Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4782/2020
CPV Kód:03114200-5
Ajánlatkérő:Kaposvári Egyetem
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Agroszász Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54943261
Postai cím: Guba Sándor Utca 40
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Légrádi Zsolt
Telefon: +36 82505800
E-mail: legradi.zsolt@ke.hu
Fax: +36 82505896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ke.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ke.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel
Hivatkozási szám: EKR000984182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 és a GINOP-2.2.1-15-2016-00021 projektek keretében. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
A GINOP-2.3.4-15-2016-00005 számú projektből:
1. Szabadtartású baromfi takarmányok
2. Intenzív tojótakarmányok
3. Modellállat takarmány
4. Tejelő takarmánykeverék
5. Borjú takarmámykeverék
6. Bárány takarmánykeverék
7. Nyúl takarmánykeverék
8. Extrudált haltáp
9. Sertés növendék- és hízó takarmány
10. Takarmány alapanyagok
A GINOP-2.2.1-15-2016-00021 számú projektből:
1. Sertés növendék- és hízó takarmány
2. Takarmány alapanyagok
Rendelkezésre álló keretösszeg: összesen nettó 156 736 770 Ft.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a meghatározott keretösszeg 70 %-áig lehívási kötelezettséget vállal.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 156736770 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 és a GINOP-2.2.1-15-2016-00021 projektek keretében
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban
A GINOP-2.3.4-15-2016-00005 számú projektből:
1. SZABADTARTÁSÚ BAROMFI TAKARMÁNYOK:
Szabadtartású baromfi indító takarmánykeverék: 17,8 tonna
Szabadtartású baromfi nevelő takarmánykeverék: 55,5 tonna
Szabadtartású baromfi befejező takarmánykeverék: 78,5 tonna
Szabadtartású baromfi tojó előkészítő takarmánykeverék: 8,84 tonna
Szabadtartású baromfi számára tojótáp: 88 tonna
2. INTENZÍV TOJÓTAKARMÁNYOK:
Jérce indító I. takarmánykeverék: 1,8 tonna
Jérce indító II. takarmánykeverék: 6 tonna
Jérce nevelő takarmánykeverék: 15 tonna
Tojó előkészítő takarmánykeverék: 7,2 tonna
Tojótáp takarmánykeverék: 306 tonna
3. MODELLÁLLAT TAKARMÁNY
Nyúl befejező takarmánykeverék: 5,6 tonna
4. TEJELŐ TAKARMÁNYKEVERÉK:
Tejelő I. (Nagytejű) takarmánykeverék: 200 tonna
5. BORJÚ TAKARMÁMYKEVERÉK:
Borjú indító takarmánykeverék: 50 tonna
6. BÁRÁNY TAKARMÁNYKEVERÉK:
Bárány indító takarmánykeverék: 23 tonna
7. NYÚL TAKARMÁNYKEVERÉK:
Baknyúl takarmánykeverék: 8 tonna
Anyanyúl (szoptató) takarmánykeverék: 36 tonna
Választó takarmánykeverék: 58 tonna
Befejező takarmánykeverék: 58 tonna
8. EXTRUDÁLT HALTÁP:
Lárvanevelő táp: 0,03 tonna
Ivadéknevelő táp: 0,1 tonna
Extrudált ivadéknevelő táp: 0,2 tonna
Extrudált haltáp (2mm): 1,2 tonna
Extrudált haltáp (5mm): 1 tonna
9. SERTÉS NÖVENDÉK- ÉS HÍZÓ TAKARMÁNY:
Növendék sertés keveréktakarmány: 30 tonna
Hízó sertés keveréktakarmány: 50 tonna
10. TAKARMÁNY ALAPANYAGOK:
Halliszt: 2 tonna
Szójafehérje koncentrátum: 1 tonna
Búzadara: 3 tonna
Baromfi húsliszt: 1 tonna
Hidrolizált toll-liszt: 1 tonna
Halolaj: 200 liter
Repceolaj: 100 liter
Vitamin permix (hal): 5 kg
Ásványi anyag permix (hal): 5 kg
Kukorica: 54 tonna
Búza: 15 tonna
Árpa: 15 tonna
Extrahált szójadara: 26 tonna
Növényi olaj: 3 tonna
MCP: 1,3 tonna
Takarmány mész: 1,3 tonna
Takarmány só: 0,6 tonna
Lysin-HCL: 0,55 tonna
DI-Metionin: 0,25 tonna
L-Treonin: 0,25 tonna
L-Triptofán: 0,1 tonna
Baromfi permix 0,5 %: 0,15 tonna
Sertés permix 0,5 %: 0,5 tonna
A GINOP-2.2.1-15-2016-00021 számú projektből:
1. SERTÉS NÖVENDÉK- ÉS HÍZÓ TAKARMÁNY:
Növendék sertés keveréktakarmány: 80 tonna
Hízó sertés keveréktakarmány: 100 tonna
2. TAKARMÁNY ALAPANYAGOK:
Kukorica: 27 tonna
Búza: 9 tonna
Árpa: 9 tonna
Extrahált szójadara: 12 tonna
Növényi olaj: 0,6 tonna
MCP: 0,6 tonna
Takarmány mész: 0,6 tonna
Takarmány só: 0,3 tonna
Lysin-HCL: 0,3 tonna
DI-Metionin: 0,12 tonna
L-Treonin: 0,12 tonna
L-Triptofán: 0,06 tonna
Sertés permix 0,5%: 0,3 tonna
Rendelkezésre álló keretösszeg: összesen nettó 156 736 770,-Ft.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a meghatározott keretösszeg 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.A szerz. teljesítésben résztvevő személyiállomány szakmaitöbblettapasztalat az M/2.alk. köv.-ben előírt szakember von. az ott megjelölt min.24hón. időszakon felül (egész,min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00005 és GINOP-2.2.1-15-2016-00021 projektek
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A keretszerződés annak mindkettő fél általi aláírásától számított 12 hónap határozott időtartamra vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre attól függően, hogy melyik következik be előbb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 175 - 425736
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agroszász Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24163394
Postai cím: Külterület 027/9
Város: Szászvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7349
Ország: Magyarország
E-mail: jagertamas@agroszasz.hu
Telefon: +36 304145303
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156736770
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156736770
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontjai szerinti kiegészítés:
b) pont:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 11002628202
c) pont:
Ajánlattevő neve: UBM Farm ZRT.
Ajánlattevő címe: 2851 Környe, Tópart Utca 1.
Ajánlattevő adószáma: 24962993211
Ajánlattevő neve: Agroszász Kft.
Ajánlattevő címe: 7349 Szászvár, Külterület 027/9.
Ajánlattevő adószáma: 11002628202
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)