Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4623/2020
CPV Kód:39290000-1
Ajánlatkérő:Kehidakustány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7.;8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kehidakustány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52923997
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 7.
Város: Kehidakustány
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8784
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lázár István
Telefon: +36 83534003
E-mail: jegyzo@kehidakustany.hu
Fax: +36 83534003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kehidakustany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000118972020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000118972020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Berendezési tárgyak és biztonságtechnikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR000118972020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39290000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Központi információs és fogadóépület különböző (összesen 423 db) berendezési és felszerelési tárgyának (bútorok, konyhai eszközök, egyéb eszközök) szállítása és helyszíni összeszerelése.
2. rész: Központi információs és fogadóépület biztonságtechnikai eszközeinek (riasztó, füstérzékelő, kamerák, kapcsolódó IT eszközök, egyéb eszközök - összesen 78 db) szállítása és helyszíni összeszerelése.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Központi információs épület berendezési tárgyai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39290000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi információs és fogadóépület különböző berendezési és felszerelési tárgyának (bútorok, konyhai eszközök, egyéb eszközök) szállítása és helyszíni összeszerelése.
Tárgyalószék, fekete fém vázzal, alapszövetekkel 30 db
Tárgyalószék-látogatószék, króm váz- műanyag ülő- hátfelület 30 db
Forgószék aszinkronmechanikával, állítható karral 5 db
Kör asztal, 75 cm átmérő, oszlop lábbal. Az asztal anyaga laminált bútor lap, anyagvastagsága 25 mm, gömbölyített élzárással, bükk színben. 5 db
Nyitott polcos szekrény, szélesség, magasság és mélység: 80x185x42 cm 18mm bútorlap, polcközök mérte: 33 cm, bükk színben, polcos irattartó szekrény, szintezhető lábbal. 2 db
Kettőajtós szekrény anyaga laminált bútorlap, szélesség, magasság és mélység: 80x185x42 cm 18mm bútorlap, polcközök mérte: 33 cm, bükk színben, polcos irattartó szekrény, szintezhető lábbal, zárral együtt. 2 db
Kettőajtós szekrény anyaga laminált bútorlap, szélesség, magasság és mélység: 80x205x42 cm 18mm bútorlap, polcközök mérte: 33 cm, bükk színben, polcos irattartó szekrény, szintezhető lábbal, zárral együtt. 1 db
Tárgyalóasztal, 160*80 méretben, laplábbal vagy 5 db csőlábba Az asztal anyaga laminált bútor lap, anyagvastagsága 25 mm, 2mm gömbölyített élzárással, bükk színben 6 db
Tárolószekrény, front oldalon színes. Mérete a tervezői konszignáció (D02_1.0) szerint. Anyaga: laminált bútorlap, 18mm bútorlap, hátlap 5mm faroslemez. Korpusz színe fehér. Gömbölyített élzárással illeszkedő színnel. 1 db
Íróasztal, 160*80 méretben, laplábbal, szintező csavarokkal. Az asztal anyaga laminált bútor lap, anyagvastagsága 25 mm, gömbölyített élzárással, bükk színben 2 db
Görgős konténer, 3 fiókkal, felső fiók zárral, anyaga laminált bútorlap, bükk színben 2 db
Információs pult, a tervezői konszignáció szerint. Belső polcokkal, 1 belső zárható fiókkal 1 db
Fali tárolóbútor recepció hátfal. Mérete a tervezői konszignáció (D07_1.00) szerint. Anyaga: Matt laminált bútorlap, 25 mm bútorlap, hátlap nincs. Korpusz színe fehér. egyszárnyú ajtó front: Matt felület laminált, 18 mm bútorlap fémszürke. Hátlap nincs. 1 db
LCD TV, mérete a tervezői konszignáció szerint. További műszaki paraméter min. 2x HDMI, min 2XUSB, LAN, Wifi csatlakozási lehetőség 1 db
Pult a baba mama szobába a tervezői konszignáció szerint. 1 db
Öltözőszekrény 3 személyes, szélesség, magasság és mélység 160*55*200 méretben, 3 ajtóval, zárral, szellőzővel, lábakon álló, 18mm bútorlapból. Felsőfelében polccal alatta akasztóval, bükk színben 1 db
Öltözőpad, 120cm széles, Az anyaga rétegelt bútor lap, anyagvastagsága 25 mm, gömbölyített élzárással, bükk színben. szélesség(hosszúság), magasság és mélység: 120 x47x44 cm 2 db
Állófogas 6 db
Teakonyha, a tervezői konszignáció szerint mosdótálcával, gépek nélkül 1 db
Automata kávéfőző - 1850W, 15 bar, 1,8 literes víztartály, 250g-os kávébab-tartály, kerámia, daráló, vízszűrővel 1 db
Mikrohullámú sütő 20l-es, 800-1300w 1db
Hűtőszekrény, álló, egy ajtós. Űrtartalom: 280L - 320L, Energiaosztály: A++ Energiaosztály, Színek: Fehér, Automatikus leolvasztás: Igen 1 db
Teáskanál 135mm 30 db
Kávés kanál 105mm 30 db
Mokkacsésze aljjal 0,1lt 140mm átmérő alj 30 db
Teacsésze aljjal 0,23lt 140mm átmérő alj 30 db
BOROS TALPAS POHÁR, ÜVEG 300 ml 100 db
VIZES TALPAS POHÁR, ÜVEG 400 ml 100 db
Bútorok helyszínre szállítás, összeszerelése 1 db

További részletek a KD-ban.
A beszerezni kívánt termék tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell az ajánlattétellel érintett részek esetében a megajánlott termék nevét és típusát, a termék gyártóját és cikkszámát, a termék műszaki paramétereit (olyan részletezettséggel, amelyből a minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható), a termék darabszámát a termék nettó egységárát valamint a nettó összárat, a termék származási helyét. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni. Figyelem, az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) a minimálisan előírt 12 hónapon felül. (legkedvezőtlenebb: 0 hónap; legkedvezőbb szint: 36 hónap) 5
2 A berendezések veszélyesnek nem minősülő csomagolási hulladéka szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007
II.2.13) További információ
1) A II.2.7 pontban rögzített teljesítési határidő értelmezése:
A teljesítésre nyitva álló határidő 7 hónap, az alábbi részletezés szerint:
- Összesen 6 hónap áll rendelkezésre a termékek átadására/gyártására, és Ajánlatkérő raktárában történő elhelyezésére, továbbá
- Összesen 1 hónap áll rendelkezésre a termékek beszerelésére/beépítésére/üzembehelyezésére, amely időpont leghamarabb a Központi információs és fogadóépület átadás-átvételét követően kezdődik, Ajánlatkérő értesítését követő napon. (Ajánlatkérő a Központi információs és fogadóépület átadás-átvételét követően 5 munkanapon belül értesíti nyertes Ajánlattevőt.)

II.2.1) Elnevezés: Biztonságtechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35100000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi információs és fogadóépület biztonságtechnikai eszközeinek (riasztó, füstérzékelő, kamerák, kapcsolódó IT eszközök, egyéb eszközök) szállítása és helyszíni összeszerelése.
EVO HD riasztóközpont 1 db
EVO LCD grafikus kezelő egység 1 db
Beltéri hangjelző 1 db
Riasztó berendezés tápegység 1 db
12V 7Ah akkumulátor 2 db
DM525 DUAL mozgásérzékelő 6 db
Optikai Füstérzékelő 8 db
Zóna bővítő modul 1 db
F-300 Tápegység boksz 1 db
Kézi jelzésadó 1 db
Kültéri hang és fényjelző 1 db
GSM GPRS kommunikátor 1 db
TCDVRLN4016IP 16 H rögzítő berendezés +2 TB HDD 1 db
Szünetmentes tápegység 2 db
24' LCD FULL HD HDMI monitor 2 db
LCD TV
Samsung UE55RU8002UXXH 4K UHD LED Smart Tv 2 db
BM-NK-120 DC tápegység 16 db
Rendező szekrény 2 db
DNZ 64202IRVCA 4 mpx infrafényvetős kamera +vario objektív 9 db
TC IP NZ74048IRVF 4 MPX infrafényvetős kamera +vario objektív 7 db
Oszlop 2 db
Nano Station Loco M5 mikrohullámú berendezés 4 db
Sk-PL szerelő boksz szerelő lappal 2 db
Földelő szonda 2 db
Szerelési anyagok, kábel védőcső stb. 1db
Szállítás, helyszíni összeszerelés, beüzemelés, 1 db
További részletek a KD-ban.
A beszerezni kívánt termék tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell az ajánlattétellel érintett részek esetében a megajánlott termék nevét és típusát, a termék gyártóját és cikkszámát, a termék műszaki paramétereit (olyan részletezettséggel, amelyből a minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható), a termék darabszámát a termék nettó egységárát valamint a nettó összárat, a termék származási helyét. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni. Figyelem, az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) a minimálisan előírt 12 hónapon felül. (legkedvezőtlenebb: 0 hónap; legkedvezőbb szint: 36 hónap) 5
2 A berendezések veszélyesnek nem minősülő csomagolási hulladéka szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007
II.2.13) További információ
1) A II.2.7 pontban rögzített teljesítési határidő értelmezése:
A teljesítésre nyitva álló határidő 7 hónap, az alábbi részletezés szerint:
- Összesen 6 hónap áll rendelkezésre a termékek átadására/gyártására, és Ajánlatkérő raktárában történő elhelyezésére, továbbá
- Összesen 1 hónap áll rendelkezésre a termékek beszerelésére/beépítésére/üzembehelyezésére, amely időpont leghamarabb a Központi információs és fogadóépület átadás-átvételét követően kezdődik, Ajánlatkérő értesítését követő napon. (Ajánlatkérő a Központi információs és fogadóépület átadás-átvételét követően 5 munkanapon belül értesíti nyertes Ajánlattevőt.)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról nyilatkoznia kell. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb (1. rész: berendezési tárgyak és/vagy bútorok szállítása és/vagy értékesítése, 2. rész: biztonságtechnikai eszközök szállítása és/vagy értékesítése) szállításait megjelölve legalább:
(i)a szerződésszerű teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ/NAP szerinti bontásban,
(ii) a szerződést kötő másik fél nevét, címét,
(iii)a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét,
(iv) a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
(v) továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23.§-a. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1 pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződésben, előszerződésben, vagy egyéb okiratban vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, az M.1. pont tekintetében előírt minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében rögzítettekre. Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot/igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint elegendő nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével hívja fel az előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére M.1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból)
M.1.1. (1. rész) minimum 1 db szerződésszerűen teljesített berendezési tárgyak és/vagy bútorok szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.
M.1.2. (2. rész) minimum 1 db szerződésszerűen teljesített biztonságtechnikai eszközök szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén, az M.1.1-M.1.2. pontban rögzített alkalmassági követelményeknek részenként külön-külön szükséges megfelelni. Ugyanazon referencia az ajánlattétellel érintett részek esetében többször is felhasználható, amennyiben a több ízben felhasználni kívánt referencia az adott rész tekintetében tartalmazza a minimálisan elvárt referencia követelményeket. Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: olyan okból előálló késedelmes teljesítés esetén, amelyért a nyertes At. a felelős, Ak. kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér mértéke: a teljes vételár 1 %-a / naptári nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek megfelelő összeg, ezt követően Ak. felmondhatja a szerződést. Amennyiben At. a saját érdekkörében felmerült okból hibásan teljesít, Ak. 10% hibás teljesítési kötbér igénylésére jogosult. Meghiúsulási kötbér: ha a teljesítés Ak. jogszerű felmondása, Ak. jogszerű azonnali hatályú felmondása, illetve olyan okból, amelyért At. felelős meghiúsul, At. kötbér fizetésére kötelezett. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vételár 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész tekintetében:
1. Az ellenszolgáltatás megfizetésére utólag, átutalással, az ajánlatkérő által leigazolt teljesítést követően, szabályszerűen kiállított számla alapján kerül sor. (Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdés.) AK. részszámlázási lehetőséget biztosít. A vételár megfizetése, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével 30 napon belül történik.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése vonatkozik. Pénznem: HUF
2. AK a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja előleg igénybevételét. Az előleg igénybevétele nem kötött előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előleg legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül kifizetésre. AK nem él az előleg részletekben való kifizetésével. Az előlegbekérőt a szerződéskötést követő 8 naptári napon belül kell AK-nak átadni. Az előleg az 1. résszámlából kerül elszámolásra.
3. AT az előlegszámlán felül 1 résszámla, és 1 végszámla benyújtására jogosult a leigazolt szerződésszerű teljesítést követően. Tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt eszközöket Ajánlatkérő a projekt keretében megvalósítandó Központi információs és fogadóépület kívánja elhelyezni és/vagy felszerelni és/vagy beüzemelni, ezért számla kiállítására az alábbiak szerint kerülhet sor. Az 1. részszámla kiállítására a beszerezni kívánt eszközök ajánlatkérő raktárába történő leszállítását követően jogosult a nyertes ajánlattevő. A részszámla mértéke szerződéses érték 85%-a.
Az utolsó, egyben végszámla kiállítására nyertes ajánlattevő az eszközök telepítése és/vagy szerelése, és/vagy üzemszerű működésre történő beállítása és/vagy rendeltetési helyen történő elhelyezését követően kerülhet sor. A végszámla mértéke a szerződéses érték 15%-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§ (8) bekezdés szerinti szervezet alapítása kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Lásd ajánlattételi felhívás VI.3.12) További információk 13. pont.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A kommunikáció a Kbt. 41.§ alapján az EKR-ben történik.
2. Benyújtandó:
-A Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap),
-A Kbt. 66.§ (6) szerinti nyilatkozat (nemleges tartalmú nyilatkozat esetén is -űrlap-)
-Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat esetében is -űrlap-)
-Adott esetben a közös ATk közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint
-321/2015.(X.30.) Korm. rend . 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
-A Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
-Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat (űrlap)
-AT a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 114. § (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek megfelelés tekintetében nyilatkozatát benyújtani.
- Cégszerűen aláíró személyek (ajánlattevő, erőforrást biztosító) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája egyszerű másolatban [2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is.
-321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat (változásbejegyzés)
3. Irányadó a Kbt. 36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
4. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
5. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbb.
6. FAKSZ: dr. Simon Gábor Lajstromszám: 00212
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
9. Kiegészítő tájékoztatás kérés a Kbt-ben foglaltak szerint. Ajánlatkérő ésszerű időben beérkezettnek tekinti a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet, amennyiben azt legalább négy (4) munkanappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt megkapja. Az Ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatás a Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi ajánlattevő ajánlatát elkészíteni.
10. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
11. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
13. Adható pontszámok: 0-100 pont. AK az 1. értékelési szempont (Ár) tekintetében (1. és 2. rész) a fordított arányosítás módszerét figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.-i útmutatójának 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontjára. A 2. értékelési szempont (1. és 2. rész) esetében ajánlatkérő a Miniszterelnökség http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatója szerint jár el az alábbi képlet alkalmazásával: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –Pmin) + Pmin,. A 3. értékelési szempont esetében (1. és 2. rész) ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.-i útmutatójára (az értékelési szempont vállalása estén 100 pont kerül kiosztásra, 0 pont amennyiben nem vállalja az előírást az ajánlattevő). (további részletek a KD-ban.)
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
15. Ajánlatkérő ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell: -az ajánlattétellel érintett részek esetében a megajánlott termék gyártójának nevét, - a termék nevét és cikkszámát, - a termék műszaki paramétereit, - a termék darabszámát, - a termék nettó egységárát, valamint - a nettó összárat, - a termék származási helyét. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni. Figyelem, az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges