Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5023/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7622 Pécs, Rákóczi u. 80.; Pécsi Tudományegyetem Telephely KTK „B” épülete (CAFM „RABE” épülete)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GLT Delta Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:oktatás és egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 308941637
E-mail: czeininger.mariann@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás és egészségügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE KTK klíma és légtechnika rekonstrukció 3.
Hivatkozási szám: EKR001357862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A PTE Pécs, Rákóczi u 80. „B” épületben, (CAFM „RABE” jelű épület) a KTK által használt területeken:
1. a meglévő légtechnikai rendszerek korszerűsítése történik léghűtéses folyadékhűtők cseréjével, bővítésével, légtechnikai anemosztátok cseréjével, új vezérléssel, beszabályozással, a meglévő légkezelők és légcsatornák megtartásával, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
2. Halasy aula hűtési igényének ellátása történik egy VRV rendszerű önálló hűtő berendezéssel, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
3. Az általános igényű terek ellátására a meglévő vegyes helyi split és központi, de elavult fan-coil berendezések és csövezésük helyett korszerű és egységes fan coil beltéri helyi hűtő berendezések elhelyezése történik, kétcsöves rendszerben, a központi folyadékhűtőkre kapcsolva, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
4. A számítógépes termek ellátása VRF rendszerben történik a különálló hűtési igény miatt, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint: Klíma rekonstrukció kiviteli tervdokumentáció épületgépészeti, azon belül klíma- és légtechnikai tervfejezet, építész tervfejezet, épületvillamos tervfejezet és statikai munkarész tervfejezet, valamint a hozzájuk tartozó árazatlan tervezői költségvetések. Opcionális rész ajánlat:
A PTE Pécs, Rákóczi u 80. „B” épületben, (CAFM „RABE” jelű épület) „ÁJK” által használt területek
(CAFM „RABE” jelű épület keleti beforduló szárny):
A „B” épület keleti oldalán az ÁJK résznek nevezett területen történő munkarész: az általános igényű terek ellátására a meglévő vegyes helyi split és központi, de elavult fan-coil berendezések és csövezésük helyett korszerű és egységes fan coil beltéri helyi hűtő berendezések elhelyezése történik, kétcsöves rendszerben, a központi folyadékhűtőkre kapcsolva, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint: Klíma rekonstrukció kiviteli tervdokumentáció épületgépészeti, azon belül klíma- és légtechnikai tervfejezet, építész tervfejezet, épületvillamos tervfejezet és statikai munkarész tervfejezet, valamint a hozzájuk tartozó árazatlan tervezői költségvetések.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 224354657 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: PTE KTK klíma és légtechnika rekonstrukció 3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Rákóczi u. 80.; Pécsi Tudományegyetem Telephely KTK „B” épülete (CAFM „RABE” épülete)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE Pécs, Rákóczi u 80. „B” épületben, (CAFM „RABE” jelű épület) a KTK által használt területeken:
a meglévő légtechnikai rendszerek korszerűsítése történik léghűtéses folyadékhűtők cseréjével, bővítésével, légtechnikai anemosztátok cseréjével, új vezérléssel, beszabályozással, a meglévő légkezelők és légcsatornák megtartásával, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
Halasy aula hűtési igényének ellátása történik egy VRV rendszerű önálló hűtő berendezéssel, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
Az általános igényű terek ellátására a meglévő vegyes helyi split és központi, de elavult fan-coil berendezések és csövezésük helyett korszerű és egységes fan coil beltéri helyi hűtő berendezések elhelyezése történik, kétcsöves rendszerben, a központi folyadékhűtőkre kapcsolva, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
A számítógépes termek ellátása VRF rendszerben történik a különálló hűtési igény miatt, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés teljesítése során a meglévő 6000 m3/h légszállítású légkezelő átalakítása, új 4700 m3/h légszállítású légkezelő telepítése, 3 db 82kW teljesítményű folyadékhűtő telepítése légtechnikai rendszer számára, 3 db 82kW teljesítményű folyadékhűtő telepítése a fan-coil rendszer számára.
A beruházás nem építési engedélyköteles. A munkaterület: működő intézmény.
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint:
Klíma rekonstrukció kiviteli tervdokumentáció épületgépészeti, azon belül klíma- és légtechnikai tervfejezet, építész tervfejezet, épületvillamos tervfejezet és statikai munkarész tervfejezet, valamint a hozzájuk tartozó árazatlan tervezői költségvetések.
A telepítendő/átalakítandó légtechnikai rendszer központi egységgel szerelt, és teljes rendszer .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3. M.3.) megjelölt szakember korlátozás nélküli MV-ÉG jog. megszerz. szüks. szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A PTE Pécs, Rákóczi u 80. „B” épületben, (CAFM „RABE” jelű épület keleti beforduló szárny) „ÁJK” által használt területek:
A „B” épület keleti oldalán az ÁJK résznek nevezett területen történő munkarész: az általános igényű terek ellátására a meglévő vegyes helyi split és központi, de elavult fan-coil berendezések és csövezésük helyett korszerű és egységes fan coil beltéri helyi hűtő berendezések elhelyezése történik, kétcsöves rendszerben, a központi folyadékhűtőkre kapcsolva, kapcsolódó építész-, épületgépész-, épületvillamos bontási- és helyreállítási munkákkal.
A beruházás nem építési engedélyköteles. A munkaterület: működő intézmény.
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint: Klíma rekonstrukció kiviteli tervdokumentáció épületgépészeti, azon belül klíma- és légtechnikai tervfejezet, építész tervfejezet, épületvillamos tervfejezet és statikai munkarész tervfejezet, valamint a hozzájuk tartozó árazatlan tervezői költségvetések.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PTE KTK klíma és légtechnika rekonstrukció 3
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GLT Delta Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21522286
Postai cím: Mátyás király U 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: hidegz@glt.hu
Telefon: +36 72516460
Internetcím(ek): (URL) www.glt.hu
Fax: +36 72510044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10605046213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207864392
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 224354657
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504657
Postai cím: Máriássy Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: barbara.nemeth@neopropertyservices.hu
Telefon: +36 12992150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12100095
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13357371244
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 265397164 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213

Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504657
Postai cím: Máriássy Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13357371244

Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202

Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243

Hivatalos név: GLT Delta Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21522286
Postai cím: Mátyás király U 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10605046213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges