Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:5013/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.; Hrsz.: 1424/51
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baló Julianna Réka
Telefon: +36 14633298
E-mail: balo.julianna@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási Intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BME Balatonfüredi tudáscentrum kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001141032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Alapmennyiség (normál tételek):
A BME Balatonfüredi Tudáscentrumának kivitelezése.
A közbeszerzés tárgyát jelentő „BME Balatonfüredi Tudáscentrum” egy olyan kétszintes felsőoktatási épület lesz, melynek nettó hasznos alapterülete (földszint + emelet) 1894 m2.
Az épület vasbeton vázas, lapostetős, amelyben a tetőfelület bruttó teljes területe 1371 m2.
A tervezett építménymagasság: 7,45 m.
Az épületben 2 db, egyenként 97,96 m2 előadó terem, valamint 6 db oktatóterem, 2 db közösségi tér, 4 db számítógép labor, 4 db tárgyaló helyiség, 3 db oktatói szoba, valamint 4 db iroda, WC helyisé-gek és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra.
Az épület gázellátása 100 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánnal történik, G25 gázmérővel és 124 fm csövezéssel.
Komplett erősáramú hálózat külső kábelezése 2085 fm, míg a belső kábelezések, vezetékezések hosz-sza 19.130 fm, továbbá a gyengeáramú hálózat kábelezése 2465 fm-t tesz ki. Emellett kialakításra kell kerüljön egy komplett, 33 kW-os napelemes rendszer és egy elektromos autók töltésére alkalmas 22 kW-os autótöltő.
A tűzjelző rendszer 85 db optikai füstérzékelőből, míg a vagyonvédelmi rendszer 39 db érzékelőből áll a hozzá kapcsolódó kábelezéssel. Az adatátviteli hálózat 276 db végpontból kell álljon.
2 db akadálymentes parkoló, valamint 1 db akadálymentes vizesblokk szintén része a kivitelezésnek, ahogy 38 db utánvilágító jelző és menekülési irányt mutató tábla elhelyezése is.
Folyadékhűtős hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer teljesítménye 435kW. A hővisszanyerős szellőző rendszer csövezéssel, automatikával kompletten 4db 700lm3/órás központi géppel kell kiépítésre kerüljön.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1311555570 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BME Balatonfüredi tudáscentrum kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.; Hrsz.: 1424/51
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapmennyiség (normál tételek):
A BME Balatonfüredi Tudáscentrumának kivitelezése.
A közbeszerzés tárgyát jelentő „BME Balatonfüredi Tudáscentrum” egy olyan kétszintes felsőoktatási épület lesz, melynek nettó hasznos alapterülete (földszint + emelet) 1894 m2.
Az épület vasbeton vázas, lapostetős, amelyben a tetőfelület bruttó teljes területe 1371 m2.
A tervezett építménymagasság: 7,45 m.
Az épületben 2 db, egyenként 97,96 m2 előadó terem, valamint 6 db oktatóterem, 2 db közösségi tér, 4 db számítógép labor, 4 db tárgyaló helyiség, 3 db oktatói szoba, valamint 4 db iroda, WC helyisé-gek és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra.
Az épület gázellátása 100 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánnal történik, G25 gázmérővel és 124 fm csövezéssel.
Komplett erősáramú hálózat külső kábelezése 2085 fm, míg a belső kábelezések, vezetékezések hosz-sza 19.130 fm, továbbá a gyengeáramú hálózat kábelezése 2465 fm-t tesz ki. Emellett kialakításra kell kerüljön egy komplett, 33 kW-os napelemes rendszer és egy elektromos autók töltésére alkalmas 22 kW-os autótöltő.
A tűzjelző rendszer 85 db optikai füstérzékelőből, míg a vagyonvédelmi rendszer 39 db érzékelőből áll a hozzá kapcsolódó kábelezéssel. Az adatátviteli hálózat 276 db végpontból kell álljon.
2 db akadálymentes parkoló, valamint 1 db akadálymentes vizesblokk szintén része a kivitelezésnek, ahogy 38 db utánvilágító jelző és menekülési irányt mutató tábla elhelyezése is.
Folyadékhűtős hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer teljesítménye 435kW. A hővisszanyerős szellőző rend-szer csövezéssel, automatikával kompletten 4db 700lm3/órás központi géppel kell kiépítésre kerüljön.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 30
2 2.1. M2.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
3 2.2. M2.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
4 2.3. M2.3. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. opció: Belsőépítészet
• Előadók rögzített székei (2*88 db rögzített, kárpitozoztt szék az előadó termekben)
• Recepciós pult (1 db, 325×275×95 cm méretű, bumeráng alakú egyedi recepciós pult)
• Belső szálcement burkolat (81,1 m2)
• Büfésziget (Bútor befoglaló mérete: 390×340×250cm)
2. opció: Kert- és tájépítészet
• Sétányok, utak, kiemelt ágyások (összesen 1063,3 m2 térkő burkolat, kiemelt ágyás készítése növényzet részére: földszinten 1db, lapostetőn 3db.)
• Tereprendezés (humuszleszedés, tereprendezés, tükörkészítés 896,5 m2-en)
• Öntözőrendszer (csövezés (és kapcsolódó szerelvények) 1363fm, csepegtetőcső 2250fm.)
• Növényültetés –[örökzöld cserjék (508db), lombhullató cserjék (1600db), évelők, díszfüvek (1650db).]
• Utcabútorok (Összesen 36 db)
3. opció: Épületvillamosság
• Külső tér - Agora világítás (térvilágítása, mely 5 db oszlopból és 12 db LED lámpatestből áll)
A részletes feladatokat a jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult a rendelkezésre álló fedezet összegétől függően, saját döntése alapján az Op-cionális rész(ek)et közül az összes Opcionális részt, avagy egy- , vagy több Opcionális részt igénybe venni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00021
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20467 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BME Balatonfüredi tudáscentrum kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL) www.ecosaving.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1357464194
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1311555570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamossági és épületgépészeti felelős műszaki vezetői feladatok, épületvillamossági kivitelezési feladatok,
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863219

Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48622785
Postai cím: Gyulakeszi Út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656189219

Hivatalos név: Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81209491
Postai cím: Bazsalikom Utca 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10908174243

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243

Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243

Hivatalos név: GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88055565
Postai cím: Fürdő Utca 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10537598219

Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46161622
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
I.
Ajánlattevők:
1. EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
12651232-2-43
2. "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
12656189-2-19
3."GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Épitőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
10537598-2-19
4. VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
8200 Veszprém, Pillér u. 11.
10578863-2-19
5. HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1094 Budapest, Bokréta utca 19.
13792590-2-43
6. MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.
10458466-2-03
7. HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
1116 Budapest, Bazsalikom utca 58.
10908174-2-43
8. Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.
25098367-2-43
II.
Nyertes ajánlattevő alvállalkozói:
1. DOKUPLAN Korlátolt Felelősségű Társaság
8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 69.
14978375-2-20
épletvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
2. M.T.HARDY Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2740 Abony, Tamási Áron utca 4-6.
12122516-2-13
épületgépészeti felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
3. VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
8800 Nagykanizsa, Magyar utca 152.
10666577-2-20
épületvillamossági kivitelezési feladatok ellátása
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges