Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4651/2020
CPV Kód:33184100-4
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit
Telefon: +36 76516741
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76481219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csontsebészeti implantátumok beszerzése 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001437832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapra csontsebészeti implantátumokat, egyes részeknél konszignációs raktár üzemeltetésével kívánja megvásárolni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002267 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 030 - 069470
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Rész szám A termék megnevezése Mennyiség db/24 hó
23. Proximális Femur szeg kompressziós combnyak pengével titán konszignációs raktár biztosításával:
- Proximális Femur szeg rövid 60 db/24 hó
- Proximális Femur szeg hosszú 20 db/24 hó
- Kompressziós combnyakpenge 100 db/24 hó
A szeg lateralis dőlésszöge 6 fokos legyen rövid és hosszú szegek esetében. Rövid szeg átm: min 9-max 12 mm-ig, az átmérő 1 mm-enként emelkedjen, hossza: min 170- max240 mm. min 125 fok-tól max 135 fokos dőlésszögig. Hosszúszeg átm: min 9-max 12 mm-ig, hossza: min 300- max 420 mm. min 20 mm-es emelkedéssel, min 125 fok-tól max 130 fokos dőlésszögig. Reteszcsavar min 4,9-es önmetsző min 26-tól max 60 mm-ig. A spirálpenge zárásakor rotációs stabilitást adjon, csontvesztés nélkül behelyezhető legyen. A penge min 75 - max 130 mm hosszúságú. A penge kanülált a spirál része perforált legyen. TAN ötvözet. Sterilen csomagolt.
Összesen: 180 db/24 hó
Helyesen:
Rész szám A termék megnevezése Mennyiség db/24 hó
23. Proximális Femur szeg kompressziós combnyak pengével titán konszignációs raktár biztosításával:
- Proximális Femur szeg rövid 60 db/24 hó
- Proximális Femur szeg hosszú 20 db/24 hó
- Kompressziós combnyakpenge 100 db/24 hó
A szeg lateralis dőlésszöge 6 fokos legyen rövid és hosszú szegek esetében. Rövid szeg átm: min 9-max 12 mm-ig, az átmérő 1 mm-enként emelkedjen, hossza: min 170- max240 mm. min 125 fok-tól max 135 fokos dőlésszögig. Hosszúszeg átm: min 9-max 12 mm-ig, hossza: min 300- max 420 mm. min 20 mm-es emelkedéssel, min 125 fok-tól max 130 fokos dőlésszögig. Hosszú és rövid Femur szeghez reteszcsavar min 4,9-es önmetsző min 26-tól max 60 mm-ig. A spirálpenge zárásakor rotációs stabilitást adjon, csontvesztés nélkül behelyezhető legyen. A penge min 75 - max 130 mm hosszúságú. A penge kanülált a spirál része perforált legyen. TAN ötvözet. Sterilen csomagolt.
Összesen: 180 db/24 hó
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ