Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4902/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wéberné Csonka Amanda
Telefon: +36 96500252
E-mail: csonka.amanda@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kodály Z. u. kerékpárút építése, Győr
Hivatkozási szám: EKR001621992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr, Kodály Zoltán utcai kerékpárút és forgalomcsillapító övezetek építési kivitelezési munkái (TOP-6.4.1-16)
 Szegélyek bontása bármely anyagból betongerendával 125 m
 Meglévő aszfalt burkolatú útpálya burkolat bontása teljes szerkezettel 40 cm vtg.-ban (40 m2) 16 m3
 Meglévő járda aszfalt kopóréteg marása átlagosan 3 cm vtg.-ban. 745 m2
 Meglévő aszfalt burkolatú járda burkolat bontása teljes szerkezettel 30 cm vtg.-ban (215 m2) 65 m3
 Meglévő betonlap burkolatú járda bontása 67 m2
 Meglévő támfal elbontása (84 m) 26 m3
 Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel és a bontott anyagok szállítása 10 km-ig 162 m3
 Tükör készítés alatt bevágási szelvény bővítése, a kitermelt földanyag elszállításával 333 m3
 Tükör készítése altalaj tömörítéssel 1110 m2
 Talajjavító réteg készítése 15 cm vtg.-ban osztályozatlan kavicsból. Tömörítés gépi erôvel tömörségi fok: 96 % 170 m3

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 3023 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 037 - 086585
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, városi környezetben, forgalom részleges fenntartása mellett végzett útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciát, mely tartalmazta legalább 40 m3 hengerelt aszfalt és/vagy beton beépítését, valamint legalább 1 db pódium építését.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.
AK városi környezet és forgalom részleges fenntartása alatt a következőket érti:
- Városi környezet alatt az adott város közigazgatási határain belül található környezetet értjük, ahol a beruházással érintett útszakaszon helyi tömegközlekedés zajlik, valamint lakóingatlanok és közintézmények helyezkednek el, azokat az érintett útszakaszról közvetlenül ki kell szolgálni és megközelítésüket folyamatosan biztosítani kell.
- Forgalom részleges fenntartása alatt azt értjük, hogy a munkaterületen a gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalmat részlegesen fent kell tartani a beruházás teljes időszaka alatt, tehát nem zárhatja le a kivitelező a teljes munkaterületet. A szakmai feladat részét képezi, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari- és egyéb fent részletezett forgalmat elviselhető minőségben, folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.
Ajánlatkérő a városi környezet és a forgalom részleges fenntartása alatt előírásainak vizsgálata körében a referenciaigazolások kapcsán előírja, hogy azokban ajánlattevők a fogalom valamennyi elemének való megfelelés igazolását jelenítsék meg.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 3. pontja szerinti „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” MV-KÉ-R kategóriájú vagy ezzel egyenértékű MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja, mely jelen esetben a MV-KÉ kategóriájú szakembert is jelenti egyben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember nem vonható be a 2. értékelési szempont körébe.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A nem magyarországi referencia esetén a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet által előírt tartalmat kell igazolni.

Helyesen:
M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívásfeladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, városi környezetben, forgalom részleges fenntartása mellett végzett útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciát, mely tartalmazta legalább 40 m3 hengerelt aszfalt és/vagy beton beépítését, továbbá mutasson be 1 db pódium építést tartalmazó referenciát.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.
AK városi környezet és forgalom részleges fenntartása alatt a következőket érti:
- Városi környezet alatt az adott város közigazgatási határain belül található környezetet értjük, ahol a beruházással érintett útszakaszon helyi tömegközlekedés zajlik, valamint lakóingatlanok és közintézmények helyezkednek el, azokat az érintett útszakaszról közvetlenül ki kell szolgálni és megközelítésüket folyamatosan biztosítani kell.
- Forgalom részleges fenntartása alatt azt értjük, hogy a munkaterületen a gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalmat részlegesen fent kell tartani a beruházás teljes időszaka alatt, tehát nem zárhatja le a kivitelező a teljes munkaterületet. A szakmai feladat részét képezi, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari- és egyéb fent részletezett forgalmat elviselhető minőségben, folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.
Ajánlatkérő a városi környezet és a forgalom részleges fenntartása alatt előírásainak vizsgálata körében a referenciaigazolások kapcsán előírja, hogy azokban ajánlattevők a fogalom valamennyi elemének való megfelelés igazolását jelenítsék meg.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 3. pontja szerinti „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” MV-KÉ-R kategóriájú vagy ezzel egyenértékű MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja, mely jelen esetben a MV-KÉ kategóriájú szakembert is jelenti egyben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember nem vonható be a 2. értékelési szempont körébe.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A nem magyarországi referencia esetén a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet által előírt tartalmat kell igazolni.

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. – ár esetében fordított arányosítás. 2.3. és 4. egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) és a Miniszterelnökség 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerint.
2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 400.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11737007-15466004-00000000. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén arról kell nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték AK fizetési számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási bizonylat.
3. Formai információk a Dokumentációban.
4. Helyszíni bejárást Ajánlatkérő nem tart.
5. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) bekezdése szerint biztosítja.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat
9. AK a Korm. rend. 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére teljes körű felelősségbiztosítás (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 40 millió HUF/év és legalább 10 millió HUF/kár mértékben, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja.
10. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
13. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
14. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
15. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Folytatás karakterkorlás miatt II.2.9) pontban.
Helyesen:
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. – ár esetében fordított arányosítás. 2.3. és 4. egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) és a Miniszterelnökség 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerint.
2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 400.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11737007-15466004-00000000. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén arról kell nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték AK fizetési számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási bizonylat.
3. Formai információk a Dokumentációban.
4. Helyszíni bejárást Ajánlatkérő nem tart.
5. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) bekezdése szerint biztosítja.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat
9. AK a Korm. rend. 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére teljes körű felelősségbiztosítás (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 40 millió HUF/év és legalább 10 millió HUF/kár mértékben, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja.
10. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
13. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
14. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
15. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Folytatás karakterkorlás miatt VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint
VI.3. folytatás (karakterkorlás miatt):
16. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)
17. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozatai, szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).
18. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
19. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése alapján a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett területre tekintettel a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó részvételre jelentkező végezze. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, illetve AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többlet feladatokkal és többlet kiadással járna AK részére.
Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint
VI.3. folytatás (karakterkorlás miatt):
16. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)
17. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozatai, szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).
18. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
19. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése alapján a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett területre tekintettel a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó részvételre jelentkező végezze. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, illetve AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többlet feladatokkal és többlet kiadással járna AK részére.
Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
20. Amennyiben a szerződés hatályba lépését követően Magyarország Alaptörvénye szerinti Különleges jogrend kerül bevezetésre – vis maior helyzet - és az a kivitelezés szerződés szerinti határidőben történő teljesítésével összefüggésben késedelmet okoz, Felek a szerződésmódosítás keretében rendelkeznek a teljesítési határidő meghosszabbítása tekintetében, figyelemmel a Kbt. 141.§ -ban foglalt szabályokra is. Kivitelezőnek ebben az esetben be kell mutatnia, hogy a munkavégzését milyen mértékben befolyásolja az elrendelt állapot.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A kiegészítő tájékoztatásra tekintettel a költségvetésben történik nem jelentős módosítás, továbbá egyéb engedélyek kiadásra kerülnek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ