Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4602/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A jelű út Seregélyesi-Köles körforgalmú csomóponttól a Sárkeresztúri u Juharfa csomópontig, A2 Takarodó u meghosszabbítva az Aig, A3 Új Váraljától az A jelűig a Takarodó u-val párhuzamos nyomvonalon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068482020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068482020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20
Hivatkozási szám: EKR000068482020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34993000-4
További tárgyak:45221100-3
45233120-6
45233162-2
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: A jelű út Seregélyesi-Köles körforgalmú csomóponttól a Sárkeresztúri u Juharfa csomópontig, A2
Takarodó u meghosszabbítva az Aig, A3 Új Váraljától az A jelűig a Takarodó u-val párhuzamos
nyomvonalon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Belterületi gyűjtőút és külterületi összekötőút építése és felújítása összesen 5110 m hosszon melyből:
Belterületi (B.V.c.B tervezési osztályú) két forgalmi sávos gyűjtőút felújítása 1100 m hosszon 6 m burkolati szélességben
Útfelújítás
Burkolat – 6.700 m2
Aszfaltmennyiség – 445 m3
Belterületi (B.V.c.B tervezési osztályú) két forgalmi sávos gyűjtőút építése 930 m hosszon 7 m burkolat szélességben, és külterületi (K.V.C. tervezési osztályú) két forgalmi sávos összekötőút építése 3080 m hosszon 7 m burkolat szélességben
Útépítés
Burkolat – 28.460 m2
Aszfaltmennyiség – 5370 m3
Ckt-4 – 6020 m3
Töltés – 41.550 m3
Bevágás – 5750 m3
Négy ágú körforgalmú csomópont építése 9,00 m belső 15,50 m külső körívsugárral 1,50 m járható gyűrűvel
4 darab körforgalom építése
Burkolat – 2152 m2
Aszfaltmennyiség – 415 m3
Ckt-4 – 560 m2
Járda/kerékpárút építése
Burkolat - 10.250 m2
Aszfaltmennyiség – 240 m3
Térkő – 840 m2
2 darab 2x1 forgalmi sávos közúti felüljáróépítés
B080 j. műtárgy
Egynyílású felüljáró 33 m-es támaszközzel, 120 cm magas előregyártott vasbeton gerendás felszerkezettel, 15,95 m keresztmetszeti szélességgel
Felület – 540 m2
B120 j. műtárgy
Háromnyílású felüljáró 10,96+15,01+10,96 m-es támaszközzel 37 cm magas előregyártott vasbeton gerendás felszerkezettel, 15,95 m keresztmetszeti szélességgel
Felület – 600 m2
Vízépítés
o 3 darab tározó építse
o Árok burkolása – 3625 m2
o Csőáteresz – 591 m
o Basa árok Új keretelem építése – 1.50 x 1.50 Lapburkolás 39 m
2 db tisztító műtárgy
Közvilágítási hálózat kiépítése
Közvilágítás belterület Új építés – 3000 m hosszban 5x16 NYY-J kábel létesítése: 3190 fm 3x2,5 NYY-J kábel létesítése 1100 fm
Lámpaoszlop létesítése 8 m-es magasságú acéloszlop: 99 db
Lámpaoszlop létesítése 6 m-es magasságú acéloszlop: 8 db
Közvilágítás külterület Új építés – 5640 m hosszban 5x16 NYY-J kábel létesítése: 6100 fm 3x2,5 NYY-J kábel létesítése: 1700 fm
Lámpaoszlop létesítése 8 m-es magasságú acéloszlop: 112 db
Lámpaoszlop létesítése 6 m-es magasságú acéloszlop: 92 db
Közműkiváltások
Hírközlés
o Magyar Telekom Nyrt. Kiváltás – 1600 m
o UPC Kft. Kiváltás – 1850 m
o Axian Kft. Kiváltás – 4170 m
o Invitech Zrt. Kiváltás – 5900 m
Kis- és középfeszültségű vezetékek
o Kisfeszültségű vezetékek Kiváltás – 145 m
o Középfeszültségű vezetékek Kiváltás – 2410 m
Vízellátás, Csatornázás
o Vízvezeték Új építés – 1465 m
o Szennyvízelvezetés Új építés – 190 m
Szénhidrogén vezetékek
o Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték Új építés – 360 m
Felsővezeték Új építés (K-100-as hosszlánc) – 680 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M/2/1. alpontja szerinti szakembernek (közlekedési építmények) mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között  10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M/2/2. alpontja szerinti szakembernek (vízgazdálkodási építmények) mindösszesen ( hónap)- értékelve 0-36 hónap között 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M/2/3. alpontja szerinti szakembernek (építményvillamossági) mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5.
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A pontkiosztás a VI.3) pontban és részletesebben a dokumentációban kerül ismertetésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy
személynek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt
nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő részére a közbeszerzési
dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési
dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. §
(4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozóigazolások
benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁG-i
letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában:ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a
kizáró okok fenn nem állását, Megkövetelt igazolási mód nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában:
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok
igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában,a 6-7-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatában Szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. §(1) bekezdésének c) pontja és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján: A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplő
esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt
engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód. A Szakmai
tevékenységre vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”) arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben a
követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A.pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7)
bekezdésére kérheti.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja)
megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (útépítés kivitelezés) származó
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az
ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el. Az alkalmassági
előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése. Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság
igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során. A pénzügyi és
gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására
irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján
rögzíti, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére
figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három),
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem éri el összességében a nettó 2 milliárd forintot. Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el. M/1: Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1)
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást
megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, de legfeljebb 11 éven
belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referenciaigazolás kötelező tartalmi elemei: az
építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontjai év-hónap-nap pontosságokkal
megjelölve) és helye, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. M/2: Ajánlattevőnek az ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b
) pontja alapján be kell nyújtani a nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M/2 alkalmassági
követelményigazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes előírást a részletes dokumentáció tartalmazza. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)
bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M/1 - M
/2 pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában
nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a
Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): - Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:
- legalább minimum 3800 m hosszú útépítési és/vagy útfelújítási tárgyú referenciával- tárgyi referencia több szerződés által is teljesíthető;
- legalább 1 db egy vagy több sávos körfogalmú csomópont építési és/vagy felújítási tárgyú referenciával;
- legalább 1 db közúti (közutakra jellemző forgalmat átvezető) felüljáró vagy híd építéséről szóló referenciával (egyenértékűnek nem elfogadott kötött pálya, vagy légnemű vagy folyékony anyagokat szállító csővezetékek hídja).
Ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítése alatt a következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés. Egy referenciával az M/1) alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható.

- Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2/1. Min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet MV-KÉ kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel,
M/2/2. Min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet MV-VZ kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel,
M/2/3. Min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet MV-ÉV kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
10 % előleg biztosított. Műszaki előrehaladás alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdés szerint nyújtható be 6
részszámla és a végszámla (10-25-35-50-65-75%, illetve 100% műszaki készültségnél)-HUF, utófinanszírozott, tervezetten 100%
támogatás. Kifizetések a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm.rendelet 32/A-B. §-a alapján.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: kötbérterhes részhatáridők, teljesítési (5%) - és jótállási biztosíték (5%, 60 hónap),
késedelmi (0,5%/nap, 15% összesen), meghiúsulási (30%) és hibás teljesítési kötbér (1%/munkarész- 20% összesen). 5 % tartalékkeret
biztosított. 322/2015. (X.30.) Korm.rend 26. §: az Ajánlattevőként szerződő fél a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási (fb)
szerződést köt vagy meglévő fb-t kiterjeszti. Az fb kártérítési limitértéke minimum 150 millió Ft/káresemény és minimum 300 millió Ft/
kárév, építési, szerelési munkákra vonatkozó tárgyú. FOLYTATVA VI.3)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az
elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás,
Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban. 2. A felhívásban,
illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattevő
lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján. 3.Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja
a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági
szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 4.A III.1.2), III.1.3) pontok szerinti alkalmassági
feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb. 5. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
alkalmazni köteles. 7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Ébner Balázs, 00326. 8. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
jelen eljárás a Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján feltételes, további információ a szerződéstervezetben. 9. Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben foglaltak). 10. Az
ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2)
bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban
meg kell jelölni (nemlegesen is). 11. III.2.2) pont folytatása a karakterkorlátra tekintettel- jótállás vonatkozásában: A jótállási
biztosítékot Vállalkozó 60 hónapig köteles biztosítani. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka
elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. Vállalkozó a szavatossági és jótállási kötelezettsége körében
végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a javításról
nem gondoskodik, Megrendelő a jótállási biztosítékból elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült
költségeit. (Bővebben a szerződéstervezetben). 12. IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban meghatározva: 60 nap.
13. AK megvizsgálta a részajánlat lehetőségét, azt nem tartja ésszerűnek, a feladat komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre. A beruházás során a tervezett létesítmény minden tervrésze egymással összefüggésben van a, részfeladatok egymásra épülnek, megvalósításuk egymás feltétele. Egyetlen terv sem alkot különálló egységet megvalósításuk csak a többivel összhangban lehetséges. Az építési helyszín egybefüggő, belsőbb pontjainak megközelítése nyomvonalas jellegéből adódóan csak az építési területről lehetséges. Részajánlat esetén az egyes részfeladatok kivitelezése egymás után lenne lehetséges ami a kivitelezési idő irreális megnövekedését jelentené. Gazdasági szempontból a több kivitelező egymás utáni felvonulása majd levonulása a bekerülési költségek megemelkedését és a többszörös ugyanazon területen végzett ugyanazon munkanemek többszöri elvégzését is jelentené. Mindazonáltal az építési területen található humusz mentése érdekében a lehető legkevesebbszeri bolygatás a cél. 14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák