Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4562/2020
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Budapesti Szent Ferenc Kórház
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medial Egészségügyi Szolgáltató Kft.;RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Szent Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70177413
Postai cím: Széher Út 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hostyánszki Judit
Telefon: +36 13928246
E-mail: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
Fax: +36 13927783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Betegbiztonsági eszközök 2.
Hivatkozási szám: EKR001033162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében II.
1. RÉSZ: Környezeti infekciókontroll támogató rendszer
2. RÉSZ: Betegazonosító informatikai rendszer, hadware
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 95185350 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 - Környezeti infekciókontroll támogató rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher út 73.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Környezeti infekciókontroll támogató rendszer, amely a következő részekből áll:
– 2 db Záró-fertőtlenítést végző automata berendezés:
Az infekciókontroll szempontból magas rizikójú betegeket ellátó egységek közvetlen betegellátó területeinek, illetve a multirezisztens kórokozó (MRK) okozta fertőzés/kolonizáció miatt alkalmazott izolációs kórtermek eredményes és hatékony záró-fertőtlenítését végző automata berendezés.
A rendszer kapacitása legalább 800 légm3.
– 2 csomag fertőtlenítőszer záró-fertőtlenítést végző automata berendezéshez (Kiszerelés: min. 6x1 liter)
Az ajánlattevő feladata a felszerelés, beüzemelés, fogyóanyag induló készlet biztosítása és a betanítás (3 fő, 4 óra időtartamban).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A rendszer kapacitása (min. 800 légm3 – max. 1600 légm3) 10
2 2. A fertőtlenítőszer igazolt baktericid, virucid, fungicid, sporocid hatásspektrummal rendelkezik (igen/nem) 12,5
3 3. Jótállási idő (min. 12 hónap – max. 36 hónap)  12,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 87,5
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.3.5-17-2017-00005
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2 - Betegazonosító informatikai rendszer, hardware
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30162000-2
További tárgyak:30191140-7
48463000-1
48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher út 73.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rendszer célja, hogy az egyes járó-, és fekvőbetegek azonosítása automatikusan, a törvényi előírásoknak megfelelően történjen minden kezelés előtt az ellátás biztonsága érdekében.
Az Ajánlatkérő a fekvőbetegek esetében QR-kód szalagok használatát tervezi. A nővérek és orvosok a fekvőbeteg ellátási helyeken kézi leolvasó eszközök használatával képesek az azonosításra minden ellátási esemény előtt. A rendszernek képesnek kell lennie, ápolási események előírására és rögzítésére.
Az Ajánlatkérő járóbeteg ellátási helyeken RFID vagy esetlegesen ezzel egyenértékű más érintésmentes azonosítással kívánja megoldani a betegazonosítást. Az ellátási helyszín bejáratánál elhelyezett kapu képes azonosítani a beteg belépését és távozását, amit megjelenít a HIS képernyőjén. Szükség esetén kézi QR-kód olvasó segítségével egyedi manuális azonosítás is elvégezhető.
A betegazonosítás biztosításán túl a betegellátás biztonsága azzal is fokozható, ha dokumentált módon automatikusan rögzíti a rendszer, hogy hol, mikor, melyik beteggel, melyik orvos és más személyzet jelenlétében, milyen időtartammal, milyen ellátás történt. Ezekre az információkra épülve az ellátás minősége és hatékonysága tovább növelhető.
A fekvőbetegek átlagos ellátási ideje 3 hét.
Átlagos egyidejű rendszeres kezelés kapó járóbeteg-kezelések száma 30 db.
Az ilyen ellátásban részesülő betegek az azonosítást biztosító eszközt hazavihetik, hogy a betegfelvételi pult terhelése kisebb legyen.
Az eseti kezelésre vagy vizsgálatra érkező betegek szükség esetén beutalóval vagy anélkül érkeznek, sorban állnak a kezelésre és a kezelés után távoznak.
Ütemezés:
I. ütem
Az első ütembe a meglévő épület járóbeteg ellátó területe tartozik, ahol az Ajánlatadónak az RFID vagy azzal egyenértékű érintésmentes azonosításra alkalmas kapuk szállítását és telepítését és a szükséges összeköttetések kiépítését is el kell végeznie. Azon kapuk, illetve eszközök esetében, amelyek beépítése olyan helyen történne, ahol már ismert felújítási, illetve átalakítási munkálatok zajlanak, az Ajánlatkérő csak az eszközök leszállítását kéri.
II. ütem
A második ütembe az új épület tartozik, ahol az Ajánlatadónak az RFID vagy azzal egyenértékű érintésmentes azonosításra alkalmas kapuk szállítását és telepítését kell elvégeznie, a szükséges összeköttetések (táp és hálózat) már előkészítésre kerülnek.
RFID kapuk:
Bejárati ajtó: 6 db
Belső ajtó: 23 db
Folyosói: 7 db
Összesen: 36 db
A rendszer elemei:
1. RFID eszközök
2. „Nyakba akasztható” RFID token vagy kártya
3. Karszalagra fűzhető RFID eszköz
4. Eldobható karszalag
5. RFID karszalag
6. RFID és NFC chipet tartalmazó kártya
7. Kézi leolvasó eszköz
8. RFID kapu
9. Monitor
10. Betegfelvételi pulti eszköz
11. RFID matrica
12. Szoftver
13. Hívórendszer
A rendszer részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Az ajánlattevő feladata a felszerelés, beüzemelés, fogyóanyag induló készlet biztosítása és a betanítás (3 fő, 4 óra időtartamban).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A megajánlott rendszer tartalmazza ápolási- és gyógyszernyilvántartó szoftver bevezetését, amely kezeli az orvosi előírásokat, a gyógyszereket, nyomon követhetővé a gyógyszer-adagolást (igen/nem) 15
2 2. A kézi eszköz kommunikál az ápolási- és gyógyszernyilvántartó szoftverrel, azaz az ágy mellett minden egyes eseményt rögzíteni képes (igen/nem)  15
3 3. Jótállási idő (min. 12 hónap – max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 105
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.3.5-17-2017-00005
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 222 - 544005
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. RÉSZ: EKR001033162019 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 - Környezeti infekciókontroll támogató rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medial Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49349975
Postai cím: Hűvösvölgyi Út 54. 4. ép. 1.em.101.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
E-mail: info@medial.hu
Telefon: +36 13613987
Internetcím(ek): (URL) www.medial.hu
Fax: +36 13612883
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1680000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1884000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. RÉSZ: EKR001033162019 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 - Betegazonosító informatikai rendszer, hardware
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92918085
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: molnar.levente@racionet.hu
Telefon: +36 14647110
Internetcím(ek): (URL) www.racionet.hu
Fax: +36 14647111
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84536400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93301350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: rendszerelemek szállítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ban meghatározott információk:
1. RÉSZ: Környezeti infekciókontroll támogató rendszer
Medial Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 4. ép. 1. em. 101.) adószám:10782664241
nyertes ajánlattevő
2. RÉSZ: Betegazonosító informatikai rendszer, hadware
RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.) adószám:13846606244
nyertes ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)