Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0372/2020
CPV Kód:98351000-8
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest Főváros VII. kerület, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:4Green Parking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közterületi parkolás-üzemeltetési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000976062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közterületi parkolás-üzemeltetési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50316000-3
További tárgyak:72300000-8
98351000-8
98351110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros VII. kerület, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 153 db. közterületi fizető parkolóhely üzemeltetése;
- 11 db. parkoló-jegykiadó automata üzemeltetése
- parkoló - jegykiadó automata bevételeinek kezelése
- várakozási helyek rendszeres ellenőrzése;
- pótdíjazás és kapcsolódó ügyintézési feladatok ellátása
- parkolás ellenőrzési nyilvántartó rendszer kezelése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12038 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közterületi parkolás-üzemeltetési feladatok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4Green Parking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70597480
Postai cím: Kont vezér Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
E-mail: jeszenszky.zoltan61@gmail.com
Telefon: +36 308233305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50316000-3
További tárgyak:72300000-8
98351000-8
98351110-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros VII. kerület, Magyarország
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 153 db. közterületi fizető parkolóhely üzemeltetése;
- 11 db. parkoló-jegykiadó automata üzemeltetése
- parkoló - jegykiadó automata bevételeinek kezelése
- várakozási helyek rendszeres ellenőrzése;
- pótdíjazás és kapcsolódó ügyintézési feladatok ellátása
- parkolás ellenőrzési nyilvántartó rendszer kezelése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4Green Parking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70597480
Postai cím: Kont vezér Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
E-mail: jeszenszky.zoltan61@gmail.com
Telefon: +36 308233305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
4.2. A Szerződés időtartama: a Szerződés aláírásától számított 12 hónapra, figyelembe véve, 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet által meghatározott parkolási díj fizetés mentes időszakokat.
[…]
5.1. A Szerződés keretösszege: 36.500.000,- HUF+ÁFA (Keretösszeg)
Módosított szerződéses feltételek:
4.2. A Szerződés időtartama: a Szerződés aláírásától számított 13 hónapra, figyelembe véve, 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet által meghatározott parkolási díj fizetés mentes időszakokat.
[…]
5.2. A Szerződés keretösszege: 40.000.000,- HUF+ÁFA (Keretösszeg)
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 27-én megalkotta a 41/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a "VII.1) További információk" rovatban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai folytatása:
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 27-én megalkotta a 41/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (la) bekezdéssel egészült ki: „(la) A parkolásüzemeltetési rendszerben a parkolási közszolgáltatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzését csak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-a szerinti jogi személy láthatja el. Az e rendelkezésbe ütköző szerződés semmis.”, mely 2020. július 1. napján lép hatályba.
A 2019. november 27-én megalkotott rendeletmódosításra tekintettel a 2020. évre azonos tárgyban előkészítés alatt álló közbeszerzés módosított tartalommal való lefolytatására jelen szerződés hatályának lejártáig már nem volt lehetőség, 2020. év első felére vonatkozó szolgáltatásellátás módjának kidolgozása jelenleg is folyamatban van.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek vizsgálata:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
A korábban előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárás előkészítését a fentiekben rögzített előre nem látható okokból ajánlatkérőnek újra kell terveznie. A 2020. év első felére vonatkozó szolgáltatásellátás módjának kidolgozása jelenleg is folyamatban van.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
Szolgáltató feladatköre változatlan marad, továbbá a szolgáltatás ellátásának területe sem változik. A szolgáltatás időtartama 1 hónappal növekszik, mely a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
A szerződés ellenértéke 36 500 000,- Ft-ról 40 000 000,- Ft-ra emelkedik, így a szerződés ellenértéke 9,5%-kal módosul.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben