Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:3618/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőcsát Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3450 Mezőcsát, Ipari Park u. (hrsz:475/8.);3450 Mezőcsát, Ipari Park u. (hrsz:475/8.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőcsát Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35879866
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Mezőcsát
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jerebák József
Telefon: +36 49552046
E-mail: polgarmester@mezocsat.hu
Fax: +36 49552047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari Park fejlesztése - magasépítés
Hivatkozási szám: EKR001545322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Szolgáltatóház
Kialakítását tekintve az újonnan tervezett Szolgáltatóház közel sík területen fekvő, alápincézetlen, egyszintes beépítésű, hagyományos falazott szerkezetű, szabadon álló és szabadon épített szolgáltató jellegű ipari középület, alacsony lejtésű magastető kialakítással, ami az Ipari Parkhoz kapcsolódóan fog főleg adminisztratív tevékenységet folytatni.
2. rész: Termelői csarnok
A tervezett csarnok egy egyszerű, téglalap alakú alaprajzi kialakítással bíró, földszintes, magastetős szabadon álló és szabadon épített fedett építmény, vasbeton padozattal, ahol az acél pillérvázas szerkezetű zárt épület oldalról hőszigetelt szendvicspanel burkolatot kap.
Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
A műszaki leírás részenként kerül kifejtésre karakterkorlátozás miatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 301189345 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatóház
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45210000-2
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3450 Mezőcsát, Ipari Park u. (hrsz:475/8.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Szolgáltatóház
Kialakítását tekintve az újonnan tervezett Szolgáltatóház közel sík területen fekvő, alápincézetlen, egyszintes beépítésű, hagyományos falazott szerkezetű, szabadon álló és szabadon épített szolgáltató jellegű ipari középület, alacsony lejtésű magastető kialakítással, ami az Ipari Parkhoz kapcsolódóan fog főleg adminisztratív tevékenységet folytatni.
A dolgozók részére külön irodahelyiségek, tárgyaló és teakonyha, valamint személyzeti wc kézmosó áll rendelkezésre közös használattal, melyet az alkalmanként előforduló ügyfelek is igénybe tudnak venni.
A különnemű szociális vizesblokkban a szükséges számú férfi és női kézmosó-wc helyiségek lettek kialakítva, melyek a közösségi használatú közlekedőkből közelíthetők meg, ahonnan az akadálymentes wc és a takarító szekrény is nyílik.
Az épülethez kapcsolódóan kerül megépítésre az önálló hídmérleg, ami az épülettől független szerkezeti kialakításban készül, előregyártott elemekből, mely infokommunikációs összeköttetésben áll a kiszolgáló épülettel, ami az Ipari Park területén szükséges teherforgalom mérlegelését hivatott megoldani.
Az építkezés befejeztével a terep felszínét rendezetté kell tenni, és a parkosítást is el kell végezni, valamint a szükséges számú gépkocsi parkolót is ki kell alakítani.
Az utcai kerítés a telekhatárra kerül, személy- és gépkocsi behajtó kapuzattal, az épület gyalogos személybejárati megközelítéséhez, a teher- és személygépkocsik forgalmához pedig beton térburkolat készül, mely beton alapon Semmelrock térkő, illetve aszfaltterítés lehet.
Az épület elhelyezésénél figyelembe lett véve a későbbi Ipari Park infrastrukturális kialakítása, így annak belső úthálózatához is kapcsolódnak az adott telek csatlakozási pontjai.
Az irodai szolgáltató jellegű egységben összesen max. 6-8 fő munkavégzése várható, részükre a szociális ellátottság (wc-mosdó) biztosított, a munkavégzésből adódóan a zuhanyzóval ellátott öltöző nem alapvető követelmény, de az utcai ruha váltása mellett a napközbeni pihenés és étkezés is megoldható a kialakítandó étkező helyiségben, váltott rendszerben, ahol a kézmosást biztosító mosdó mellett az edénymosogató is felszerelésre kerül.
A vizes helyiségekben a burkolat csúszásmentes kerámia, a csempézés min. 2,10 méter magasságig készül, a közösségi terekben a padlóburkolat pedig könnyen tisztítható, csúszásmentes ragasztott gresslap vagy mázas kerámia burkolat is készül.
A mosdók hideg-meleg vízzel ellátottak, az étkező helyiségben külön kézmosási lehetőség is biztosított. A szennyvízelvezetés az utcai zártrendszerű csatornába köthető.
A takarításhoz szükséges vizet az alsó kifolyású csaptelep illetve falikút adja. A takarító szerszámok külön szekrénybe zárva tárolhatók.
Az épület szellőztetése természetes úton, nyitható ablakokkal megoldott, illetve a belső terű helyiségek szellőzését a falba helyezett, és kívülre vezetett gravitációs szellőzőcsatorna biztosítja, kerámia szellőzőrács lezárással.
Az épület használata során biztosítva lesz az épület akadálymentes megközelítése, a parkolás, a bejáratokon történő akadálymentes átjutás, a szintkülönbségek áthidalása, valamint a közlekedők illetve szabad terek és az egyes helyiségek biztonságos használata is.
Az épület hasznos alapterülete 138,11 m2
Az épület beépített alapterülete 169,14 m2
Porta 1 db 8,40 m2
Akadálymentes WC 1 db 4,40 m2
Tároló 1 db 20,00 m2
Tárgyaló 1 db 20,00 m2
Iroda 3 db összesen 40,50 m2
Teakonyha 1 db 10,50 m2
közlekedő előtér 1 db 21,69 m2
szociális helyiségek 3 db összesen 8,24 m2
kazánhelyiség 1 db 4,63 m2
Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli magasépítésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli épületgépészetben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
3 M.2.3. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli épületvillamosság területen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0, max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00010.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Termelői csarnok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45210000-2
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3450 Mezőcsát, Ipari Park u. (hrsz:475/8.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Termelői csarnok
A tervezett csarnok egy egyszerű, téglalap alakú alaprajzi kialakítással bíró, földszintes, magastetős szabadon álló és szabadon épített fedett építmény, vasbeton padozattal, ahol az acél pillérvázas szerkezetű zárt épület oldalról hőszigetelt szendvicspanel burkolatot kap.
A közel sík terepen fekvő tervezett építmény zárt és fedett, pillérvázas jellegű, termelői funkciójú csarnoképület, alápincézetlen egyszintes, enyhe lejtésű nyeregtető kialakítással, melyben több részből álló funkcionális tér létesül, kiegészítő iroda és szociális kiszolgálóhelyiségekkel, mindenütt biztosítva az akadálymentes megközelítés lehetőségét.
A több részre osztott nagylégterű termelői és tárolási részek a jobb kihasználhatóság és a gazdaságosabb működtetés elérése mellett lehetővé teszik a mezőgazdasághoz köthető különböző élelmiszeripari tevékenységek szelektív elhelyezést és feldolgozását is.
Ezzel együtt a dolgozók részére külön irodahelyiség, étkező, valamint személyzeti wc-kézmosó áll rendelkezésre közös használattal, de ezen kívül a különnemű szociális blokkban a szükséges számú férfi és női öltöző és zuhanyzó mellett elkülönített kézmosó-wc helyiségek lettek kialakítva, melyek a közösségi használatú közlekedőkből közelíthetők meg.
A feldolgozó jellegű termelői csarnok építési tervének elkészítésekor a jelenleg meglévő terepadottságokat vettük figyelembe, ahol az épület körüli végleges terepszint az ingatlan előtti útburkolat szintje lesz, amihez terepszintbeli jelentős beavatkozásra nincs szükség.
Az építkezés befejeztével a terep felszínét rendezetté kell tenni, és a parkosítást is el kell végezni, valamint a szükséges számú gépkocsi parkolót is ki kell alakítani.
Az utcai kerítés a telekhatárra kerül, személy- és gépkocsi behajtó kapuzattal, az épület gyalogos személybejárati megközelítéséhez, a teher- és személygépkocsik forgalmához pedig beton térburkolat készül, mely beton alapon Semmelrock térkő, illetve aszfaltterítés lehet.
Az épületben megvalósítandó mezőgazdasági jellegű feldolgozási funkciót kiszolgáló egységek /üzemi terek, tároló és csomagoló helyiségek/ az ide vonatkozó előírások szerint lettek kialakítva, figyelembe véve a várható feldolgozási mennyiségeket is.
A közegészségügyi előírásoknak megfelelő épületben 10-12 fő állandó munkavégzése várható, ahol a dolgozók részére a szociális ellátottság (wc-mosdó) biztosított, a munkavégzésből adódóan a zuhanyzóval ellátott különnemű öltöző a jelenleg is érvényben lévő élelmiszerlánc biztonsági, illetve népegészségügyi előírásoknak megfelelően kívülről és belülről is megközelíthető, így itt az utcai ruha váltása mellett a napközbeni pihenés és külön helyiségben az étkezés is megoldható.
A vizes helyiségekben a burkolat csúszásmentes kerámia, a csempézés min. 2,10 méter magasságig készül, az üzemi terekben a padlóburkolat könnyen tisztítható, csúszásmentes ragasztott gresslap vagy öntött műgyanta burkolat lehet. A padozatokat úgy kell kialakítani, hogy az mosható, illetve résmentes legyen, a széleken íves sarokszegélyezéssel ellátva, lehetőleg a padlóösszefolyók irányába lejtetve.
A mosdók hideg-meleg vízzel ellátottak, az üzemi terekben és az étkezőben külön kézmosási lehetőség is biztosítható. A szennyvízelvezetés a meglévő csatornahálózatba köthető.
A takarításhoz szükséges vizet az alsó kifolyású csaptelep, illetve falikút adja. A takarító szerszámok külön helyiségben tárolhatók.
Az épület szellőztetése természetes úton, nyitható ablakokkal megoldott, illetve a belső terű helyiségek szellőzését a falba helyezett, és kívülre vezetett gravitációs szellőzőcsatorna biztosítja, kerámia szellőzőrács lezárással, de adott helyeken mesterséges gépi elszívás kerül kiépítésre.
Az épület hasznos alapterülete 673,41 m2
Az épület beépített alapterülete 694,60 m2
üzemi tér 2 db összesen 154,68 m2
csomagoló tér 1 db 56,55 m2
fogadó tér 1 db 54,03 m2
raktár 4 db 152,15 m2
iroda és szociális helyiségek, öltözők 4 db 55,97 m2
tárolók 3 db összesen 12,96 m2
gépészeti helyiség 1 db 20,99 m2
közlekedő és egyéb 3 db összesen 14,82 m2
raktárhelyiség 1 db 151,26 m2 fűtetlen
Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli magasépítésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2 M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli épületgépészetben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
3 M.2.3. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli épületvillamosság területen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0, max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00010.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolgáltatóház
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kis.alexandra@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 302137787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56141787
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59255010
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet-MV-ÉG szakember, épületvillamosság-MV-ÉV szakember.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96912375
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Termelői csarnok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kis.alexandra@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 302137787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 226041790
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 241934335
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet-MV-ÉG szakember, épületvillamosság-MV-ÉV szakember.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96912375
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges