Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4875/2020
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 75507295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvm-informatika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mvm-informatika.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkciós eszközök
Hivatkozási szám: EKR000005052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MVM csoport és a csoporton kívüli szerződéses partnerek multifunkciós és nyomat előállító eszközeinek beszerzés és üzemeltetése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 2609 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 036 - 084413
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2020/04/01
Helyesen:
2020/04/15
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. -ben foglaltaknak megfelelően.
VI.3. pont folytatása:
7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontot alkamazza, ahol az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10. pont. Ajánlatkérő az ár értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás, a kedvezmény tekintetében az egyenes arányosítás értékelési szempontot alkamazza.
8) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
9) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.
11) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, ajánlattevő általi fordítása is csatolandó.
12) Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
14) FAKSZ: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstormszám: 00597
15) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésében foglaltakat.
16) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5) pontjában megadott 1 hónapos időtartam alatt 30 naptári napos ajánlati kötöttséget ért.
17) A részajánlattétel kizárásának indoka: Az eszközszállítás és a Teljes Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) műszakilag és gazdaságilag egymásra épülő elemek. Műszakilag a TÜSZ-t magabiztosan, üzembiztosan és hatékonyan akkor tudja Ajánlattevő ellátni, amennyiben az eszközöket saját maga szállította, helyezte üzembe, integrálta a meglevő költségelszámoló rendszerbe és végzi rajta az esedékes karbantartásokat. A legalacsonyabb teljes birtoklási költség (TCO) pedig akkor érhető el, amennyiben ugyanazon Ajánlattevő szállítja az eszközöket és biztosítja utána rajtuk a szolgáltatást és realizál egyik vagy másik szolgáltatási elemen reális és elvárható mértékű profitot.
18) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.
19) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
20) Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
21) A szerződéskötés feltétele:
a.) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötésére rendelkeznie kell a szerződés teljes futamidejére legalább 50 millió Ft/év összegű érvényes, tevékenységi felelősségbiztosítással. Tevékenység alatt ajánlatkérő multifunkciós és/vagy nyomat előállító eszközök szállítását és üzemeltetését érti.
b.) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell irodatechnikai eszközök és kiegészítők kereskedelmére és szervizelésére vonatkozó érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
c.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal.
A fentiek meglétéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Helyesen:
Kbt. -ben foglaltaknak megfelelően.
VI.3. pont folytatása:
7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontot alkamazza, ahol az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10. pont. Ajánlatkérő az ár értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás, a kedvezmény tekintetében az egyenes arányosítás értékelési szempontot alkamazza.
8) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
9) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.
11) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, ajánlattevő általi fordítása is csatolandó.
12) Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
14) FAKSZ: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstormszám: 00597
15) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésében foglaltakat.
16) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5) pontjában megadott 1 hónapos időtartam alatt 30 naptári napos ajánlati kötöttséget ért.
17) A részajánlattétel kizárásának indoka: Az eszközszállítás és a Teljes Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) műszakilag és gazdaságilag egymásra épülő elemek. Műszakilag a TÜSZ-t magabiztosan, üzembiztosan és hatékonyan akkor tudja Ajánlattevő ellátni, amennyiben az eszközöket saját maga szállította, helyezte üzembe, integrálta a meglevő költségelszámoló rendszerbe és végzi rajta az esedékes karbantartásokat. A legalacsonyabb teljes birtoklási költség (TCO) pedig akkor érhető el, amennyiben ugyanazon Ajánlattevő szállítja az eszközöket és biztosítja utána rajtuk a szolgáltatást és realizál egyik vagy másik szolgáltatási elemen reális és elvárható mértékű profitot.
18) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.
19) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
20) Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
21) A szerződéskötés feltétele:
a.) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötésére rendelkeznie kell a szerződés teljes futamidejére legalább 50 millió Ft/év összegű érvényes, tevékenységi felelősségbiztosítással. Tevékenység alatt ajánlatkérő multifunkciós és/vagy nyomat előállító eszközök szállítását és üzemeltetését érti.
b.) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell irodatechnikai eszközök és kiegészítők kereskedelmére és szervizelésére vonatkozó érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
c.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal.
A fentiek meglétéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
22) AK ezúton tájékoztatja a T. Gazd. Sze, hogy tekintettel arra, hogy az eljárásban kieg. táj kérelem érkezett, amelyre az AK határidőben nem tudja megadni a választ és várhatóan szükséges a műszaki leírás áttekintése, az AK a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján az AT határidő módosításáról döntött. (a módosítást ellenjegyzem: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, FAKSZ, 00597)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő jelen hirdetménnyel a kiegészítő tájékoztatásra tekintettel az ajánlattételi határidőt módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ