Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0379/2020
CPV Kód:14700000-8
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:SZIE 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási Intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VKE-3D fémnyomtatópor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001207512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14700000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Direct Metal Laser Sintering, DMLS nyomtatási elven működő nyomtatókba használható 3D fémnyomtatóporok beszerzése az alábbiak szerint:
160 kg Alumínium por szelektív lézer szintereléshez
AlSi10Mg (vagy ezzel egyenértékű), megnevezésű por alapanyag, amelynek összetevői a következő arányban legyenek (tömeg%): Si 9.0-11.0; Mg 0.2-0.45. Szilárdsági tulajdonságai közül (hőkezelés nélkül) a szakítószilárdsága 390-410 MPa, folyáshatára 235-245 MPa legyen. A por alapanyag szemcséinek geometriája gömb alakú legyen (min. gömbölyűségi arány 0,6) és azok átmérői feleljenek meg a PBF (Powder Bed Fusion) technológiával működő berendezések követelményeinek. A gyári paramétereket használva az alapanyagból gyártott próbatest relatív sűrűsége >99.70% legyen. Az additív gyártást követően az alapanyagból készített munkadarabok keménysége ne haladja meg a 130 HBW értéket, ezzel megtartva azok utómegmunkálhatóságát.
480 kg Szerszámacél por szelektív lézer szinterezéshez.
1.2709 szabványos elnevezési por alapanyag (vagy ezzel egyenértékű), amelynek összetevői a következő arányban legyenek (tömeg%): C<0.03; Si<0.1; Mn<0.1; Co 8.5-9.5; Ni 17.0-19.0; Mo 4.5-5.2; Ti 0.6-0.8; Al 0.05-0.15; Fe maradék. Szilárdsági tulajdonságai közül (hőkezelés nélkül) a szakítószilárdsága 1000-1150 MPa, folyáshatára 800-1000 MPa legyen. A por alapanyag szemcséinek geometriája gömb alakú legyen (min. gömbölyűségi arány 0,6) és azok átmérői feleljenek meg a PBF (Powder Bed Fusion) technológiával működő berendezések követelményeinek. Az additív gyártást követően az alapanyagból készített munkadarabok keménysége ne haladja meg a 25-35 HRC értéket, ezzel megtartva azok utómegmunkálhatóságát, de további hőkezeléssel a munkadarabok keménysége érje el a 48-60 HRC-t.
80 kg Bronz por szelektív lézer szinterezéshez.
Réz (Cu) ötvözet alapanyag, amelynek összetevői legalább a következő arányban legyenek (tömeg%): Sn 9.0-11.0; egyéb <0.5 Cu maradék. Szilárdsági tulajdonságai közül (hőkezelés nélkül) a szakítószilárdsága 400-450 MPa legyen. A por alapanyag szemcséinek geometriája gömb alakú legyen (min. gömbölyűségi arány 0,6) és azok átmérői feleljenek meg a PBF (Powder Bed Fusion) technológiával működő berendezések követelményeinek. Az alapanyagnak alkalmasnak kell lennie ékszeripari, valamint korróziós környezetbeli felhasználásra. Az additív gyártást követően az alapanyagból készített munkadarabok keménysége ne haladja meg a 175 HV értéket, ezzel megtartva azok utómegmunkálhatóságát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VKE-3D fémnyomtatópor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14700000-8 AA02-4,AA03-7,AA11-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: SZIE 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Direct Metal Laser Sintering, DMLS nyomtatási elven működő nyomtatókba használható 3D fémnyomtatóporok beszerzése az alábbiak szerint:
160 kg Alumínium por szelektív lézer szintereléshez
AlSi10Mg (vagy ezzel egyenértékű), megnevezésű por alapanyag, amelynek összetevői a következő arányban legyenek (tömeg%): Si 9.0-11.0; Mg 0.2-0.45. Szilárdsági tulajdonságai közül (hőkezelés nélkül) a szakítószilárdsága 390-410 MPa, folyáshatára 235-245 MPa legyen. A por alapanyag szemcséinek geometriája gömb alakú legyen (min. gömbölyűségi arány 0,6) és azok átmérői feleljenek meg a PBF (Powder Bed Fusion) technológiával működő berendezések követelményeinek. A gyári paramétereket használva az alapanyagból gyártott próbatest relatív sűrűsége >99.70% legyen. Az additív gyártást követően az alapanyagból készített munkadarabok keménysége ne haladja meg a 130 HBW értéket, ezzel megtartva azok utómegmunkálhatóságát.
480 kg Szerszámacél por szelektív lézer szinterezéshez.
1.2709 szabványos elnevezési por alapanyag (vagy ezzel egyenértékű), amelynek összetevői a következő arányban legyenek (tömeg%): C<0.03; Si<0.1; Mn<0.1; Co 8.5-9.5; Ni 17.0-19.0; Mo 4.5-5.2; Ti 0.6-0.8; Al 0.05-0.15; Fe maradék. Szilárdsági tulajdonságai közül (hőkezelés nélkül) a szakítószilárdsága 1000-1150 MPa, folyáshatára 800-1000 MPa legyen. A por alapanyag szemcséinek geometriája gömb alakú legyen (min. gömbölyűségi arány 0,6) és azok átmérői feleljenek meg a PBF (Powder Bed Fusion) technológiával működő berendezések követelményeinek. Az additív gyártást követően az alapanyagból készített munkadarabok keménysége ne haladja meg a 25-35 HRC értéket, ezzel megtartva azok utómegmunkálhatóságát, de további hőkezeléssel a munkadarabok keménysége érje el a 48-60 HRC-t.
80 kg Bronz por szelektív lézer szinterezéshez.
Réz (Cu) ötvözet alapanyag, amelynek összetevői legalább a következő arányban legyenek (tömeg%): Sn 9.0-11.0; egyéb <0.5 Cu maradék. Szilárdsági tulajdonságai közül (hőkezelés nélkül) a szakítószilárdsága 400-450 MPa legyen. A por alapanyag szemcséinek geometriája gömb alakú legyen (min. gömbölyűségi arány 0,6) és azok átmérői feleljenek meg a PBF (Powder Bed Fusion) technológiával működő berendezések követelményeinek. Az alapanyagnak alkalmasnak kell lennie ékszeripari, valamint korróziós környezetbeli felhasználásra. Az additív gyártást követően az alapanyagból készített munkadarabok keménysége ne haladja meg a 175 HV értéket, ezzel megtartva azok utómegmunkálhatóságát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tároló edények visszaváltása és selejt anyag elszállítása (igen/nem) 15
2 3. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 30 naptári naphoz képest vállalt szállítási határidő (min 0 naptári nap, max 20 naptári nap, előny a nagyobb, csak egész naptári nap ajánlható meg)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opciós mennyiség +25% valamennyi fémnyomtatópor tekintetében. Az Ajánlatkérő, mint Vevő, a szerződés hatálybalépésétől számított 30 napig kibocsátható megrendeléssel opcionálisan jogosult megrendelni az opciós mennyiséget. A Vevő jogosult az opcionális mennyiségeket több részletben is megrendelni. A megrendelésben a Vevő közli a megrendelni kívánt fémnyomtatópor fajtáját és mennyiségét, a teljesítési helyszínt és a határidőt. A vételi jog gyakorlása a vevőnek joga, de nem kötelessége. A vételi jog gyakorlásának részletes módját a Dokumentáció részét képező szerződés- tervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatok értékelése: legjobb ár-érték arány szempontja.
Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Értékelés módszere:
Ajánlati ár értékelési szempont esetén: a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik
Tároló edények visszaváltása, selejt anyag elszállítása értékelési szempont esetén: a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H. útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. sz. melléklet B. A.1) pontja szerinti pontkiosztás módszerével történik.
Előteljesítés értékelési szempont esetén: a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok alapján kerül kiszámításra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19473 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: VKE-3D fémnyomtatópor beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HoITMa Horváth és Társai Vállalkozásfejlesztési, Információ-technológiai és Marketing-koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94829170
Postai cím: Vető Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25500088243

Hivatalos név: INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36799046
Postai cím: Rétköz Utca 7 1118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112603243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
HoITMa Horváth és Társai Vállalkozásfejlesztési, Információ-technológiai és Marketing-koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1213 Budapest Vető Utca 8.) Adószáma: 25500088-2-43
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1118 Budapest Rétköz Utca 7.) Adószáma: 12112603-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges