a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- vállalati gyermeknap – május-június - 2200 fő (előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
szabadtéri helyszínen tartott belső vállalati rendezvény jellemzően 2200 fő részvevővel, amely során előregisztráció alapján helyszíni regisztrációt, 2200 adag étel helyszíni elkészítését és kiosztását, büfészolgáltatás, valamint élő könnyűzenei koncerthez szükséges hangosítás, 300m2-es parti sátor, 6x3m és 3x3 m-es sátrak, min 20 m2 színpad és színpad világításhoz szükséges technikai eszközök, mobil mellékhelyiségek, 2 db ugrálóvár, gyermekprogramok és játékeszközök, hostessek, sörpadok telepítését és helyszíni üzemeltetését, mentő biztosítását, a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- kommunális nap – szeptember – 800 – 2000 fő (előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
szabadtéri helyszínen tartott belső vállalati rendezvény jellemzően 800-2000 fő részvevővel, amely során előregisztráció alapján helyszíni regisztrációt, 800-2000 adag étel helyszíni elkészítését és kiosztását, büfészolgáltatás, valamint élő könnyűzenei koncerthez szükséges hangosítás, 300m2-es parti sátor, 6x3m és 3x3 m-es sátrak, min 20 m2 színpad és színpad világításhoz szükséges technikai eszközök, mobil mellékhelyiségek, 2 db ugrálóvár, játékeszközök, hostessek, sörpadok telepítését és helyszíni üzemeltetését, mentő biztosítását, a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- környezettudatosság napja – október 3000+ fő (részben előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
szabadtéri helyszínen tartott vállalati rendezvény jellemzően 3000 fő részvevővel, amely során részben előregisztráció alapján helyszíni regisztrációt, büfészolgáltatás, valamint élő könnyűzenei koncerthez szükséges hangosítás, 300m2-es parti sátor, 6x3m és 3x3 m-es sátrak, min 20 m2 színpad és színpad világításhoz szükséges technikai eszközök, 2 db ugrálóvár, gyermekprogramok és játékeszközök, mobil mellékhelyiségek, hostessek, sörpadok telepítését és helyszíni üzemeltetését, mentő biztosítását, a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- vállalati karácsony – december – 2000 fő (előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
zárt helyszínen tartott belső vállalati rendezvény jellemzően 2000 fő részvevővel, amely során előregisztráció alapján helyszíni regisztrációt, 2000 adag étel helyszíni elkészítését és kiosztását, büfészolgáltatás, valamint élő könnyűzenei koncerthez szükséges hangosítás, min 20 m2 színpad és színpad világításhoz szükséges technikai eszközök, dekoráció, mobil mellékhelyiségek, hostessek, sörpadok telepítését és helyszíni üzemeltetését, mentő biztosítását, a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- mikulás ünnepség – december – 200-300 fő
zárt helyszínen tartott belső vállalati rendezvény jellemzően 200-300 fő részvevővel, amely során 200-300 adag étel helyszíni elkészítését és kiosztását, valamint élő könnyűzenei koncerthez szükséges hangosítás helyszíni üzemeltetését, a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- sajtótájékoztatók - év folyamán bármikor – 50-80 fő (előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
zárt vagy szabadtéri helyszínen tartott, esetenként a résztevők kiemelt státusza miatt protokolláris sajtó nyilvános rendezvény, előregisztráció mellett helyszíni regisztrációval, szükséges hangtechnika, catering és ahhoz szükséges eszközök, hosstesek és felszolgálószemélyezt biztosításával, helyszín berendezésével, kültéri esemény esetében sátor telepítésével a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- kisebb események étkeztetése – év folyamán bármikor – 10 – 80 fő
kisebb vállalati eseményekhez catering (a minimálistól: kávé, tea, édes- sós aprósütemény, szendvics, az ültetett több fogásos meleg svédasztalig) nyújtása, szükséges eszközök és személyzet biztosítása
- kisebb delegációk fogadásának étkeztetése – év folyamán bármikor – 10-80 fő
kisebb vállalati eseményekhez catering (a minimálistól: kávé, tea, édes- sós aprósütemény, szendvics, az ültetett több fogásos meleg svédasztalig) nyújtása, szükséges eszközök és személyzet biztosítása, esetenként protokolláris jellegű fogadások, adott esetben speciális, vallási és egyéb előírásoknak megfelelő értenddel
- sajtóreggelik külső helyszínen – évi 1-2 alkalom – 30-60 fő (előregisztrációhoz kötött + helyszíni regisztrációval)
bérelt, ültetésre és prezentáció tartására is alkalmas, külső helyszínen tartott, akár a résztvevők kiemelt státusza miatt protokolláris rendezvény, előregisztráció mellett helyszíni regisztrációval, étkeztetéssel, hangtechnika, berendezés, személyzet és dekoráció biztosításával a rendezvény teljeskörű lebonyolítását várja el ajánlatkérő
- külső rendezvényeken való kitelepülések – évi kb. 25-30 alkalom – 500-tól napi 10 000 főig
Vállalat nagyobb külső rendezvény kitelepüléseihez szükséges sátor és egyéb berendezések, hosstesek, gyermekfoglalkozások biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: K2028 Rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:55322000-3
55511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe; Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4)-es pont folytatása:A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. számú melléklet (árazatlan költségvetés) és a műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező (árazatlan költségvetés) 1/a. számú mellékletben a szolgáltatási kategóriákhoz tartozó szorzószámok az egyes szolgáltatási kategóriák (illetve a kategóriákba tartozó szolgáltatások, tevékenységek) vonatkozásában nem a tényleges mennyiségeket jelölik, hanem az egyes szolgáltatási kategóriák (illetve a kategóriákba tartozó szolgáltatások, tevékenységek) jelentőségét hivatottak jelezni és az ajánlatok összehasonlíthatóságát biztosítják.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a jelen felhívás II.1.4) pontjában szereplő keretmegállapodás értékig vállal kötelezettséget a szolgáltatás megrendelésére, valamint a keretmegállapodás összegének kimerülését követően további nettó 3.500.000,- Ft opciós rész erejéig azonos díjazásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel a keretmegállapodás időtartama alatt. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: K2028 Rendezvényszervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50289202
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@prestigeevent.hu
Telefon: +36 306955309
Internetcím(ek): (URL) www.prestigeevent.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hivatásturizmus-rendezvényszervező szakember biztosítása, catering és kapcsolódó szolgáltatások, terem és helyszínbiztosítás és kapcsolódó szolgáltatások, Rendezvénysátor, konténer és kapcsolódó szolgáltatások,Média, multimédia, zene és színpadtechnika és technikai eszközök, személyzet, rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kiegészítő eszközök, szolgáltatások folytatás: VI.1.5)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50289202
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114241

Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047243

Hivatalos név: BARTHA MANAGEMENT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37436191
Postai cím: Iglice Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12849871241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) pont folytatása a karakterkorlátozás végett: szállítás, rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához szükséges infrastruktúrális, biztonsági és szórakoztató elemek
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges