Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0318/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest főváros közigazgatási területe, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: B+R kerékpártárolók II.
Hivatkozási szám: EKR001172852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
B + R kerékpártárolók létesítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45233162-2
45233221-4
45233228-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest főváros közigazgatási területe, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest területén kerékpárforgalmi létesítmények felújítása és B+R kerékpártárolók létesítése II" három részfeladatban, az alábbiak szerint
3. részfeladat: B + R kerékpártárolók létesítése
Budapest területén B+R kerékpártárolók létesítése szükséges összesen 35 helyszínen a kiemelt tömegközlekedési viszonylatok megállói mellett: M2 metró, M3 metró, H5 HÉV, H8 HÉV, H9 HÉV, V1 villamos. Minden helyszínen hajlított csőkorlátok kerülnek elhelyezésre, ahol a környezet engedi, ott típusterv szerinti lefedés kerül a támaszok fölé, tájékoztatást adó térképek és B+R felirattal ellátott információs oszlopok kerülnek kihelyezésre.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15013 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1055/4-287/2017/1024 Rész száma: 3 Elnevezés: B + R kerékpártárolók létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56425392
Postai cím: Tököli Út 103.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: joep.kft@invitel.hu
Telefon: +36 306700082
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 119929000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45233162-2
45233221-4
45233228-3
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest főváros közigazgatási területe, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. részfeladat: B + R kerékpártárolók létesítése
Budapest területén B+R kerékpártárolók létesítése szükséges összesen 35 helyszínen a kiemelt tömegközlekedési viszonylatok megállói mellett: M2 metró, M3 metró, H5 HÉV, H8 HÉV, H9 HÉV, V1 villamos. Minden helyszínen hajlított csőkorlátok kerülnek elhelyezésre, ahol a környezet engedi, ott típusterv szerinti lefedés kerül a támaszok fölé, tájékoztatást adó térképek és B+R felirattal ellátott információs oszlopok kerülnek kihelyezésre.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 116224010
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56425392
Postai cím: Tököli Út 103.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: joep.kft@invitel.hu
Telefon: +36 306700082
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.1.Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát az alábbi ütemezés szerint teljesíteni
3.1.1. B+R Kerékpártárolók I. ütem* műszaki átadás-átvétel megkezdése szerződés hatálybalépésétől számított 150 nap
3.1.2. B+R Kerékpártárolók II. ütem** műszaki átadás-átvétel megkezdése a téli útüzemeltetési időszak végétől, azaz 2020. március 16. napjától 2020. május 22. napjáig
* B+R Kerékpártárolók I. ütem: IV/3. Rákosfalva, IV/5 Sashalom, IV/8. Mátyásföld Alsó, V/1. Cinkota Alsó, V/2.Árpádföld, V/3.Szabadságtelep helyszínek (továbbiakban „MÁV-HÉV helyszínek”), valamint a II/17. Pöttyös utca, I/4. Puskás Ferenc Stadion (továbbiakban: „Elmaradó helyszínek”) kivételével valamennyi egyéb szerződéses helyszín
** B+R Kerékpártárolók II. ütem: „MÁV-HÉV Helyszínek”
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 8.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 116.224.010,- Ft, azaz nettó száztizenhatmillió-kétszázhuszonnégyezer--tíz Forint Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).”
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 9.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.2. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák elvégzését kettő (2) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó összesen – az esetleges előlegszámlán túl – kettő (2) darab számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint.
1. számlázási ütem a B+R Kerékpártárolók I. ütem részfeladat sikeres műszaki átadás-átvételének lezárását követően legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 85%-ának megfelelő összeg
2. számlázási ütem a B+R Kerékpártárolók II. ütem részfeladat sikeres műszaki átadás-átvételének lezárását követően a tényleges teljesítés alapján még ki nem fizetett vállalkozói díj, legalább a teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg„
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 11.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„11.1 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis nettó 5.811.201,- Ft, azaz nettó ötmillió-nyolcszáztizenegyezer-kétszázegy forintban meghatározott összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 12.1. és 12.3. pontjait az alábbiak szerint módosítják:
„12.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó jogosult a B+R Kerékpártárolók I. és II. ütem tekintetében külön-külön írásban közölni a Megrendelővel, hogy a jelen Szerződés 3.1.1., illetve 3.1.2. pontban rögzített Munkákat befejezte, és készen áll a vonatkozó Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot tesz annak megkezdési időpontjára. Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább nyolc (8) nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Műszaki Ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.”
„12.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha annak tárgyát képező Munka elkészült és a Vállalkozó általi készre jelentést a Műszaki ellenőr és a Megrendelő elfogadta és a Vállalkozó a vonatkozó átadási dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció”) a Műszaki Ellenőr részére a Készre jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a)A Szentlélek tér állomás kapcsán a Budapest Közút Zrt. a tervek Vállalkozó általi újbóli jóváhagyatása során jelezte, hogy a Szentlélek tér B+R helyszínen biztosítani kell koncentrált rakodóhely kijelölésének lehetőségét.A bejárás eredményeként megállapították, hogy a T2 tároló nem helyezhető el úgy, hogy az a gyalogos járda hasznos szélességét ne csökkentse vagy a HÉV peronok közút megközelítését ne lehetetlenítse el.
b)A MÁV-HÉV területek vonatkozásában a MÁV-HÉV Zrt. jelezte, hogy a tulajdonukban lévő Ingatlanok használatára, igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötéséig a munkaterület átadáshoz nem járul hozzá, ezért szükségessé vált a teljesítési határidő meghosszabbítása.
c) Pöttyös utca, valamint a Határ út helyszínek érintik az M3 déli szakaszának felújítási munkáit, amelynek befejezéséig azaz várhatóan 2020. IV. negyedévig nem biztosítható a teljes munkaterület, szükségessé vált a szerződés műszaki tartalmának módosítása, ezáltal a Vállalkozói díj csökkentése.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 119929000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 116224010 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) folytatása:
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 13.9., 13.14. és 13.21. pontjait az alábbiak szerint módosítják:
„13.9. A Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított, teljes Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-67032082-51900001 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően az utolsó Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjáig kell érvényben lennie azzal, hogy a Vállalkozó jogosult a 3.1.1. pont szerinti Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárást követően a Teljesítési biztosíték összegét arányosan csökkenteni a Megrendelő által a Vállalkozó felé már teljesített nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeggel a Megrendelő általi teljesítését követő nyolc (8) napon belül. A Teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.”
„13.14. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték”) a B+R Kerékpártárolók I. és II. ütem tekintetében külön-külön a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés 3.1.1. és 3.1.2. pontjában rögzített Munkákhoz kapcsolódó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal.”
„13.21. Vállalkozó köteles a Szerződés 13.20. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a Szerződés hatálybalépésének napjától, szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől – utolsó Teljesítésigazolás kiállítása – számított 12 hónapig fenntartani.”
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés költségvetését a jelen 1. sz. Módosítás 2. sz. mellékletét képező módosított költségvetésre (a továbbiakban: Módosított költségvetés) módosítják.
V.2.2) folytatása:
d) A Puskás Ferenc Stadion I/4. helyszín kapcsán a szerződés megkötését követően a terület tulajdonosa jelezte, hogy a tárgyi területen ingatlanfejlesztést kíván megvalósítani a közeljövőben, így amint annak kivitelezési munkái elkezdődnek, a támaszok elbontása elkerülhetetlenné válna. Erre tekintettel Megrendelő döntése alapján a helyszíni létesítmény nem kerül kivitelezésre, amely elmaradó munka okán szintén szükséges a szerződés műszaki tartalmának megfelelő módosítása, ezáltal a Vállalkozói díj csökken.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben