Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0376/2020
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Iklad Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2181 Iklad, Ötiker utca 1. Hrsz: 298.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Iklad Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59789266
Postai cím: Ráday Tér 1
Város: Iklad
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ungi József
Telefon: +36 28403381
E-mail: kozbeszerzesek@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.iklad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001532182019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő épületének felújítása
Hivatkozási szám: EKR001532182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
98,44 m2 földszinti és 90,41 m2 emeleti hasznos alapterületű, háziorvosi rendelőt és szolgálati lakást magába foglaló épület részleges átalakítása a földszinten, korszerűsítése. A főépületben lévő garázs helyiség felhasználásával egy független bejárat és egy szociális blokk kialakítása a rendelő részére.
18,3 m2 lábazat hőszigetelése 15 cm zártcellás hőszigetelés lábazati kvarcvakolattal, 309,4 m2 homlokzati hőszigetelés 20 cm vtg. grafitos EPS homlokzati lapokkal, 2 mm-es dörzsölt vékonyvakolattal és 150 m2 záró födémszerkezetre 30 cm PADLAP hőszigetelés.
Homlokzati nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra (17 db ablak, 3 db bejárai ajtó és 1 db erkélyajtó), valamint 7 db beltéri ajtó cseréje.
8 db acéllemez lapradiátorral, ötrétegű műanyag csövekkel és kondenzációs kazánnal működő két egymástól teljesen függetlenül üzemelő központi fűtés kiépítése.
A lakás és a rendelő egymástól független melegvízellátásának kiépítése.
Az ivóvíz, illetve a szennyvízhálózat újjáépítése az átalakítással érintett földszinti helyiségekben.
Az átalakítással érintett földszinti helyiségekben teljes elektromos hálózat újjáépítése.
Az épület részleges akadálymentesítése körében a betegbejáratnál 5%-os lejtésű rámpa készül vb. sávalappal, 30 cm szélességben és 70 cm mélységben, a lábazati része 20 cm szélességű vb. zsalukő falazat a tetején 10 cm szélességű és 10 cm magasságú betonszegéllyel. A burkolata szürke színű beton idomkő burkolat 15 cm vb.aljzatra és alatta tömörített 20 cm kavicságyazattal. A rámpák szabad szélessége min. 120 cm.
Az udvar részen az épület körüli jelenlegi járdaszerkezet hiányos, töredezett, a környező terepszinttől mélyebben fekszik. Ezért új járda
épül 8 cm tömörített kőágyazattal és 8 cm helyszínen kevert betonból. Járdák szélessége 100 cm.
Meglévő parkolókból egy darab akadálymentes parkoló kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35177894 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő épületének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45262700-8
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2181 Iklad, Ötiker utca 1. Hrsz: 298.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
98,44 m2 földszinti és 90,41 m2 emeleti hasznos alapterületű, háziorvosi rendelőt és szolgálati lakást magába foglaló épület részleges átalakítása a földszinten, korszerűsítése. A főépületben lévő garázs helyiség felhasználásával egy független bejárat és egy szociális blokk kialakítása a rendelő részére.
18,3 m2 lábazat hőszigetelése 15 cm zártcellás hőszigetelés lábazati kvarcvakolattal, 309,4 m2 homlokzati hőszigetelés 20 cm vtg. grafitos EPS homlokzati lapokkal, 2 mm-es dörzsölt vékonyvakolattal és 150 m2 záró födémszerkezetre 30 cm PADLAP hőszigetelés.
Homlokzati nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra (17 db ablak, 3 db bejárai ajtó és 1 db erkélyajtó), valamint 7 db beltéri ajtó cseréje.
8 db acéllemez lapradiátorral, ötrétegű műanyag csövekkel és kondenzációs kazánnal működő két egymástól teljesen függetlenül üzemelő központi fűtés kiépítése.
A lakás és a rendelő egymástól független melegvízellátásának kiépítése.
Az ivóvíz, illetve a szennyvízhálózat újjáépítése az átalakítással érintett földszinti helyiségekben.
Az átalakítással érintett földszinti helyiségekben teljes elektromos hálózat újjáépítése.
Az épület részleges akadálymentesítése körében a betegbejáratnál 5%-os lejtésű rámpa készül vb. sávalappal, 30 cm szélességben és 70 cm mélységben, a lábazati része 20 cm szélességű vb. zsalukő falazat a tetején 10 cm szélességű és 10 cm magasságú betonszegéllyel. A burkolata szürke színű beton idomkő burkolat 15 cm vb.aljzatra és alatta tömörített 20 cm kavicságyazattal. A rámpák szabad szélessége min. 120 cm.
Az udvar részen az épület körüli jelenlegi járdaszerkezet hiányos, töredezett, a környező terepszinttől mélyebben fekszik. Ezért új járda
épül 8 cm tömörített kőágyazattal és 8 cm helyszínen kevert betonból. Járdák szélessége 100 cm.
Meglévő parkolókból egy darab akadálymentes parkoló kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont építésvezető szakmai tapasztalata (hónap) 10
2 Teljesítés során keletkező építési hulladékok szelektíven gyűjtött frakcióinak száma (darab) 10
3 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi rendelő épületének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22927301
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35177894
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri, épületgépészeti, épületvillamossági munkák egyes részei.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gazsi és Gazsi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51299767
Postai cím: Kátai Út 47
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049260213

Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241

Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges