Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4963/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törőcsik Tamás
Telefon: +36 709039054
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „KK Somogy Mátyás Király Gimnázium”
Hivatkozási szám: EKR000708902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt a Somogy megyei oktatási intézmények, HRSZ; 8116/1, Fonyód, Hunyadi János utca 3. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, épületgépészeti rendszerek korszerűsítését, világítási rendszer korszerűsítését valamint energia menedzsment rendszer kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 21770 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 533889
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(VD)0,5 % naponta, max. 20 %.Meghiúsulási kötbér:A NVD 20 %-a.Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt. 134.§(3)bek. alapján,a VD 5%-a.AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 sz. projekt forrásaiból.Támogatási intenzitás mértéke 100% amely módosulhat.Fin. formája utófinanszírozás.A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.3 db rész-, 1db végszámla.Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény, 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31),Korm. r.Az ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF
Helyesen:
Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(VD)0,5 % naponta, max. 20 %.Meghiúsulási kötbér:A NVD 20 %-a.Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt. 134.§(3)bek. alapján,a VD 5%-a.AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 sz. projekt forrásaiból.Támogatási intenzitás mértéke 100% amely módosulhat.Fin.formája utófinanszírozás.A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.3 db rész-, 1db végszámla.Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény, 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31),Korm. r.Az ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ