Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0383/2020
CPV Kód:43300000-6
Ajánlatkérő:V&Periko Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.;7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A;"ÉPGÉPSZERVIZ" Építőgép Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt;MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Euromixer Trade Betonipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5§ (3) támogatott
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:beton gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: V&Periko Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42555896
Postai cím: Csonka Utca 12/B
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Péter
Telefon: +36 74528180
E-mail: periko@t-online.hu
Fax: +36 74528183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.periko.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vass-beton.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5§ (3) támogatott
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: beton gyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építőipari gépek beszerzése V&Periko Kft. részére
Hivatkozási szám: EKR000837132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új, (a teljesítéskor hatályos környezetvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő) rendeltetésszerű használatra alkalmas, alábbi berendezések:
I. rk : Betonacél megmunkáló gépsor: 1 db
szállítási határidő: a szerződéskötést követő 150 nap
II. rk: 1 db Mobil betonkeverő 1 db áramfejlesztővel
szállítási határidő: a szerződéskötést követő 120 nap
III. rk. : Betonelemgyártó eszközök (betonblokk_zsalu rendszer, falzsalu rendszer):
szállítási határidő: a szerződéskötést követő: 120 nap
IV. rk. : Konténeremelő: 1 db
szállítási határidő: a szerződéskötést követő: 120 nap
V. rk. : Kotrógépek: 2 db
szállítási határidő: a szerződéskötést követő: 150 nap
VI. rk.: 1 db Osztályozó berendezés és 1 db pofás-törő
szállítási határidő: a szerződéskötést követő: 150 nap
VII. rk.: Targonca: 1 db
szállítási határidő: a szerződéskötést követő: 120 nap
VIII. rk.: Betonkeverő felépítmény 1 db:
szállítási határidő: a szerződéskötést követő: 120 nap
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1456337 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Betonacél megmunkáló gépsor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: 1 db Betonacél megmunkáló gépsor
Kötelező jótállás minden berendezésre: 24 hónap
A gépsor részei:
I. A legalább 8-16 mm átmérőjű betonacél tekercs anyagok feldolgozására elektronikus vezérlésű,
automata gép, kengyelek, nagyméretű formák és maximum 12 m hosszú termékek
gyártására.
II. A legalább 20-40 mm átmérőjű szál alapanyagot feldolgozó 1 db vágógép, 4 db görgős paddal (II./1), és 1 db félautomata hajlító-gép (II./2)
AZ EGYES GÉPEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI:
I. gép: Elektronikus vezérlésű automata gép hidegen húzott, vagy melegen hengerelt, sima, vagy bordázott felületű, betonacél huzalok egyenesre egyengetésére, és meghatározott kengyelek, formák és hosszú termékek gyártására.
• alkalmas min 700 N/mm2 szakítószilárdságú huzal megmunkálására,
• alkalmas 2 huzal egyidejű megmunkálására min. 12 mm átmérőig,
• hatékony egyengető funkció.
• a központi hajlító csap és a talaj közötti távolság min 1500 mm.
• az elkészült hosszú munkadarabok gyűjtéséhez késztermék gyűjtő.
• képes a vállalatirányítási rendszer felé online adatokat továbbítani (Ipar 4.0).
• kapcsolódik a gyártó szervizéhez, online hibajelzés küld, a szerviznek legyen lehetősége frissítéseket feltölteni, paramétereket változtatni online.
• 5 db 3,2 tonna teherbírású letekercselő egység, és 1 db 12 m hosszú száltartó pad. A letekercselők területét az európai előírások szerint védőkerítéssel kell körbekeríteni, melynek híddaruval végzett anyagmozgatáshoz alkalmas kivitelűnek kell lennie.
II/1. gép: Vágógép 4 db görgős paddal:
• Max átmérő 40 mm és min. 650 N / mm² szakítószilárdságú szálak vágásához.
• szabadonfutó görgőkkel felszerelt munkapad (4 db).
II/2. Gép: Félautomata hajlító-gép:
• min. 40 mm átm, min. 650 N / mm² szakítószilárdságú betonacél hajlítás
• mindkét irányban forgatható hajlító tárcsával.
• elektronikusan programozható memória min. 20 hajlítási szög és min 60 különböző forma legyártásához elmenthető program tárolása
• hajlítási szög-korrekció beprogramozásának lehetősége.
• tartozékként: szabványos hajlításhoz szükséges összes csap és tartozék.
• 1 db. min. 6 m hosszú és 1 db. 3 m hosszú, szabadonfutó görgőkkel felszerelt munkapad.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További többlet műszaki-szakmai megajánlások  25
2 1.1 Van vezérlőpultról progható autom huzalcserélő ami, manu. beav. nélk. kihúz. megmunkált huzalt, a beprogramozottat bevezeti, és páratl. sz. kengyel/forma gyártásakor az 1-gyik huzalt kihúzza 5
3 1.2 Az automata gép képes a legfeljebb 12 m hosszúságú termékek mindkét végén lévő hajlításokat ugyanazzal a hajlító fejjel végrehajtani  5
4 1.3 A berendezés képes térbeli, vagyis 3 dimenziós formák legyártására 5
5 1.4 A berendezés hajlító rendszere, a pontos gyártás érdekében, megtámasztja a huzalt hajlításkor, hogy az oldalak teljesen egyenesek maradjanak 5
6 1.5 Képes legalább 2300 mm oldalhosszúságú négyzet alakú, és 1100 x 3000 mm- es méretű négyszögletes formák gyártására 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

II.2.1)
Elnevezés: Mobil betonkeverő áramfejlesztővel
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rk: 1 db Mobil betonkeverő, 1 db áramfejlesztővel:
Jótállás minden berendezésre: 24 hónap
A jótállás idején túlnyúló szolgáltatások/alkatrészellátás ellenértékét a Megrendelő/Ajánlatkérő saját forrásból fizeti meg.
1./ Mobil betonkeverő: 1 db
A gépsor részei:
a) műszaki elvárások:
• PLC/Számítógép vezérlésű szuper mobil (3 nap alatt áttelepíthető) betonüzem
• Névleges telj.: min.100 m3/óra
• Részegységek: min. 5 rekeszes soradagoló, min. 25 m3 rekeszenként
• Alapgép: min. 2 db min. 80 tonnás cementsiló, min. 2 db cementcsiga
• A cementsilók alá alapozás nélküli, könnyű áttelepítést biztosító acéltalp.
• Betonkiadás magassága: min. 4,2 m
• Keverő berendezés teljes térfogata min. 3000 liter, egyszerre keverhető min. 2000 liter anyag
• Keverőedény cserélhető nagy (min. HRC 59) kopás állóságú betétekkel bélelve
• Elektromos meghajtású központi zsírzó pumpa
• Keverőszellőztetés
• A keverőgép téliesített burkolattal ellátott, a zárt, fűthető terek kialakításának lehetőségével:
o tető egyben leemelhető;
o min. 40 mm vastag mikro bordás szendvicspanel
o összeillesztéseknél saroktakarók, profilelemek, esővetők, párkánylemezek
o tető burkolat ereszcsatornázva, ahol szükséges: vápacsatorna
o munkavédelmi szempontból minimálisan elvárt burkolandó részek:
 Alapegységnél a felvonó, mérleg és a keverő terek (szerelőajtó és ablakok hőszigeteltek)
 Soradagolónál a mérlegszalag és szalagvég tér oldalsó lezárása szerelőajtóval
b) Cementmérleg:
• Pneumat ürítő szeleppel, pneumat vibrátorral,
• Nyomáskiegyenlítő vezetékkel bekötve a keverőbe,
• A cementmérleg min. 3 db C3 pontossági osztályú mérőcellára van felültetve,
• Egyszerre mérhető max. menny min 1.200 kg.

c) Vízmérleg:
- A gépsorba illesztett 1 db min. 600 liter kapacitású, keverővíz kimérésére.
- 2 féle víz fogadására alkalmas: tiszta és mixermosóvíz,
- Mérlegtartály: horganyzott, pneumat működtetésű ürítéssel, durva és finom adagolással,
- 1 db. C3 pontossági oszt mérőcellára felfüggesztve min. 50 mm névleges átm. töltőszeleppel,
ürítés pillangószelep pneumat forgatással.
d) Soradagoló:
• min 4 tonna össztömegű adalékanyag mozgatásához alkalmas, min 2x7,5 kW-os hajtóműves motor a szalagon
• legalább 5 frakció-adalék anyaggal dolgozó, min: 5x25m3 tárolókap
• Mérlegelő szalag szélesség min. 800 mm
• Min. 4 db. C3 pontossági oszt mérőcella
• Adalékanyag-ürítés pneumat működtetéssel
• Vibrátor 2 db (min. 0-4 mm homok és thk min. 0-24 adalékanyag-bunkerek esetén)
• Köteles „vész-végállás”
• Szűrőszabályzó, olajozó a levegőrendszerhez
• Mindkét oldalon nyitott kivitel

e) Vegyszermérleg
• min. 4 féle vegyszer adagolási lehetőség,
• min. 2 db min.12 literes rozsdamentes vegyszertartály,
• min. 4 db töltőszivattyú,
• 2 adalékszer adagolás között PLC vezérelt vízöblítés.
f) Cementszállító csiga - 2 db
• Átmérő min. 219 mm köpenycső,
• min. 7, 5 kW hajtómű,
• min 32- max. 42 t/h szállítási teljesítmény.

g) Cementsiló - 2 db
• tárolókap: min. 80 tonna,
• max. 2900 mm-es átmérőjű silótest,
• min 10 m2 vibrátoros porszűrő.
• Biztonsági szelep vákuumra és túlnyomásra
• Min 6 befúvófejes léglazítás:
• Bronz befúvófejek, Mágnes szelep, Szűrőszabályzó, Manométer, Visszacsapó szelep
• Kezelőpódium, feljáróval és korláttal
• Felső szintjelzés: forgólapátos szintjelző, hang- és fényjelzés
• Feljáró létra a siló tetejéig
• Tetőkorlát
• Belső töltőcső, töltőfej
h) Erősáramú vezérlés végállás-visszajelzései
• Keverőgép: Tokozott vészgomb
• Keverő alsószint: Végállás visszajel
• Végállások: Kötél laza
Keverődob tisztítónyílás vészvisszajel
Felvonó alsó szint bejárati ajtó visszajel
Keverődob tisztítónyílás vészvisszajel
• Közelítés kapcsolók: Cement pillangó nyitva
Felvonó fent
Felvonó lent
Felvonó várakozás
Keverődob nyitva, zárva
i) Min 20 láb méretű iroda-vezérlőkonténer
2./ Áramfejlesztő: 1 db
Dízel üzemanyaggal működő, legalább 3x400 V - 50 Hz üzemű, legalább 325 kVA/250 kW
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További többlet műszaki-szakmai megajánlások  25
2 1.1 Az acéltalp alkalmas 3 db cementsiló fogadására  5
3 1.2 Számítógépes vezérlés és kábelezés, mely biztosítja a rendszer IPAR 4.0 vállalatirányítási rendszerhez való kapcsolódást (lásd https://www.ipar4.hu/) 5
4 1.3 Soradagoló lefedés - megakadályozza az adalékanyag túlzott nedvesség felvételét  2,5
5 1.4 Soradagolóra épített trapézlemez felső burkolat, mely rekeszenként nyitható, elektromos emelődobokkal nyitható-zárható  5
6 1.5 Cement silókba szerelt köteles szintérzékelő vezérléssel összekötve  7,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

II.2.1)
Elnevezés: Betonelemgyártó eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör: Betonelemgyártó eszközök:
Kötelező jótállás minden berendezésre: 24 hónap
- Betonblokk gyártó zsalukészlet: Zsalurendszer, többféle sablonmérettel, vasbeton súlytámfal-elemek gyártására. A zsalu kialakítása tegye lehetővé az elemek egymáshoz történő száraz illesztését, hosszirányú, illetve oldalirányú elmozdulás elleni rögzítéssel. A zsalu-rendszer 13 db különféle zsaluelemből, és kiegészítőkből áll.
- Falzsalu: Monolit betonokból készülő beton műtárgyak zsaluzásához használható, max. 2.50 m magas és 0,75 - 1,00 m szélességgel készülő betonelemek gyártására alkalmas zsalu-rendszer elemekből (összesen 232,5 m2 zsaluzott felület) és kiegészítőkből álló könnyű, keretvázas zsalu-rendszer.
1./ Betonblokk gyártó zsalukészlet:
A zsalurendszerrel készülő betonelemek az iparban és a mezőgazdagságban használható súlytámfal elemek.
A zsalurendszer alkalmas készbetonból készült, betonvas armatúrával erősített beton-támfalelemek készítésére. A támfalelemek min. 1,06 m2 (0,6 m x 0,8 m), max: 1,28 m2 (0,8 m x1,6 m) oldalfelületű támaszt biztosítsanak max. 4 m magas támfalak építése során.
Az 1,06 m2 oldalfelületű vasbeton súlytámfal elemből készült támfal alkalmas kell legyen az iparban és mezőgazdaságban 5 elem magasan, sorba rakva, azaz 3 méter magasan ömlesztett termékek oldal irányú megtámasztására, alapozás nélkül.
Az 1,28 m2 oldalfelületű vasbeton súlytámfal elemből készült támfal alkalmas kell legyen az iparban és mezőgazdaságban 5 elem magasan sorba rakva, azaz 4 méter magasan ömlesztett termékek oldal irányú megtámasztására, alapozás nélkül.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa forgalmazott termék a fenti elemek gyártására alkalmas.
A tervezett zsalurendszer elemei:
Beton blokk gyártó sablonok:
• 160 cm x 80 cm x 80 cm - 3 db
• (80+80) cm x 80 cm x 80 cm – (feles elem) - 1 db
• 180 cm x 60 cm x 60 cm - 2 db
• 180 cm x 60 cm x 60 cm–(2 = felezhető; feles elem gyártása is alkalmas) - 1 db
• 180 cm x 30 cm x 30 cm – (2 = felezhető; feles elem gyártása is alkalmas) - 1 db
• 180 cm x 30 cm x 60 cm–(2 = felezhető; feles elem gyártása is alkalmas) - 1 db
• 200 cm x 200 cm x 16 cm - 3 db
• 200 cm x 200 cm x 15 cm - 1 db
Kiegészítő tartozékok:
• Hidraulikus betonelem emelő, a fent részletezett legyártott elemek mozgatásához, nyitható méret: min 100 cm - 1 db
• Hidraulikus betonelem szorító, fogó a fent részletezett legyártott elemek mozgatásához, nyitható méret: min 210 cm - 1 db
2./ Falzsalu:
A zsalurendszer max. 2.50 m magas és 0,75 - 1,00 m szélességekkel készülő betonelemek gyártására alkalmas az alábbi elemekkel:
• Zsaluelem: 250 cm x 100 cm - 48 db
• Zsaluelem: 250 cm x 75 cm - 60 db
Kiegészítők:
• 100 cm-es feszítőacél - 220 db
• talpas szárnyas anya - 440 db
• kapocs - 240 db
• rácsos tároló a kiegészítő elemek tárolására - 3 db

A zsalurendszer elvárt tulajdonságai:
• a zsalukeretek anyaga zárt profilú, porszórt bevonatos acél-, vagy alumínium
• zsalu-keret anyaga: 2,50 x1,00 m-es acélkeret max: 84 kg, vagy a 2,50 x 1,00 m-es alumíniumkeret max: 56 kg
• a zsaluhéj min. 15 mm, szálirányban ragasztott, tisztítást segítő filmbevonattal ellátott kombi furnérlemez
• a kapcsok alkalmazhatók a zsalu elemek egymáshoz kapcsolására, valamint a külső sarkok, és a csuklós sarkok, illetve 5,0 m-ig a magasítások összekapcsolására.
• a zsaluelemek maximális vastagsága 120 mm.
• A beszerzendő, kézzel mozgatható acél keretvázas zsalu rendszer méretezése 2,50 m betonozási magasságig frissbeton nyomásra (DIN 18202 szabvány, 3. táblázat, 6-7. sor a szerint): min 50 kN/m2.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet műszaki tartalom a Falzsalu esetében  20
2 1.1 Falv kiegyenő: kieg elemekkel különböző vastagságú falaknál/ sarkoknál jelentő méretkülönb. zsaluzását rendszerszerűn (esetleg további, a jel beszben nem szereplő új rendszerelemekkel) biztosít.  10
3 1.2 A beszerzendő, kézzel mozgatható acélkeretvázas zsalurendszer méretezése frissbeton nyomásra (DIN 18202 szabv., 3. táblázat, 6-7. sora szerint): érvényességi min 50 kN/m2 érték. max. 60 kN/ m2  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

II.2.1)
Elnevezés: Konténeremelő
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. részajánlati kör: Konténeremelő: 1 db
Kötelező jótállás: 24 hónap
Tehergépjármű alvázra szerelhető csúszóhorgos konténeremelő.
• Kivitel: csúszó horgos
• Min. emelőkapacitás (rakomány): 20 tonna
• Min. billentő kapacitás: 20 tonna
• Billentési szög: min 49°
• Emelhető konténer hossza: 4900 mm-7100 mm
• Horogmagasság: DIN szabvány szerint: 1570 mm
• Minimális horizontális horogmozgás: min 1400 mm
• Maximális saját tömeg: 2550 kg
• min. 108 l/perc hidraulikaszivattyú,
• minimum 100 literes olajtartály/hidraulika tartály
• külső konténerreteszelés,
• Fülkébe épített Joystick kezelőegység tartókonzollal szerelve,
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További többlet műszaki-szakmai megajánlások  25
2 1.1 Beépített adatkom. rendsz, melyből a szerviz karbantartási és egyéb optimalizációs információk kinyerhetők (IPAR 4.0 vállalatirányítási rendszer működtetése biztosított https://www.ipar4.hu/)  10
3 1.2 Teljes mértékben elektrohidraulikus vezérlés 10
4 1.3 Digitális hibakód kijelzővel ellátott kezelőegység  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

II.2.1)
Elnevezés: Kotrógépek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. részajánlati kör: Kotrógépek (Gumikerekes forgó - kotró, láncos hidraulikus kotró):
1./ Gumikerekes forgó-kotró: 1 db
• Működő tömeg: min. 17.000 kg
• Kotrásmélység: min. 5.100 mm
• Max. emelőkapacitás talajszinten: min. 6.000 kg
• „CR” kialakítás, max. hátsó kinyúlás a felsővázon a forgástengelytől: 1.850 mm (Farsöprés)
Motor:
• Dízel
• Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
• Teljesítmény (ISO 9249): min. 100 kW
• Forgatónyomaték: min. 600 Nm
• Lökettérfogat: max. 4.500 cm3
• ECO-mód
• Automatikus alapjárati motor-leállító rendszer
Hajtásrendszer:
• Hidrosztatikus
• Sebfok: 2 sebességes, irányváltás előre-hátra
• Haladási seb: min. 35 km/h
• Állandó összkerék
• Kúszó fokozat
• Gyárival megegyező központi zsírzó berendezés
• Vonóerő: min. 100 kN
Munkaeszközök:
• Két részes fő gémszerkezet
• Kanálszár hossza: min. 2400 mm
• Tolólap és letalpaló pár, független vezérléssel
• hidr. működtetésű eszközcserélő/gyorscserélő
• Mélyásó kanál, 1 db, min. 0,65 m3 max 0,85 m3-es
• Hidr. dönthető rézsűkanál, 1 db, szélessége: min. 2.000 mm
Szerviz, karbantartás (a jótállási idő alatt):
• 500 órás szerviz interv
• Fülkéből programozható, automata zsírzó rendszer
• Automatikus regenerációs rendszer
• Hűtőfolyadék csere periódus: min. 5 év vagy 10.000 üó (a hűtőfolyadék ellenértékét az ajánlatkérő saját forrásból fogja rendezni)
Kereskedelmi feltételek:
• Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
• Teljes körű jótállás 24 hónap, vagy 4.000 üzemóra
teljesítéskor biztosít. dok. (végszámla benyújtfeltétel):
• Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
• Alkatrész katalógus
• Műszaki vizsga adatlap
2./ Láncos hidraulikus kotró: 1 db
• Működő tömeg: min. 21.000 kg
• Kotrásmélység: min. 6.500 mm
• Max. emelőkapacitás talajszinten: min. 10.000 kg
Motor
• Dízel
• Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
• Teljesítmény (ISO 9249): min. 120 kW
• Lökettérfogat: max. 5.200 cm3
• ECO-mód
• Automat alapjárati motorleállítás
Hajtásrendszer
• Hidrosztatikus
• Sebességfokozatok: 2 sebességes, irányváltás előre-hátra
• Haladási seb: min. 5 km/h
• Lejtőmászó képesség: min. 30o
• Vonóerő: min 180 kN
Munkaeszközök
• Egytagú gémszerkezet hossza: min. 5.500 mm
• Kanálszár hossza: min. 2.800 mm
• Hidraulikus működtetésű eszközcserélő
• Alapgéppel megegyező gyártmányú mélyásó kanál, 1 db, szélessége min. 1300 mm
Kiegrend.
• Gyári automata központi zsírzó, vagy azzal egyenértékű
• Gyári szerelésű kanálmérleg, vagy azzal egyenértékű
Szerviz, karbantartás (jótállási idő alatt)
• Min. 500 órás szerviz intervallum
• Automatregenerációs rendszer
• Hűtőfolyadék csere periódus: min. 5 év / 10000 üó (a hűtőfolyadék ellenértékét az ajánlatkérő saját forrásból fogja megfizetni)
Keresk.feltétel
• Az átadás munkavégzésre kész állapotban
• Teljeskörű jótállás 24 hónap, vagy 4.000 üó
teljesítéskor biztosított dok.(végszámla benyújtásnak a feltétele)
• Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
• Alkatrész katalógus
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többletműszaki tartalom a gumikerekes forgó – kotrónál  18
2 1.1 Ásási mélység: Intervallum érvényességi min. 5300 – értékelési max 5550 mm között.  6
3 1.2 Farsöprés: értékelési minimum 1750 maximum: 1850 (érvényességi küszöb).  6
4 1.3 A motor teljesítménye ((belső égésű motorok teljesítményének meghatározására szolgáló ISO 9249 szerint): Érvényességi min. 100kW- értékelési maximum 110 Kw  6
5 2. Többlet műszaki tartalom a láncos hidraulikus kotrónál  12
6 2.1. Bluetooth-os Indításgátló rendszer van (10 pont)  6
7 2.2 Szintvezérlés 2D félautomata gémmozgatással: 10 pont  6
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

II.2.1)
Elnevezés: Osztályozó berendezés és pofás-törő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. részajánlati kör: Osztályozó berendezés és pofás-törő:
Kötelező jótállás 24 hónap minkét berendezésre.
- Osztályozó berendezés: Önjáró, lánctalpas mobil osztályozó gép, ömlesztett alapanyagok (homok, kavics, zúzottkő) osztályozására, min. 200 tonna/óra kapacitással.
- Pofás törő: Önjáró, lánctalpas mobil pofás törőgép, kő, érc, illetve inert hulladék anyagok előtörésére, mágnes leválasztó szalaggal, min. 200 tonna/óra teljesítménnyel.
1./ Osztályozó berendezés:
Minimum követelmények:
• Lánctalpas mobil kivitel
• Rádió távirányítóval mozgatható
• GPS alapú adat kommunikációs rendszer, min egy éves biztosítása (gép-paraméterek, hibakódok stb. adatainak elérésére online módon)
• Felhasználását tekintve előosztályozó, az adagoló a rostaszekrény és a túl méretes frakciót kihordó szalag egy vonalban egy más folytatásában helyezkedik el a túl méretes frakció szabad áramlása érdekében.
• Adagoló heveder minimum 1000 mm széles
• Adagoló bunker befogadó kapacitás minimum 5 m ³, hidraulikusan le és felnyitható oldalfallal
• Rostaszekrény minimum kétsíkú, síkonként minimum 2755 x 1220 mm felületű
• Rostasík lejtés hidraulikusan változtatható minimum 14-18º határok között
• Rostaszekrény alulsó része (anyag haladási irány szempontjából) hidraulikusan felemelhető legalább 500 mm-el (szervizelhetőség érdekében)
• Rostaszekrény felső rostasíkján kopásálló perforált lemez rosta
• Rostaszekrény mindkét oldalán annak teljes hosszában szerviz padozat
• Osztályozott frakciókat kihordó szalagok – min 3 darab - heveder szélessége minimum 650 mm, kihordási magasságuk minimum 3500 mm, kihordási magasságuk hidraulikusan változtatható, szalag fordulatszáma változtatható
• Meghajtó dízelmotor környezetvédelmi besorolása minimum Tier 4F
• Lánctalp szélesség minimum 400 mm
• Teljes tömeg nettó maximum 24.000 kg
• Szállítási magasság maximum 3200 mm
2./ Pofás törő:
• Lánctalpas mobil kivitel,
• Rádió távirányítóval mozgatható,
• GPS alapú adat kommunikációs rendszer, min egy éves biztosítása (gép-paraméterek, hibakódok stb. adatainak elérésére online módon)
• Szabad törőegység nyílás méret minimum 900 x 600 mm,
• Direkt hajtású törőegység, motor főtengelyérő ékszíjjal, elektronikusan vezérelt hidraulikus működtetésű tengelykapcsolón keresztül, mely kiegészítő hidraulikus hajtással visszafelé forgatható anyag elakadás esetén,
• Telítettség érzékelő szenzor a törőegységen, mely az adagolást vezérli,
• Kiegészítő manuális adagoló vezérlő, gépkezelő platformmal a törőegységnél,
• Hidraulikusan állítható törőegység nyílás, biztonsági nyitási funkcióval anyag elakadás esetén,
• Hidraulikusan állítható vashajlító lemez a törőegység és a töret kihordó szalag között,
• Az adagolóba integrált kétsíkú meddőleválasztás
o felső síkon kétlépcsős meddőleválasztó rudazat minimum 40 maximum 60 mm-es hézaggal
o alsó síkon cserélhető rosta,
• Választható meddő kihordás, vagy a meddő kihordó szalagra, vagy a törőegységet megkerülve a töret kihordó szalagra irányítható,
• Rakodási magasság maximum 3,3 m (bunker oldalfal magassága),
• Tier 4F / STAGE IV környezetvédelmi besorolású, minimum 125 kW teljesítményű dízelmotorral,
• Töret kihordó szalag kihordási magassága minimum 2900 mm,
• Töret kihordó szalag hidraulikusan süllyeszthető és emelhető, valamint hidraulikusan, visszahajtható a tisztítás és karbantartás egyszerűsítésére,
• Meddő kihordó szalag, minimum 600 mm széles, szállításnál hidraulikusan felhajtható,
• Beépített üzemanyag szivattyú automatikus leállítással tartály megteltekor,
• Fémleválasztó a töretkihordó szalag felett, minimum 700 mm-es heveder szélességgel,
• Vízpermet rendszer becsövezés és fúvókák a töret kihordó szalag végén és a törőegységnél,
• gép nettó tömeg maximum 33.000 kg,
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet műszaki tartalom  30
2 1.1 Osztályozó gép nettó tömege: értékelési minimum 18000 kg, max. 24000 kg (érvényességi küszöb) 10
3 1.2 Pofás törő nettó tömege: értékelési minimum 28000 kg, max. 33000 kg (érvényességi küszöb)  10
4 1.3 GPS alapú adat kommunikációs rendszer biztosítása: (IPAR 4.0 vállalatirányítási rendszer biztosított (lásd https://www.ipar4.hu/) minimum 1 év, maximum 3 év  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

II.2.1)
Elnevezés: Targonca
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII. részajánlati kör: Targonca
Kötelező jótállás 24 hónap
Méretek:
• Emelési magasság: min. 4000 mm
• Teherbírás: Min 3500 kg
• Teherközéppont távolság: Min. 500 mm
• Kormányzás: szervo kormány
• Gumiabroncsok: tömör
• Védőkeret magasság: max. 2180 mm (a védőkeret tetejéig)
• Vonóhorog magasság: min 300 max: 350 mm
• Hossz a villaszárig: max. 2800 mm
• Teljes hosszúság: max. 3900 mm
• Teljes szélesség: max. 1300 mm
• Fordulási sugár: max. 2500 mm
Belsőégésű motor:
• hengerűrtartalom: max. 3350 cm³
• névl. teljesítmény: min. 38,1 kW
• névl. fordulatszám: max. 2300 rpm
Kiegészítő felszerelések:
• Komplett fém fülke, fűtéssel
• kiegészítő, 4. hidraulika szekció, a duplavillás adapterhez
• Duplavillás adapter, oldalmozgatással és villapozicionálással.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További többlet műszaki-szakmai megajánlások  18
2 1.1 Automata világításkapcsolás, LED technika (Zárt, sötét, árnyékolt területre érve magától felkapcsolja megfelelően világított területre érve a világítást automatikusan lekapcsolja.)  4
3 1.2 Üzemóra számláló, 3 üzemidő jelzéssel: gyújtás/kezelő az ülésben/járó motor. Az adatok laptoppal kiolvashatóak, rögzíthetőek és továbbküldhetőek legyenek.  4
4 1.3 A villába gyárilag beépített mérleg, az LCD-kijelzős műszerfalon súlykijelzéssel. 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 82
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
­ 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

II.2.1)
Elnevezés: Betonkeverő felépítmény
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VIII. részajánlati kör: Betonkeverő felépítmény:
Kötelező jótállás 24 hónap.
Betonkeverő felépítmény: 5 m³ transzportbeton szállítására alkalmas hidraulikus karos emelővel fel-le emelhető, talajon gördíthető betonkeverő járműfelépítmény, mely járműtől független meghajtással rendelkezik.
• 5 m³ transzportbeton szállítására, kiadagolására alkalmas járműfelépítmény;
• önállóan, hordozó járműről levéve is alkalmas a transzportbeton betöltésére, keverésére és kiadagolására saját, hordozó járműtől független erőforrásának köszönhetően;
• a betöltés és kiadagolás a keverődob forgásának irányával változtatható, a keverődob nem dönthető vagy emelhető, a betöltés és kiadagolás során folyamatos az anyagfolyás;
• a betöltés vagy ürítés sebessége fokozatmentesen állítható, a keverődob forgási sebességének szabályozásával;
• a járműre emelést a járműre szerelt hidraulikus emelőkar végzi, a betonkeverő felépítmény megfogásával, a talajon való gördítéssel, majd megemelésével.
Minimum feltételek:
• meghajtás lánc: dízelmotor- hidraulika szivattyú- hidraulika motor- forgató hajtómű
• munkagépek motorjaira vonatkozó STAGE IV emissziós előírást kielégítő dízelmotor
• dízelmotor teljesítmény minimum 50 kW
• minimálisan vízvonalig betölthető transzportbeton mennyiség: 5 m³
• keverődob maximális űrtérfogata 9,15 m³
• járműfelépítmény maximális tömege: 4800 kg
• járműfelépítmény maximális hossza: 5300 mm
• járműfelépítmény maximális magassága: 2500 mm
• járműfelépítmény maximális szélessége: 2500 mm
• keverődob falvastagsága minimális: 4 mm
• dobforgatás maximális fordulatszáma: 12 ford/perc
• cserélhető betétekkel ellátott részek: töltőtölcsér, kiömlő nadrág, forgatható-emelhető forgócsúszda
• víztartály térfogata minimálisan: 400 L
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet műszaki tartalom  10
2 1.1. Betonkeverő felépítmény tömeg: min. nincs (0 kg) - max. 4800 kg (érvényességi küszöb) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár (nettó Euró) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00129
II.2.9) További információ:
Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt)135. § (1), (6); (8), (10)-(11) és (12)
­ 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv)
­ 2013.évi V. törvény (Ptk)
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Betonacél megmunkáló gépsor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56091906
Postai cím: Via Leonardo da Vinci Road (út) 20
Város: Reana del Rojale - UD
NUTS-kód: ITH42
Postai irányítószám: 33010
Ország: Olaszország
E-mail: amartinis@mepgroup.com
Telefon: +00 393355991270
Internetcím(ek): (URL) www.mepgroup.com
Fax: +00 393355991270
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 00162520308
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104538970
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 298525
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56091906
Postai cím: Via Leonardo da Vinci Road (út) 20
Város: Reana del Rojale - UD
NUTS-kód: ITH42
Postai irányítószám: 33010
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 00162520308

Hivatalos név: HUN-IKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44216856
Postai cím: Mihály Utca 14. b. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23175415241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mobil betonkeverő áramfejlesztővel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "ÉPGÉPSZERVIZ" Építőgép Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88089935
Postai cím: Salétrom Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: info@epgepszerviz.hu
Telefon: +36 52310944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642386209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 164995000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 314000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "ÉPGÉPSZERVIZ" Építőgép Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88089935
Postai cím: Salétrom Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642386209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Betonelemgyártó eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94155426
Postai cím: Pesti Út 89
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: orisekpeter@mre-h.hu
Telefon: +36 309514420
Internetcím(ek): (URL) http://www.mre-h.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456086213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23904313
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72512
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Peri Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor utca 9.; adószám: 10353990-2-13): A felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pont vonatkozásában.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94155426
Postai cím: Pesti Út 89
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456086213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Konténeremelő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az adott részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hyab Daruszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92082784
Postai cím: Besenyszögi Út
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12454891216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Kotrógépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92335301
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.szigetfu@huntraco.hu
Telefon: +36 304778317
Internetcím(ek): (URL) www.huntraco.hu
Fax: +36 23504383
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 101329188
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 323400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92335301
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Osztályozó berendezés és pofás-törő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94155426
Postai cím: Pesti Út 89
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: orisekpeter@mre-h.hu
Telefon: +36 309514420
Internetcím(ek): (URL) http://www.mre-h.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456086213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111109163
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 379000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94155426
Postai cím: Pesti Út 89
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456086213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Targonca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94155426
Postai cím: Pesti Út 89
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: orisekpeter@mre-h.hu
Telefon: +36 309514420
Internetcím(ek): (URL) http://www.mre-h.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456086213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11752044
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Pagát Gold Zrt. (székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 43.; adószám: 12262667-2-42): A felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1. pontja tekintetében, valamint a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontja tekintetében.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94155426
Postai cím: Pesti Út 89
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456086213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Betonkeverő felépítmény
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euromixer Trade Betonipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39275846
Postai cím: Csillaghegyi Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: robert.nagy@euromixer.hu
Telefon: +36 303364342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12443523241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11381693
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euromixer Trade Betonipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39275846
Postai cím: Csillaghegyi Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12443523241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges