Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0045/2020
CPV Kód:33156000-8
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ Debreceni Egyetem;Szegedi Tudományegyetem;Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU211,HU213,HU221,HU223,HU231,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU333;HU211,HU213,HU221,HU223,HU231,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU333;HU333;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOV-INNO Általános Fejlesztési,Gyártási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;GIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY TESZTFEJLESZTŐ KFT.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gergely
Telefon: +36 205275345
E-mail: katona.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52416490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jancsó László
Telefon: +36 305579058
E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546371
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.u-szeged.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayer Gábor
Telefon: +36 302238439
E-mail: bayer.gabor@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000578062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33156000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében
A feladat célja a projekt keretén belül fejlesztéssel érintett helyszínek számára pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az egyes helyszínekre történő kiszállítással (13 magyarországi fejlesztési helyszín: Szeged, Pécs – 2 helyszín, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Zalaegerszeg, Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza, Fehérgyarmat.).
Az 1. és a 2. rész vonatkozásában a fehérgyarmati helyszín tekintetében a terméke átvételére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén kerül sor.
1. rész: 161 db
2. rész: 88 db
3. rész: 1 db
4. rész: 2 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1200745 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU223,HU231,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Pécs, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Zalaegerszeg, Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza, Fehérgyarmat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 1
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 1
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 2
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 20
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord Teljes csomag (kézikönyv, 10 db algoritmus, 5 db interjúfüzet) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10 db) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5 db) 50
Szociális Kommunikációs Kérdőív (SCQ) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Bailey, C. Lord Teljes csomag (1 db. Kézikönyv, 20 db. Aktuális Kérdőív és 20 db. Élettartam Kérdőív) 10
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 1
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 1
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 1
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 5
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord Teljes csomag (kézikönyv, 10 db algoritmus, 5 db interjúfüzet) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10 db) 5
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5 db) 5
Szociális Kommunikációs Kérdőív (SCQ) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Bailey, C. Lord Teljes csomag (1 db. Kézikönyv, 20 db. Aktuális Kérdőív és 20db. Élettartam Kérdőív) 1
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 1
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 5
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 2
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 1
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord Teljes csomag (kézikönyv, 10 db algoritmus, 5 db interjúfüzet) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10 db) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5 db) 2
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 2
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord Teljes csomag (kézikönyv, 10 db algoritmus, 5 db interjúfüzet) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10 db) 2
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5 db) 2
Szociális Kommunikációs Kérdőív (SCQ) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Bailey, C. Lord Teljes csomag (1 db. Kézikönyv, 20 db. Aktuális Kérdőív és 20db. Élettartam Kérdőív) 2
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 1
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10 db 1
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord Teljes csomag (kézikönyv, 10 db algoritmus, 5db interjúfüzet) 1
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10 db) 1
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5 db) 1
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként 4-4 kódlap 1
Folyt. a hird VI.4.3) pontjában.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempontot alkalmazza a Kbt.76.§(5)bek.szerint. Részletes indokolás a közbeszerzési dokumentumokban.
2. II.2.7) pontban megadott 4 hónap alatt Ajánlatkérő 120 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 2. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU223,HU231,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Pécs (2 helyszín), Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Zalaegerszeg, Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza, Fehérgyarmat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 2
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 2
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 1
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 3
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 10
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal 10
Mill Hill Szókincsteszt 2
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 4
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 4
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 1
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 1
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 1
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal 1
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 2
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 5
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 1
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 1
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 4
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal 4
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 1
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 2
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 5
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal 2
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 2
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 1
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 1
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 2
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal 1
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária 1
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar 1
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) 1
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6 1
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal 1
Kiegészítés a II.2.3.) ponthoz
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi utca 3., Gyermek Pszichiátriai Szakrendelés M-épület földszint
Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém Kórház u. 1. D. ép. fsz., Központi raktár
Bács-Kiskun Megyei Kórház, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., M jelű épület, földszint, Központi raktár
Zalai Megyei Szent Rafael Kórház, Mentálhigiénés központ, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 46-48.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., Központi raktár
INDIT Addiktológiai Ambulancia, 7633 Pécs, dr. Berze Nagy János utca 7.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. A1 (408 ágyas) épület VII. emelet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Gyermekosztály
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Gyermekosztály - Fehérgyarmat decentrum, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztály, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3.
Pécsi Tudományegyetem - Klinikai Központ - Gyermekgyógyászati Klinika, 7623 Pécs, József Attila út 7.
Szegedi Tudományegyetem, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály, 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 15.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempontot alkalmazza a Kbt.76.§(5)bek.szerint. Részletes indokolás a közbeszerzési dokumentumokban.
2. II.2.7) pontban megadott 4 hónap alatt Ajánlatkérő 120 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 3. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
6725. Szeged, Boldogasszony sugárút 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ProComp2 két csatornás neurofeedback készülék készlet (1 db), melynek tartalma:
­ ProComp2 biofeedback készülék 1 db beépített szenzorral
- ­ EEG-Z szenzor második csatorna
­ Kiegészítő elektródakészlet kétcsatornás méréséhez
­ BioGraph Infiniti alapszoftver
­ 360 Suite célszoftver
­ Feher EEG Suite célszoftver (csomag esetén díjmentes)
­ Animációs szoftvercsomag
­ Ten-20 elektródapaszta 1 db
­ Bőrtisztító gél (Nuprep) 1 db"
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempontot alkalmazza a Kbt.76.§(5)bek.szerint. Részletes indokolás a közbeszerzési dokumentumokban.
2. II.2.7) pontban megadott 4 hónap alatt Ajánlatkérő 120 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 4. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem - Klinikai Központ - Gyermekgyógyászati Klinika
7623 Pécs, József Attila utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt - TROG-H 2 db
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempontot alkalmazza a Kbt.76.§(5)bek.szerint. Részletes indokolás a közbeszerzési dokumentumokban.
2. II.2.7) pontban megadott 4 hónap alatt Ajánlatkérő 120 naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 115 - 281612
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 010570 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 010570 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOV-INNO Általános Fejlesztési,Gyártási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63120963
Postai cím: Üllői Út 21. III. em 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@biofeedback.hu
Telefon: +36 307172104
Internetcím(ek): (URL) https://www.biofeedback.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1141299
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY TESZTFEJLESZTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56349872
Postai cím: Baross Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
E-mail: info@oshungary.hu
Telefon: +36 12394122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59446
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
2. rész: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
AT: 1. rész: Autizmus Alapítvány (1089 Budapest, Delej utca 24-26.) 19010148-2-42
3. rész: NOV-INNO Általános Fejlesztési,Gyártási és Kereskedelmi (1091 Budapest, Üllői Út 21. III. em 11.) 11904984-2-43
4. rész: GIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY TESZTFEJLESZTŐ KFT. (1092 Budapest, Baross Utca 24.) 13092302-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)