Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4373/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Lőrinci Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3021 Lőrinci, Szabadság tér 1057/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CS+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lőrinci Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40504830
Postai cím: Szabadság Tér 26
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Zoltán
Telefon: +36 37388155
E-mail: jegyzo@lorinci.hu
Fax: +36 37388464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lorinci.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épület felújítás/bővítés (Edzőterem)
Hivatkozási szám: EKR000680332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés - Épület felújítás/bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 1057/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés - Épület felújítás/bővítés TOP-2.1.2-15.-HE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az alábbiak szerint:
3021 Lőrinci, Szabadság tér 1057/3 hrsz alatt található, 173,06 m2 nettó alapterületű épület felújítása, bővítése az alábbiak szerint:
A beruházás során a meglévő épület tetőszerkezete és födémrendszer elbontásra kerül, majd új monolit vasbeton födémmel új, korszerű fa szerkezetű félnyereg tető segítségével beépített tetőtér létesül. A meglévő épület északi oldalához telekhatárra illesztve új földszint + tetőtérbeépítéses épülettoldalék készül. A tetőtér megközelítése érdekében új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentes lépcső kerül kialakításra. A meglévő épület földszinti válaszfalai részlegesen elbontásra kerülnek, új giszpkarton válaszfalak segítségével az épület belső elrendezése megváltozik.
A meglévő épület padlóburkolata elbontásra kerül, új vasalt aljzattal korszerű rétegrenddel új padló készül.
Az épület elektromos és gépész hálózata is felújításra és kibővítésre kerül.
A telek végében lévő garázs elbontásra kerül.
A jelenlegi épület bejáratánál lévő lépcső elbontásra kerül, helyébe új a jogszabályoknak megfelelő előlépcső készül.
A belső felújítások és átalakítások mellett az udvar rendbetételére is sor kerül.
A munkálatokat Gyöngyös Város Jegyzője által 6/117-28/2018. iktatószámon kiadott építési engedély alapján kell elvégezni.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15.-HE1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12212 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Épület felújítás/bővítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CS+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26346546
Postai cím: Rákóczi Út 101
Város: Egyházasdengeleg
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3043
Ország: Magyarország
E-mail: dcsaba61@gmail.com
Telefon: +36 309733150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32480426
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58669268
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 1057/3 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés - Épület felújítás/bővítés TOP-2.1.2-15.-HE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az alábbiak szerint:
3021 Lőrinci, Szabadság tér 1057/3 hrsz alatt található, 173,06 m2 nettó alapterületű épület felújítása, bővítése az alábbiak szerint:
A beruházás során a meglévő épület tetőszerkezete és födémrendszer elbontásra kerül, majd új monolit vasbeton födémmel új, korszerű fa szerkezetű félnyereg tető segítségével beépített tetőtér létesül. A meglévő épület északi oldalához telekhatárra illesztve új földszint + tetőtérbeépítéses épülettoldalék készül. A tetőtér megközelítése érdekében új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentes lépcső kerül kialakításra. A meglévő épület földszinti válaszfalai részlegesen elbontásra kerülnek, új giszpkarton válaszfalak segítségével az épület belső elrendezése megváltozik.
A meglévő épület padlóburkolata elbontásra kerül, új vasalt aljzattal korszerű rétegrenddel új padló készül.
Az épület elektromos és gépész hálózata is felújításra és kibővítésre kerül.
A telek végében lévő garázs elbontásra kerül.
A jelenlegi épület bejáratánál lévő lépcső elbontásra kerül, helyébe új a jogszabályoknak megfelelő előlépcső készül.
A belső felújítások és átalakítások mellett az udvar rendbetételére is sor kerül.
A munkálatokat Gyöngyös Város Jegyzője által 6/117-28/2018. iktatószámon kiadott építési engedély alapján kell elvégezni.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58669268
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CS+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26346546
Postai cím: Rákóczi Út 101
Város: Egyházasdengeleg
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3043
Ország: Magyarország
E-mail: dcsaba61@gmail.com
Telefon: +36 309733150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32480426
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés V. fejezetének (SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE) 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szerződés teljesítésének véghatárideje 2020. március 31. napja. Vállalkozó eddig köteles a munkákat befejezni és átadni a Megrendelő részére. Előteljesítés lehetséges.
2. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései nem változnak, annak rendelkezései a fenti módosulással irányadóak Felek jogviszonyára.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. július 31. napján — figyelemmel a Ptk. 6:126. §-ára - azzal a megkereséssel fordult Megrendelő felé, hogy a jelen szerződéssel érintett épület körül található Polgármesteri Hivatal (Lőrinci, Szabadság tér 26.), a Lőrinci Szent Mihály templom (Lőrinci, Szabadság tér) és OTP Bank fiók (Lőrinci, Szabadság tér 25/A.) épületek által behatárolt területen párhuzamos - jelen szerződéstől és Vállalkozótól független — munkavégzés (tereprendezési, útépítési, járda és térburkolat kivitelezés) olyan stádiumba ért, amely Vállalkozó munkavégzését akadályozta. mivel az építési munkaterülete a munkagépek (az anyag beszállítók, a beton mixer, a betonszivattyú) által nem volt megközelíthető. A munkagépek igénybevétele nélkül a munkavégzés nem volt folytatható a szükséges ütemben, amely kivitelezés ezen munkanemek tekintetében késedelmet szenvedett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 58669268 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58669268 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben