Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4749/2020
CPV Kód:33760000-5
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,;B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,;B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,;B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000904892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000904892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Háztartási papíráruk beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000904892019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33760000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Háztartási papíráruk beszerzése
1. rész: Orvosi papírlepedő
2. rész: Eh. papírkéztörlők
3. rész: Egészségügyi papírok
4. rész: Háztartási papíráruk
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi papírlepedő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33772000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. ajánlati rész: Orvosi lepedő
- 1 tétel összesen 16000 db/2 év
A beszerzendő áru tételes termékspecifikációját a dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő a megrendelés átvételéhez képest (kérjük megadni), (legkedvezőtlenebb érték (5 nap), legkedvezőbb érték (1 nap) (előny a kisebb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Eh. papírkéztörlők
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33760000-5
További tárgyak:33772000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. ajánlati rész: Eh. papírkéztörlők
- 5 féle tétel mindösszesen: 284160 db/2 év, az alábbi részletezés szerint:
Papírkéztörlő eh. "Z" hajtogatott 264 000 db/2év
Papírkéztörlő eh. háztartási 2 400 db/2év
Papírkéztörlő eh.hajtogatott, fehér 12 000 db/2év
Papírkéztörlő eh.hengeres, fehérített 5 000 db/2év
Papírkéztörlő eh.hengeres 760 db/2év
A 2. ajánlati részen belül minden termékre szükséges ajánlatot tenni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő a megrendelés átvételéhez képest (kérjük megadni), (legkedvezőtlenebb érték (5 nap), legkedvezőbb érték (1 nap) (előny a kisebb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi papírok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33760000-5
További tárgyak:33772000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. ajánlati rész: Egészségügyi papírok
- 2 féle tétel, mindösszesen: 256600 db/2 év az alábbi részletezés szerint:
WC papír tekercses 256 000 db/2év
WC papír közületi Midi 600 db/2év
A 3. ajánlati részen belül minden termékre szükséges ajánlatot tenni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő a megrendelés átvételéhez képest (kérjük megadni), (legkedvezőtlenebb érték (5 nap), legkedvezőbb érték (1 nap) (előny a kisebb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási papíráruk
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33760000-5
További tárgyak:33772000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Szikszói II. Rákóczi Ferenc Tagkórház,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. ajánlati rész: Háztartási papíráruk
- 13 féle tétel, mindösszesen 146720 db/2 év az alábbi részletezés szerint:
Háztartási csomagolópapír 60 db/2év
Éttermi szalvéta 6 200 db/2év
Papírzsák 10 dkg-os 6 000 db/2év
Papírzsák 20 dkg-os 16 000 db/2év
Papírzsák 25 dkg-os 12 000 db/2év
Papírzsák 50 dkg-os 14 000 db/2év
Papírzsák 1 kg-os 12 000 db/2év
Papírzsák 2 kg-os 8 400 db/2év
Papírzsák 3 kg-os 10 000 db/2év
Papírzsák 5 kg-os 12 000 db/2év
Selyempapír 60 db/2év
Papír tálca kicsi 30 000 db/2év
Papír tálca nagy 20 000 db/2év
A 4. ajánlati részen belül minden termékre szükséges ajánlatot tenni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő a megrendelés átvételéhez képest (kérjük megadni), (legkedvezőtlenebb érték (5 nap), legkedvezőbb érték (1 nap) (előny a kisebb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §- a alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §- ára, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1- 16. §- aira. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat figyelembe veszi az ajánlatok értékelése során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével, mely ismertetésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal], a szerződést kötő másik fél neve/székhelye/elérhetősége, a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja): a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e)pontja szerinti szervezet,illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyébszervezet, az általa adott igazolás,vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának benyújtása szükséges a fent meghatározott minimális tartalmi elemekkel. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt szállítás teljesítése a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A fentiek szerint előírt referenciakövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat figyelembe veszi az ajánlatok értékelése során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M/1. nem rendelkezik referenciaigazolással az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafele számított 6 éven belül megkezdett szállításról, a közbeszerzés tárgya szerinti (háztartási papíráruk értékesítése) termékek tekintetében minimum a becsült éves mennyiség 75 %-a, azaz:
1. rész: 6000 db
2. rész: 106560 db
3. rész: 96225 db
4. rész: 55020 db
A referencia több szerződéssel is igazolható.
Egy referencianyilatkozat több részre történő ajánlat benyújtásához is felhasználható. Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben Ajánlattevő igazolja a megajánlott részek tekintetében az előírt legmagasabb minimumkövetelményt, azt ajánlatkérő valamennyi megajánlott részre vonatkozóan elfogadja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerint a 2017. évi CL törvényben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a leszállításra került termékek ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15- 16. §-ában foglaltakat.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmény tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., pontja.
3) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
4) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
5) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi 1 %, a következő 10 nap folyamán további napi 1,5 %, a késedelmi kötbér maximuma 30 %. Amennyiben a kötbér maximuma elérésre kerül, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan, 30 napos felmondási határidővel felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés jogos/méltányolható ok nélküli megtagadása vagy Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá ha Vevő a szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegő magatartása miatt eláll, vagy azt felmondja, Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a.
Eladó kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Eladótól.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
Szavatossági igény: amennyiben az eladó hibásan teljesít, azaz a leszállított termék nem felel meg az előírt műszaki követelményeknek, ill. a szerződésben foglalt feltételeknek, úgy vevő az adott terméket nem veszi át, hanem annak kicserélését kéri. Ha a kicserélés az eredetileg elvárt teljesítési határidő túl történik meg, úgy az elvárt teljesítési határidő és a tényleges teljesítési határidő (kicserélés időpontja) között eltelt időre vevő késedelmi kötbért jogosult felszámítani. Amennyiben a termék nem kerül kicserélésre, vevő meghiúsulási kötbér felszámítására válik jogosulttá.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel valamennyi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
6) Eljárás során közreműködő FAKSZ: Czaga János András (lajstromszám:00468)
7) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
8) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a felhívás IV.2.6. pontjában feltüntetett - az ajánlati kötöttség minimális időtartama - 2 hónap, az az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
9) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3. pont folytatása:
10) A részletező ártáblázat M oszlopában Ajánlattevőnek szükséges rögzíteni - Ajánlati ár (ajánlati részenként ) mindösszesen nettó Ft - értéket, amely a felolvasólapon rögzített értékkel összhangban kell, hogy legyen.
11) Kbt. 27/A. §-ra hivatkozással a Ajánlatkérő elfogad olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12 Az ajánlattevőknek az alábbi dokumentumokat szükséges csatolniuk az ajánlat részeként:
EKR űrlap:
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint _Ajánlattételi szakasz_
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében _Bírálati szakasz_ Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt felkérés esetén szükséges benyújtani.
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében_Bírálati szakasz_ Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt felkérés esetén szükséges benyújtani.
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján _Ajánlattételi szakasz_
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról _Ajánlattételi szakasz_
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. _Ajánlattételi szakasz_
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. _Ajánlattételi szakasz_
NYILATKOZAT üzleti titokról _Ajánlattételi szakasz_
NYILATKOZAT fordításról _Ajánlattételi szakasz_
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Borítólap
Meghatalmazás (adott esetben)
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Titkossági nyilatkozat
Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
Részletező ártáblázat pdf. és excel formátumban
Minimum követelmény tábla kitöltve
Gyártói termékleírás/katalógus
Ajánlatkérő olyan termékleírást kér csatolni, melyből egyértelműen beazonosítható, illetve megállapítható a minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
A lenti nyilatkozatokat a bírálati szakaszban, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt felkérése esetén szükséges benyújtani.
Nyilatkozat 62. § 1.-2. bekezdés: Kizáró okok a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § a) bekezdése szerinti nyilatkozat (hitelesített nyilatkozat a kizáró okok igazolására).
Referencia nyilatkozat/ igazolás
13.) Értékelés: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján értékel. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 10-ig.
1. Fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) (előny a kisebb): súlyszám : 95
2. Vállalt szállítási határidő a megrendelés átvételéhez képest (kérjük megadni), (legkedvezőtlenebb érték (5 nap), legkedvezőbb érték (1 nap) (előny a kisebb): súlyszám: 5
14.) Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35. § (8) bekezdésére.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák