Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4573/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:MH EK Podmaniczky utcai telephely 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.;MH EK Podmaniczky utcai telephely 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.;MH EK Podmaniczky utcai telephely 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.;MH EK Podmaniczky utcai telephely 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.;MH EK Podmaniczky utcai telephely 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobrovolszki Mónika
Telefon: +36 14651800
E-mail: dobrovolszki.monika@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CSBSZ
Hivatkozási szám: EKR001196272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátást biztosító bútorok, illetve berendezések beszerzése 5 rész biztosításával. Valamennyi rész esetében a műszaki követelményeket ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szülőágy
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db szülőágy (+ 2 db opció) – ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – szülőágy ajánlatkérő általi megvásárlása.
A leszállított termékekre 12(tizenkettő) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
(1)ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább felelős) fordítását is. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
(2)A megajánlott 16/2012.(II.16.)Kr. 9.§(2) bek. alapján az orvostechnikai eszköz megfelelőségét AT az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni és benyújtani az ajánlat részeként.
(3)Műszaki/Termék megfelelőségi nyilatkozat: AT által megajánlott termék milyen formában teljesíti AK által előírt követelményeket (Igen/Nem, melyet számszaki adatokkal és/vagy szövegesen szükséges alátámasztani).
(4)Kereskedelmi ajánlat (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta alapján (nettó egységár, bruttó egységár,nettó összesen ár). Mintától el lehet térni, de a kereskedelmi ajánlatnak biztosítania kell, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az egyes termékek nettó egységára és a teljes részre adott összesen nettó ár (utóbbi azonos a felolvasólapon szerepeltetett árral). AK (esetleges számítási hiba esetén) a nettó egységárat tekinti alapadatnak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Két része osztott gázrugós csillapítású oldalrácsok mindkét oldalon, melyek egy kézzel működtethetők (Igen/Nem) 7
2 Maximális trendelenburg helyzet eléréséhez szükséges idő max. 2 másodperc (Igen/Nem) 9
3 Elektromosan szabályozható matracba integrált légpárna a háttámla felfújásához / leeresztéséhez (Igen/Nem) 7
4 Elektromosan szabályozható matracba integrált légpárna a deréktámasz felfújásához /leeresztéséhez (Igen/Nem) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alapmennyiségen felül további maximum 2 db – ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – szülőágy ajánlatkérő általi megvásárlása. Fedezet függvényében történik az opció alkalmazása úgy, hogy amennyiben AK csak 1 terméket képes megvenni a rendelkezésre álló fedezetből, akkor 1-re alkalmazza az opciót. Opció alkalmazása azonos feltételek mellett történik, mint az alapmennyiség (6db) beszerzése (azonos ár/szállítási feltételek/stb.), AT-nek ennek tudatában kell hogy ajánlatot adjon. Opció alkalmazását AK az összegezésben feltünteti és a szerződést már (adott esetben) az opciós mennyiséggel köti.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Értékelés: (Minőségi szempont) :KÉ 2019. évi 227. számban foglaltak alapján a "pontkiosztás" módszer szerint történik. (Ár):KÉ 2019. évi 227. szám_fordított arányosítást alkalmazza. Értékelés során adható pontszám: 0-10 pont között.
II.2.7) pont: AT kötelezettsége szállítás 60 napon belül, beüzemelés 30 napon belül

II.2.1)
Elnevezés: Ágyak
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39143116-2
További tárgyak:33192120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
33 db kórtermi ágy
15 db babaágy
33 db bébiöböl
– ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – ágyak ajánlatkérő általi megvásárlása.
A leszállított termékekre 12(tizenkettő) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
(1)ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább felelős) fordítását is. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
(2)A megajánlott 16/2012.(II.16.)Kr. 9.§(2) bek. alapján az orvostechnikai eszköz megfelelőségét AT az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni és benyújtani az ajánlat részeként.
(3)Műszaki/Termék megfelelőségi nyilatkozat: AT által megajánlott termék milyen formában teljesíti AK által előírt követelményeket (Igen/Nem, melyet számszaki adatokkal és/vagy szövegesen szükséges alátámasztani).
(4)Kereskedelmi ajánlat (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta alapján (nettó egységár, bruttó egységár,nettó összesen ár). Mintától el lehet térni, de a kereskedelmi ajánlatnak biztosítania kell, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az egyes termékek nettó egységára és a teljes részre adott összesen nettó ár (utóbbi azonos a felolvasólapon szerepeltetett árral). AK (esetleges számítási hiba esetén) a nettó egységárat tekinti alapadatnak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kórtermi ágy:Elektromos magasságállítás, min. 38 - 80 cm között (Igen/Nem) 8
2 Kórtermi ágy: Az ágy maximális terhelhetősége (min. 0 kg / max. 100 kg). 250 kg-on túli megajánlás  8
3 Kórtermi ágy: Padlófény a sötétben történő biztonságosabb pozícionálás érdekében (Igen/Nem) 4
4 Babaágy: Átlátszó (víztiszta), lekerekített szélű, négy ponton biztonságosan rögzített bölcső, rácsmentes kivitel. (igen/Nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Értékelés: (Minőségi szempont) :KÉ 2019. évi 227. számban foglaltak alapján a "pontkiosztás" módszer szerint, valamint a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint szerint történik. (Ár):KÉ 2019. évi 227. szám_fordított arányosítást alkalmazza. Értékelés során adható pontszám: 0-10 pont között.
II.2.7) pont: AT köt. szállítás 60 napon belül, beüzemelés 30 napon belül

II.2.1)
Elnevezés: CTG
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db magzati monitor (CTGfej+fájásmérő)
6 db Vezeték nélküli CTG
– ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – CTG-k ajánlatkérő általi megvásárlása.
A leszállított termékekre 12(tizenkettő) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
(1)ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább felelős) fordítását is. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
(2)A megajánlott 16/2012.(II.16.)Kr. 9.§(2) bek. alapján az orvostechnikai eszköz megfelelőségét AT az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni és benyújtani az ajánlat részeként.
(3)Műszaki/Termék megfelelőségi nyilatkozat: AT által megajánlott termék milyen formában teljesíti AK által előírt követelményeket (Igen/Nem, melyet számszaki adatokkal és/vagy szövegesen szükséges alátámasztani).
(4)Kereskedelmi ajánlat (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta alapján (nettó egységár, bruttó egységár,nettó összesen ár). Mintától el lehet térni, de a kereskedelmi ajánlatnak biztosítania kell, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az egyes termékek nettó egységára és a teljes részre adott összesen nettó ár (utóbbi azonos a felolvasólapon szerepeltetett árral). AK (esetleges számítási hiba esetén) a nettó egységárat tekinti alapadatnak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vezeték nélküli CTG: Egyszerre akár 3 különböző magzati FHR monitorozásának lehetősége non-invazív úton. (Igen/Nem) 5
2 Vezeték nélküli CTG: Magzati mozgásprofil monitorizálása és regisztrálása automatikusan (FMP). (Igen/Nem) 20
3 Vezeték nélküli CTG: Opcionálisan vezeték nélküli NIBP és SpO2 mérést biztosító modullal kiegészíthető. (Igen/Nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Értékelés: (Minőségi szempont) :KÉ 2019. évi 227. számban foglaltak alapján a "pontkiosztás" módszer szerint történik. (Ár):KÉ 2019. évi 227. szám_fordított arányosítást alkalmazza. Értékelés során adható pontszám: 0-10 pont között.
II.2.7) pont: AT kötelezettsége szállítás 60 napon belül, beüzemelés 30 napon belül

II.2.1)
Elnevezés: Szülészeti termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192000-2
További tárgyak:33100000-1
33152000-0
33112320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11 db Kórházi mellszívó
2 db Újszülött ellátó asztal
1 db Klinikai inkubátor
4 db Billi bed
10 db Baby Doppler
– ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – szülészeti termékek ajánlatkérő általi megvásárlása.
A leszállított termékekre 12(tizenkettő) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
(1)ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább felelős) fordítását is. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
(2)A megajánlott 16/2012.(II.16.)Kr. 9.§(2) bek. alapján az orvostechnikai eszköz megfelelőségét AT az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni és benyújtani az ajánlat részeként.
(3)Műszaki/Termék megfelelőségi nyilatkozat: AT által megajánlott termék milyen formában teljesíti AK által előírt követelményeket (Igen/Nem, melyet számszaki adatokkal és/vagy szövegesen szükséges alátámasztani).
(4)Kereskedelmi ajánlat (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta alapján (nettó egységár, bruttó egységár,nettó összesen ár). Mintától el lehet térni, de a kereskedelmi ajánlatnak biztosítania kell, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az egyes termékek nettó egységára és a teljes részre adott összesen nettó ár (utóbbi azonos a felolvasólapon szerepeltetett árral). AK (esetleges számítási hiba esetén) a nettó egységárat tekinti alapadatnak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Újszülött ellátó asztal: Kézi beavatkozás nélküli riasztás némítás (a felhasználónak nem szükséges a készülék kezelőfelületéhez érni a riasztás szüneteltetéséhez) (Igen/Nem) 20
2 Klinikai inkubátor:Kaszkád rendszerű hőm. szab.: a célhőm. elérése előtt a gép lépcsőzetesen emeli a hőm., így bizt. a célérték pontos elérését, és elkerüli a cikl. hullámzó hőtelj.lead. (Igen/Nem) 6
3 Klinikai inkubátor:"Komfort zóna" vagy ezzel egyenértékű funkció (Olyan aut. szoftveres döntéstám. a felh., amelyik az újszülött kor-és súly adatai alapján ajánlást készít a hőm. beáll. von.(Igen/Nem) 6
4 Klinikai inkubátor:Kézi beavatkozás nélküli riasztás némítás (a felh. nem szükséges a készülék kezelőfelületéhez érni a riasztás szüneteltetéséhez) (Igen/Nem) 6
5 Klinikai inkubátor:360°-ban körbe forgatható matractálca és matrac (igen/Nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Értékelés:
(Minőségi szempont) :KÉ 2019. évi 227. számban foglaltak alapján a "pontkiosztás" módszer szerint történik. (Ár):KÉ 2019. évi 227. szám_fordított arányosítást alkalmazza. Értékelés során adható pontszám: 0-10 pont között.
II.2.7) pont: AT kötelezettsége szállítás 60 napon belül, beüzemelés 30 napon belül

II.2.1)
Elnevezés: Kiegészítők
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42923200-4
További tárgyak:39113000-7
37441700-8
37440000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db Kenguru szék
10 db Újszülött mérleg
10 db Fittnes labda
7 db Bordásfal
– ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – kiegészítő ajánlatkérő általi megvásárlása.
A leszállított termékekre 12(tizenkettő) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
(1)ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább felelős) fordítását is. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
(2)Ajánlattevő CE megfelelőség értékelési tanúsítványt köteles benyújtani az ajánlat részeként.
(3)Műszaki/Termék megfelelőségi nyilatkozat: AT által megajánlott termék milyen formában teljesíti AK által előírt követelményeket (Igen/Nem, melyet számszaki adatokkal és/vagy szövegesen szükséges alátámasztani).
(4)Kereskedelmi ajánlat (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta alapján (nettó egységár, bruttó egységár,nettó összesen ár). Mintától el lehet térni, de a kereskedelmi ajánlatnak biztosítania kell, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az egyes termékek nettó egységára és a teljes részre adott összesen nettó ár (utóbbi azonos a felolvasólapon szerepeltetett árral). AK (esetleges számítási hiba esetén) a nettó egységárat tekinti alapadatnak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb árat vizsgálja. II.2.7) pont: AT kötelezettsége szállítás 60 napon belül, beüzemelés 30 napon belül

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő(KAP),aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő(AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT), ALV, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet(321R.)1.§(1)bek.nek megfelelően, a 321R.II.Fejezetében(4.és 6-7.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek. hatálya alá.AK fokozottan felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(5)bek.b) pontjában foglaltakra.Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg[321R.3.§(5)bek.]. A KAPszervezet(ek) vagy személy(ek) képviseletében az EEKD-t AT nyújtja be[321R.3.§(3)bek.]. Azon adatbázisok elérhetőségeinek feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R előírja. Utólagos igazolás: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt.69.§(4)-(7)bek. foglaltak szerint]. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III.Fejezetében meghatározott igazolási
módok a 321R.V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67.§(4)bek.]. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is). Ha igen, úgy a 321R.13.§ alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. EKRben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ATk képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Kbt. 35.§ (2a) bek: Az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN A Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és 321R.21. §(1)bek.a)pontja alapján a megindító felhívás feladásától [VI.5)pont] visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb referenciáinak az ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó/nap megjelöléssel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám),
- a szállítás tárgyát (szükség esetén az alkalmasság megítéléséhez többlettartalommal részletezve),
- a termék CPV kódját;
- a szállítás mennyisége;
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítése az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3évben (36hó) megtörtént. AK a 321R.21.§(1a)bek.a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett (felhívás feladását megelőző utolsó 3 év /36 hónap), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szállításokat fogadja el. A referencia igazolások/nyilatkozatok számát AK nem korlátozza. A referencia elfogadásának feltétele, hogy
az tartalmazzon minden az M1. pontban előírt adatot és nyilatkozatot olyan részletettséggel és szükség szerinti megbontásban (
amennyiben a referenciában a teljesítés tárgya bővebb), hogy abból az előírt Alk. követelménynek való megfelelés (a jelen eljárásban
releváns és vizsgált beszerzési tárgy, illetve annak mennyisége is) AT vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen. Előzetes
igazolás: EEKD benyújtása AT részéről Kbt.67.§(1), ill. 321R.1.§(1)bek. szerint. EEKD-ban csak az „alfa” szakasz kitöltését AK
elfogadja az azt követő részt (A-D) nem kell kitölteni [321R.2.§(1)bek.c)pont,(5)bek.]. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg[321R.3.§(5)bek.]. A KAPszervezet(ek) vagy személy(ek) képviseletében az EEKD-t AT nyújtja be[321R.3.§(3)bek.]. Utólagos igazolás: AK Kbt.69.§ felhívása a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.21.§(1)
bek.a), valamint 22.§(1)-(2)bek. szerint kell igazolni az Alk. követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén AK a 321R.VI. Fejezete szerint jár el [321R.1.§(5)bek.]. Az alk.igazolása tekintetében irányadó: Kbt.65.§(6)-(
7)és(11)bek., 321R.21/A .§.,21.§(1a)a). A 321R.22.§(1)bek. alapján a 21.§(1)bek.a)pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: -ha a szerződést kötő másik fél a Kbt.5.§(1)bek.a)-c) és e)pontja
szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsiirányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, -ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban
foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy AT, ill. az Alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 24. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti vagy azzal egyenértékű, a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónap)
legalább, az alábbi CPV kódok valamelyikére vonatkoztatva az alábbi darabszámokkal:
1.RÉSZ: Szülőágy beépített vezérléssel (33192130-2): 3 db
2.RÉSZ: Ágyak (33192120-9 és/vagy 39143116-2): 41 db
3.RÉSZ: CTG (33112100-9): 6 db
4.RÉSZ:Szülészeti termékek (33100000-1 és/vagy 33192000-2 és/vagy 33152000-0 és/vagy 33112320-7): 14 db
5.RÉSZ: Kiegészítők (39113000-7 és/vagy 42923200-4 és/vagy 37441700-8 és/vagy 37440000-4): 16 db

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vevő a leszállított Termékek ellenértékét az általa megnevezett átvevő részéről aláírt szállítólevél egy példánya birtokában, Eladó által benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított 60 napon belül, Eladónak [ átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § -ban foglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Ebtv.”) 9/A. §-a szerinti eltéréssel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (424R.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN - AK hivatkozik a Kbt.40-41.§-ban foglaltakra, és a 424R. rendelet szabályaira. Az EKR (https://
ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR üzemeltetését és
fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).
2.AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot. AK alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5)bek.t.
3.AK hiv.: 424R.11.§(7)bek. Ajánlatnak tartalmaznia kell:Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)-(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok. KAP szervezet a Kbt.65.§(7)bek.ben foglaltak szerint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott Alk.feltételnek történő megfelelést.
4.Ajánlathoz csatolni kell az AT./ALV./KAP. esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
5.321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6.Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK a 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti projekttársaság létrehozását.
7.Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
8.AK a 321R.V. Fejezetben (a minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg az Alk.feltételeit.
9.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
10.IV.2.6)pont:AK 2hónapon 60napot ért a Kbt.81.§(11)bek.ben foglaltak alapján, foly.-ba épített ell.
11.Irányadó:Kbt.47.§(2)bek.
12.Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.
13.Nyertes AT a 2011.évi CXCV.törvény(Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
14.IV.2.4)pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.
15.Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni,referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
16.AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17. AK a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően alkalmazza a késedelmi-, hibás teljesítési-, és meghiúsulási kötbért.
18. FAKSZ: Pete István (00864)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák