Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:3861/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6900 Makó, hrsz.: 0625/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000688372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vágotthalmi dűlő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak:45233220-7
45233223-8
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz.: 0625/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Makó Város Önkormányzata úgy határozott, hogy egy sikeres pályázat keretében újít fel külterületi utakat Köztük a Csanádpalotai utat a Királyhegyesi úttal összekötő Vágotthalmi-dűlő (HRSZ. 0625/9).
Beruházási helyszíne:
- Makó, hrsz.: 0625/9
Makó, 0625/9 hrsz:
A tervezett út Makó észak-keleti oldalán helyezkedik el. Jelenleg a szakasz első 50m-e burkolt út. Ezt követően teljes hosszon földút. A mezőgazdasági járművek kerekei a talajt kimélyítették. A fölső 30cm erősen átázott, szennyeződött. E miatt szükséges annak teljes eltávolítása a burkolat szélességében.
A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 300-500m-ként kitérők kerülnek kialakításra.
Az út hossza: 2767m
Az útalap szélessége: 3,3m
Tervezett pályaszerkezet:
0/32 Zúzottkő kiékelés rtg 5,0 cm
FZKA 25,0 cm
(bontott anyag törtbeton felhasználása 20,0 cm alternatíva)
Cht talajstabilizáció 30,0 cm
Altalaj tömörítés Tr=90 %, E2=35 N/mm2
A tejesítés időtartama a munkaterület átadásától számított 60 naptári nap.
A részletes leírás és a mennyiségek a tervdokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15791 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vágotthalmi dűlő
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97749567
Postai cím: Almási Utca 17/A
Város: Makó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: borcitrans@gmail.com
Telefon: +36 204695158
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 65332534
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak:45233220-7
45233223-8
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz.: 0625/9
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Makó Város Önkormányzata úgy határozott, hogy egy sikeres pályázat keretében újít fel külterületi utakat Köztük a Csanádpalotai utat a Királyhegyesi úttal összekötő Vágotthalmi-dűlő (HRSZ. 0625/9).
Beruházási helyszíne:
- Makó, hrsz.: 0625/9
Makó, 0625/9 hrsz:
A tervezett út Makó észak-keleti oldalán helyezkedik el. Jelenleg a szakasz első 50m-e burkolt út. Ezt követően teljes hosszon földút. A mezőgazdasági járművek kerekei a talajt kimélyítették. A fölső 30cm erősen átázott, szennyeződött. E miatt szükséges annak teljes eltávolítása a burkolat szélességében.
A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 300-500m-ként kitérők kerülnek kialakításra.
Az út hossza: 2767m
Az útalap szélessége: 3,3m
Tervezett pályaszerkezet:
0/32 Zúzottkő kiékelés rtg 5,0 cm
FZKA 25,0 cm
(bontott anyag törtbeton felhasználása 20,0 cm alternatíva)
Cht talajstabilizáció 30,0 cm
Altalaj tömörítés Tr=90 %, E2=35 N/mm2
A tejesítés időtartama a munkaterület átadásától számított 60 naptári nap.
A részletes leírás és a mennyiségek a tervdokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64532534
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97749567
Postai cím: Almási Utca 17/A
Város: Makó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: borcitrans@gmail.com
Telefon: +36 204695158
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Makó külterület hrsz. 607/1 sz. ingatlan tulajdonosa Ajánlatkérő jelezte az adásvételtől történő elállási szándékát. Ennek eredményeként módosításra volt szükség az eredeti műszaki tartalomhoz képest, így szükséges volt áttervezni a csapadékcsatornát, továbbá szikkasztókutak kerültek betervezésre.A tervező által javasolt műszaki megoldásokat a műszaki ellenőr jóváhagyta.
Előbbieken túlmenően Vállalkozó a munkaterület átvételét követően, 2019. december 23-án akadályt közölt a feltárt altalaj nem megfelelő teherbírásával kapcsolatban, egyúttal más, megfelelőbb műszaki megoldást javasolt, mely megoldás a vállalási árat nettó 800.000 Ft-tal csökkenti. A tervező és a műszaki ellenőr a vállalkozói javaslatot 2019. december 30-án jóváhagyta.
Az eredetileg megkötött vállalkozási szerződés 5.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
A vállalkozó díj mértéke: 64.532.534 Ft+ÁFA, azaz hatvannégymillió-ötszázharminckettőezer-ötszázharmincnégy forint+ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervezés során különösen a beruházás helyszínére jellemző altalajra vonatkozó talajmechanikai és talajterhelési szakvélemény nem állt rendelkezésre, így csak az általános, a környékre jellemző talajbírást feltételező rétegrend került kiírásra, mely adatok utóbb nem helytállónak bizonyultak. A tervezés során a megrendelő alappal bízhatott a környéken amúgy jellemző talajszerkezet meglétében. A módosítás során a szerződés jellege nem változik, új – a kivitelezési feladatokon túli – elemmel a szerződést Felek nem bővítik. Tekintve, hogy a módosítás eredményként a szerződéses ellenérték csökken, ezért a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 65332534 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 64532534 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben