Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0316/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét: Agyag u. Hrsz:21929 közpark Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark Hrsz: 21928 közpark Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca) Hrsz: 21930 közút (Agyag utca) Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca);Kecskemét: Agyag u. Hrsz:21929 közpark Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark Hrsz: 21928 közpark Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca) Hrsz: 21930 közút (Agyag utca) Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: +36 76513567
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kertépítészeti és közvilágítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000755892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
21929 hrsz-ú Rekreációs közpark és 21927/1 hrsz-ú pihenő-játszó
park területeken
Talajelőkészítés, tereprendezés, 5800 m2 füvesítést és növénytelepítéseket (talajtakarók 312 db,
cserjék 855 db, fenyők 20db, fák 52 db ültetését) kell elvégezni.
A pihenőterületeken utcabútorok (padok, asztalok, hulladéktárolók), kiszolgáló épület mellett
kerékpártároló, ivókút és egyedi fém térplasztika helyezendő el.
A 21927/1 parkrész: A területen terepegyengedést, tereprendezést talajelőkészítést, 2500 m2
füvesítést és növénytelepítéseket (talajtakarók 430 db, cserjék 130 db, fenyők 31 db fák 28 db
ültetését) kell elvégezni, valamint kerti kavics és kő burkolatokat kell készíteni.
A pihenőterületeken utcabútorok (padok, asztalok, hulladéktárolók), a játék és sporttereken játszó
és utcafitnesz eszközöket kell elhelyezni. A játszóeszközök alatti ütéscsillapító burkolatot kell
kiépíteni.
A kiszolgáló épület környezetében, a sétány és a fő gyalogos sétaút, a pihenőhely és labdapálya
térségében intenzív telepítésű és fenntartású zöldfelületek kialakítása miatt automata
öntözőrendszert kell kiépíteni. A 2 öntözendő terület, 40 zónára lesz osztva.
21928 hrsz-ú gyalogos- kerékpáros sétány területen
A területen talajelőkészítést, és növénytelepítéseket (talajtakarók 550 db, cserjék 142 db, fenyők 41
db, fák 22 db ültetését) kell elvégezni. A más vállalkozási szerződés keretében kiépített vízvételi
helyre ivókutat kell felszerelni, a sétányra 8 db köztéri padot, hulladéktárolókat és kerékpártámaszt
kell elhelyezni.
21922 hrsz-ú Kvarc utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 344 db, cserjék 80 db, fenyők 1 db,
fák 23 db ültetését) és füvesítést (880 m2) kell elvégezni, valamint szelektív hulladékgyűjtőt kell
elhelyezni.
21930 hrsz-ú Agyag utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 348 db, cserjék 84 db, fenyők 2 db,
fák 28 db ültetését) kell elvégezni.
21942 hrsz-ú Vályogvető utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 200 db, cserjék 10 db, fenyők 10 db,
6
fák 10 db ültetését) és füvesítést (330 m2) kell elvégezni.
Jelen közbeszerzés részét képezi a szerződéses feladatként elvégzett parkosítások 1 éves
fenntartása, mely tartalmazza a meg nem eredési pótlásokat, metszést és gyomlálást. A kivitelezési
munkák teljesítési határideje 100 nap.
A kertépítés pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és
tételes költségvetési kiírás határozza meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69185693 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertépítészeti munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45111220-6
45112711-2
45232120-9
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét:
Agyag u. Hrsz:21929 közpark
Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark
Hrsz: 21928 közpark
Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca)
Hrsz: 21930 közút (Agyag utca)
Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
21929 hrsz-ú Rekreációs közpark és 21927/1 hrsz-ú pihenő-játszó park területeken
Talajelőkészítés, tereprendezés, 5800 m2 füvesítést és növénytelepítéseket (talajtakarók 312 db, cserjék 855 db, fenyők 20db, fák 52 db ültetését) kell elvégezni.
A pihenőterületeken utcabútorok (padok, asztalok, hulladéktárolók), kiszolgáló épület mellett kerékpártároló, ivókút és egyedi fém térplasztika helyezendő el.

A 21927/1 parkrész: A területen terepegyengedést, tereprendezést talajelőkészítést, 2500 m2 füvesítést és növénytelepítéseket (talajtakarók 430 db, cserjék 130 db, fenyők 31 db fák 28 db ültetését) kell elvégezni, valamint kerti kavics és kő burkolatokat kell készíteni.
A pihenőterületeken utcabútorok (padok, asztalok, hulladéktárolók), a játék és sporttereken játszó és utcafitnesz eszközöket kell elhelyezni. A játszóeszközök alatti ütéscsillapító burkolatot kell kiépíteni.
A kiszolgáló épület környezetében, a sétány és a fő gyalogos sétaút, a pihenőhely és labdapálya térségében intenzív telepítésű és fenntartású zöldfelületek kialakítása miatt automata öntözőrendszert kell kiépíteni. A 2 öntözendő terület, 40 zónára lesz osztva.
21928 hrsz-ú gyalogos- kerékpáros sétány területen
A területen talajelőkészítést, és növénytelepítéseket (talajtakarók 550 db, cserjék 142 db, fenyők 41 db, fák 22 db ültetését) kell elvégezni. A más vállalkozási szerződés keretében kiépített vízvételi helyre ivókutat kell felszerelni, a sétányra 8 db köztéri padot, hulladéktárolókat és kerékpártámaszt kell elhelyezni.
21922 hrsz-ú Kvarc utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 344 db, cserjék 80 db, fenyők 1 db, fák 23 db ültetését) és füvesítést (880 m2) kell elvégezni, valamint szelektív hulladékgyűjtőt kell elhelyezni.
21930 hrsz-ú Agyag utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 348 db, cserjék 84 db, fenyők 2 db, fák 28 db ültetését) kell elvégezni.
21942 hrsz-ú Vályogvető utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 200 db, cserjék 10 db, fenyők 10 db, fák 10 db ültetését) és füvesítést (330 m2) kell elvégezni.
Jelen közbeszerzés részét képezi a szerződéses feladatként elvégzett parkosítások 1 éves fenntartása, mely tartalmazza a meg nem eredési pótlásokat, metszést és gyomlálást. A kivitelezési munkák teljesítési határideje 100 nap.
A kertépítés pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3. A felhívás III.1.3) M/1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap)  10
3 4. Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
További tárgyak:45310000-3
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét:
Agyag u. Hrsz:21929 közpark
Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark
Hrsz: 21928 közpark
Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca)
Hrsz: 21930 közút (Agyag utca)
Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A parkok és a sétány területére, a közlekedési útvonalak, járdaburkolatok, kerékpáros pálya, futópálya, pumpa pálya stb. mentén térvilágítási hálózatot kell kiépíteni, kandeláberekre szerelt LED-es lámpatestekkel. (54 db kandeláber és lámpatest) A térvilágítási hálózat a kiszolgáló épületre szerelt napelemes rendszerről fog működni. (A napelemes rendszer kiépítése a kiszolgáló épület beruházásának része.)
A Kvarc utcán a megépülő szakasz teljes hosszában a bal oldalon , az Agyag utcán a 21927/3 hrsz-ú ingatlanig (a megépítendő járdaszakasz hosszáig) a bal oldalon, és a Vályogvető utcában közvilágítási hálózat épül, vb. kandeláberrel LED-es lámpatestekkel. (29 db kandeláber és lámpa)
A tervezett közvilágítás kialakításához a Vályogvető utcában meglévő közvilágítási hálózat egy részét a tervezett útcsatlakozások, valamint a tervezett közvilágítási hálózatok csatlakozási pontjának kialakíthatósága érdekében el kell bontani. Az elbontott. kandeláberek helyett 2 db új kandeláber kerül telepítésre, az elbontott kandeláberek helyétől eltérően, a tervezett útcsatlakozáshoz igazítva.
A kivitelezés pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) (Hónap)  10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.a. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 4. Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13171 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6067-38/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Kertépítészeti munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50531200
Postai cím: József Attila Utca 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: szalontais@kefag.hu
Telefon: +36 306637351
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11032883203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69185693
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50531200
Postai cím: József Attila Utca 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11032883203

Hivatalos név: Woodgarden Erdészeti és Parképítő KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88607164
Postai cím: Belsőnyír 50/E
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13461591203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közvilágítási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 2. része a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja alapján eredménytelennek minősül, mivel kizárólag egy ajánlatot nyújtottak be erre a részre vonatkozóan. A beérkezett ajánlat értékelésére, bírálatára a Kbt. 70. § (1) bek. alapján nem kerül sor.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10797675243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, cím, adószáma
1. rész:
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., 6000 Kecskemét, József Attila Utca 2; 11032883203
Woodgarden Erdészeti és Parképítő KFT, 6000 Kecskemét, Belsőnyír 50/E; 13461591203
2. rész:
FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 1191 Budapest, Üllői Út 206; 10797675243
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges