Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0410/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyecsed Város Önkormányzat
Teljesítés helye:nagyecsedi belterületi 3203/3 hrsz, 4355 Nagyecsed, Lutheránus utca 3 szám alatti ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PAR-KER BAU KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyecsed Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97238210
Postai cím: Árpád Utca 32
Város: Nagyecsed
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Lajos
Telefon: +36 44545000
E-mail: kozbeszerzes@nagyecsed.hu
Fax: +36 44545309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagyecsed.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MAJ DUR PO DROM Rehabilitáció
Hivatkozási szám: EKR000273972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szociális bérlakások kialakítása Lutheránus u.3
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: nagyecsedi belterületi 3203/3 hrsz, 4355 Nagyecsed, Lutheránus utca 3 szám alatti ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális bérlakások kialakítása a Lutheránus utca 3 szám alatti ingatlanon: 222 m2 összesített alapterületen
Biztonságtechnikai térfigyelő rendszer kialakítása
A 4. (nyugati) szegregátum társadalmi és infrastrukturális felzárkóztatása érdekében a Vasút és Lutheránus utcák sarkán leromlott műszaki állapotú lakóépület hasznosításával 2 db szociális bérlakás földszint+tetőtér szintszámmal történő kialakítása.
A felújítási munkák során tetőfedés, padló és falburkolatok készítése, nyílászárók beépítése homlokzati hőszigetelés, épületgépészeti és épületvillamossági munkák kerülnek megvalósításra.
A Síp utca 7 szám alatti Csillag Szolgáltató pont épület raktár helyiségében illetve a szociális bérlakás külön bejáratú helyiségében a városrész közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő rendszer központi egysége és eseményrögzítő berendezések kerülnek elhelyezésre.
Az épületek környékének megfigyelésére, rögzítésére IP alapú videó kamararendszer került tervezésre. A kamerák és a rögzítő 2 Megapixel full HD felbontású képek rögízítését teszi lehetővé.
Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget –
kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai jelentik, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat.
A részletes leírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06278 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Szociális bérlakások kialakítása Lutheránus u.3
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAR-KER BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62410704
Postai cím: RÓZSÁS UTCA 41/B
Város: NAGYECSED
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
E-mail: paraghlajos@gmail.com
Telefon: +36 703398602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51769780
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: nagyecsedi belterületi 3203/3 hrsz, 4355 Nagyecsed, Lutheránus utca 3 szám alatti ingatlan.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális bérlakások kialakítása a Lutheránus utca 3 szám alatti ingatlanon: 222 m2 összesített alapterületen
Biztonságtechnikai térfigyelő rendszer kialakítása
A 4. (nyugati) szegregátum társadalmi és infrastrukturális felzárkóztatása érdekében a Vasút és Lutheránus utcák sarkán leromlott műszaki állapotú lakóépület hasznosításával 2 db szociális bérlakás földszint+tetőtér szintszámmal történő kialakítása.
A felújítási munkák során tetőfedés, padló és falburkolatok készítése, nyílászárók beépítése homlokzati hőszigetelés, épületgépészeti és épületvillamossági munkák kerülnek megvalósításra.
A Síp utca 7 szám alatti Csillag Szolgáltató pont épület raktár helyiségében illetve a szociális bérlakás külön bejáratú helyiségében a városrész közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő rendszer központi egysége és eseményrögzítő berendezések kerülnek elhelyezésre.
Az épületek környékének megfigyelésére, rögzítésére IP alapú videó kamararendszer került tervezésre. A kamerák és a rögzítő 2 Megapixel full HD felbontású képek rögízítését teszi lehetővé.
Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget –
kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai jelentik, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat.
A részletes leírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51769780
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAR-KER BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62410704
Postai cím: RÓZSÁS UTCA 41/B
Város: NAGYECSED
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
E-mail: paraghlajos@gmail.com
Telefon: +36 703398602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítési időszakában a Vállalkozó neve 2019. december 08-i hatállyal megváltozott, ezért az Alapszerződés módosítása vált szükségessé.
Szerződő felek a fentiek alapján megállapodnak abban, hogy a szerződés szerződő felek adatait rögzítő rendelkezését a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják.
A Vállalkozó neve: PAR-KER BAU Korlátolt Felelősségű Társaság törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a Vállalkozó neve: PAR-KER KÚT Korlátolt Felelősségű Társaság”
A szerződés további pontjai érintetlenül maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítési időszakában a Vállalkozó neve 2019. december 08-i hatállyal megváltozott, ezért az Alapszerződés módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51769780 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51769780 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben