Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4583/2020
CPV Kód:33161000-6
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Teljesítés helye:Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Bács-Kiskun Megyei OktatóKórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.;Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Bács-Kiskun Megyei OktatóKórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.;Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Bács-Kiskun Megyei OktatóKórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit
Telefon: +36 76516741
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76481219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000033572020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000033572020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagyenergiájú sebészeti vágók beszerzése 24hónapra
Hivatkozási szám: EKR000033572020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33161000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapra nagyenergiájú sebészeti vágókat konszignációs raktár üzemeltetésével kívánja megvásárolni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Thunderbeat generátorral kompatib.eszk.(1-3.tétel)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Bács-Kiskun Megyei OktatóKórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész szám A termék megnevezése Mennyiség db/24 hó
1. Thunderbeat generátorral kompatibilis eszközök:
1.a Laparoszkópos és torakoszkópos műtétek: 472 db/24 hó;
1.b Nyitott hasi műtétek: 146 db/24 hó;
1.c Struma és egyéb lágyrész műtétek: 142 db/24 hó.
Összesen: 760 db/24 hó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Konszignációs raktár biztosítása. Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Kormr. 6. § (3)bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2.1)
Elnevezés: Volleylab(ligasure)generátor.komp.eszk.(1-3.tétel)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Bács-Kiskun Megyei OktatóKórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész szám A termék megnevezése Mennyiség db/24 hó
2. Volleylab (ligasure) generátorral kompatibilis eszközök:
2.a Laparoszkópos és torakoszkópos műtétek: 278 db/24 hó;
2.b Nyitott hasi műtétek 186 db/24 hó;
2.c Struma és egyéb lágyrész műtétek 114 db/24 hó.
Összesen: 578 db/24 hó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Konszignációs raktár biztosítása. Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Kormr. 6. § (3)bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2.1)
Elnevezés: Ultracision generátorral kompatib.eszk.(1-3.tétel)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Bács-Kiskun Megyei OktatóKórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész szám A termék megnevezése Mennyiség db/24 hó
3. Ultracision generátorral kompatibilis eszközök:
3.a Laparoszkópos és torakoszkópos műtétek: 12 db/24 hó;
3.b Nyitott hasi műtétek 6 db/24 hó;
3.c Struma és egyéb lágyrész műtétek 10 db/24 hó.
Összesen: 28 db/24 hó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Konszignációs raktár biztosítása. Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Kormr. 6. § (3)bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 3. § alapján Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor kell előzetesen igazolnia - ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Rendelet) 8.,10., 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. § és 8.§-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62.§(1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. és 10§-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okok tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bek. az irányadó, ajánlattevő a Kbt. 64. §-ban foglaltakat alkalmazhatja. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Kormr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Az EKR-ben elektronikus űrlapbenyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67.§ (4) bek-ben foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére,valamint a 71.§ (4) bekezdésében foglaltakra Ajánlattevők figyelmét. Ajánlatkérő az elbírálási folyamatban az igazolások tekintetében alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakat. Ajánlattevő az egységes európai uniós közbeszerzési nyomtatvány benyújtása során alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 7. § (1)-(2) bek-ben,illetve a 15. § (1)-(2) bekezdésben előírtakat. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) a 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt és megfelelőségi nyilatkozatot,amely azt tanúsítja, hogy a megajánlott termék megfelel a 4/2009. (III. 17) EüM. rendeletben, valamint a 93/42.EEC Orvosi eszközökre vonatkozó direktívában meghatározott alapkövetelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
M/2. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből az ajánlattal érintett részre vonatkozóreferenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik felet, szállítás tárgyát, (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), mennyiségét, valamint a referenciát adó arról szóló nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e (nyilatkozatban), valamint a 321/2015. (X. 30.) a 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti referencia-igazolásokat, továbbá nyilatkozatokat. Előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész (alfa) szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát is ki kellene töltenie. Az EEKD nyomtatványt részenként külön-külön kell ajánlattevőnek benyújtania. Az igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Ajánlatkérő az igazolások tekintetében alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kormr. 22. §, 21/A §; 24. § (1) bek-ben foglaltakat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. A megajánlott termék rendelkezik a termék megfelelőségét igazoló bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely azt tanúsítja, hogy a termék megfelel a4/2009. (III.17.) EüM rendelet, valamint a 93/42. EEC Orvosi eszközökre vonatkozó direktívában meghatározott alap követelményeknek. M/2. Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában)visszafelé számított 3 megelőző évben olyan 33161000-6 Elektrosebészeti egység CPV kódú referenciával/referenciákkal, amelyben a leszállított mennyiség az 1. rész esetében 380 db, 2. rész esetében 289 db, 3. rész esetében 14 db mennyiségű előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítási referenciával. Ajánlattevőnek, amennyiben több részben is ajánlatot kíván tenni, valamennyi általuk megpályázott részek közül elegendő a nagyobb mennyiségű referencia követelményt teljesíteni. A referencia(k) egy vagy több referencia nyilatkozattal,vagy referenciaigazolással is igazolhatók, oly módon, hogy abból az ajánlattevő által megajánlott rész(ek) egyértelműen beazonosítható legyen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%/nap-nak megfelelő, maximum15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.A kötbér maximum értékének elérése esetén a szerződés súlyos szerződésszegés jogcímén felmondásra kerül. Az egyes kötbérek tekintetében a Ptk.6:130.§(1)-(2)bekezdései,a Ptk.6:155.§(1)-(2)bek.,a Ptk.6:186.(1)bek.és a Kbt.135.§(1),(5),(6),(11)bek. is irányadó. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A további információkat a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a felhívásban megadott időpontban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül történik.
Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az ajánlattevőknek.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az ajánlattevőknek a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. A bontási eljárás a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.15.§-a alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X.30.) Kormr.30.§(4)bek-re hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képestszigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3)M.1., M2. pontja.
2.Mellékletként csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata.Cégkivonat csatolása nem szükséges, ha a szervezet adatai a céginformációs szolgálattól vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrizhető.
3.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást (321/2015.(X.30.) Kormr.13.§), vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell benyújtani, ha nem történt változásbejegyzési kérelembenyújtása. A változás-bejelentési kérelem tekintetében a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bekezdése az irányadó.
4.Hiánypótlás a Kbt.71.§ szerint lehetséges.
5.Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
6.Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt.56.§ alapján a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
7.Írásbeli összegezés megküldése: Bontást követő 60 napon belül a Kbt.79.§(2)bek-e szerint. Szerződéskötés tervezett időpontja: Összegzés megküldését követő 11. napon, amennyiben a 11. nap nem munkanapra esik, az azt követő első munkanapon.
8.Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit, lajstromszáma: 00391
10. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik.
11. Az ajánlati kötöttség időtartamára vonatkozóan a IV.2.6. pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent.
12. Ajánlatkérő a Kbt.75.§(2)bek.e)pontjában foglaltakat nem alkalmazza.
13. Ajánlatkérő a Kbt.41.§(3)bek.alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.) Kormr. szabálya szerint.
14. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -,illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 6:116 § (2) bek-e szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljáráskeretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
15. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (4) bek-ben foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
16. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. tartalmazza.
17. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (https://nekszt.hu/) végzi. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető ahttps://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon.
18. M1, M2 alkalmasság igazolása részekre történő ajánlattétel esetén, részenként külön-külön kell igazolni.
19. Az Ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
20. A közbeszerzési eljárás megnevezése: "Nagyenergiájú sebészeti vágók beszerzése 24 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével".
21. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
22. További információk a Dokumentációban találhatók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák