Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:3614/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7300 Komló, Berek utca 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57398844
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Kata
Telefon: +36 72584000
E-mail: horvathkata@komlo.hu
Fax: +36 72584008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komloonk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000196442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Épület felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Berek utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- teljes épület felújítás: bruttó alapterület 1300 m2
- műanyag nyílászárók elhelyezése: 80 db
- diszperziós festés: 4900 m2
Jelen beruházás építési engedély nélkül végezhető. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02085 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Épület felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54996506
Postai cím: Kőris Utca 29. fsz 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: landan@landan.hu
Telefon: +36 72514892
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239445508
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45421100-5
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Berek utca 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- teljes épület felújítás: bruttó alapterület 1300 m2
- műanyag nyílászárók elhelyezése: 80 db
- diszperziós festés: 4900 m2
Jelen beruházás építési engedély nélkül végezhető. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 272739615
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54996506
Postai cím: Kőris Utca 29. fsz 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: landan@landan.hu
Telefon: +36 72514892
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosított szövegrész:
I. SZERZŐDÉS TÁRGYA
A Szerződés tárgya (I. pont) kiegészül az alábbi 3.) ponttal
3. A szerződés tárgyát képezi a kivitelezés során szakhatósági előírások, tervezői módosítások és műszaki ellenőri közreműködés alapján felmerült pót- és többletmunkák műszaki tartalma, és azok mennyiségei, amelyre Vállalkozó írásban ajánlatot adott.

VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj): nettó 272.739.615.- Ft azaz nettó Kettőszázhetvenkétmillió-hétszázharminckilencezer-hatszáztizenöt forint + 73. 639. 696.- Ft (27 %ÁFA), bruttó 346.379.311.-Ft azaz bruttó Háromszáznegyvenhatmillió-háromszázhetvenkilencezer-háromszáztizenegy forint vállalkozói díj illeti meg.
2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A jelen szerződésmódosítással a szerződés jellege nem változik, a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12. oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés jellege nem változik.
3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át :
Az eredeti nettó szerződéses érték: 239. 445.508.- Ft,
Módosított nettó szerződéses érték: 272.739.615.- Ft,
Különbözet nettó értékben: 33.294.107.- Ft
Az ellenérték növekedése 13,9 %.
Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: III. A módosítás indoka: A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: Az 1950-es években létesített épület átalakítása során több olyan, a tervezés szakaszában előre nem látható, az épület korábbi funkciójából fakadó probléma merült fel, amelyek megoldása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a beruházás teljesüljön és az épület a tervezett rendeltetésének megfelelően működhessen a projekt befejezését követően.
Karakter korlát miatt folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 239445508 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 272739615 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó az 1. részajánlati kör kivitelezése során 2019. március 25-én jelezte a kapcsolódó építési naplóban, hogy a feltárt helyszínen az épület felújítása során, előre nem látott, két nagyméretű, az épület korábbi rendeltetéséből származó és befalazott kéményt talált. Majd 2019. március 27. napján az építési napló bejegyzése szerint elbontásra kerültek a kémények. Az így keletkezett pótmunkákra vonatkozóan Vállalkozó írásban ajánlatot adott. Az ezt követően eltelt időszakban a vásárcsarnok kivitelezés során újabb épületszerkezeti problémák jelentkeztek. Az elmúlt évek alatt lehullott csapadékmennyiség az épület leromlott tetőszerkezetén keresztül a falazatokat is átáztatta és a felújítás akkori fázisában, a műszaki ellenőrökkel közösen megállapításra került, hogy a tervezés során költségelt vakolatjavítás és festés nem oldotta volna meg a falszerkezetek állékonyságának megóvását. Annak érdekében, hogy az épületen belüli határoló falazatok átnedvesedése ne okozzon további felületi átszivárgást és penészedést, egy fémszerkezetre szerelt, gravitációsan cirkuláló átszellőztetését biztosító előtétfal alkalmazását javasolták.
Az így keletkezett pótmunkákra vonatkozóan Vállalkozó 2019. szeptember 03-án írásban ajánlatot adott.
Műszaki ellenőr az indokoltságokat alátámasztotta. Megrendelő a pótmunkákhoz szükséges többletigényt a Képviselő-testület 121/2019. (VIII.29.) számú határozata alapján, banki hitel felvétel terhére biztosítja.
2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A jelen szerződésmódosítással a szerződés jellege nem változik, a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12. oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés jellege nem változik.
3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át :
Az eredeti nettó szerződéses érték: 239. 445.508.- Ft,
Módosított nettó szerződéses érték: 272.739.615.- Ft,
Különbözet nettó értékben: 33.294.107.- Ft
Az ellenérték növekedése 13,9 %.
Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben