Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5024/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Martonvásár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Martonvásár, Orbánhegy út M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakasza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Martonvásár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36953701
Postai cím: Budai Út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Bálint alpolgármester
Telefon: +36 209418256
E-mail: horvath.balint@martonvasar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.martonvasar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001417432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Martonvásár, Orbánhegy út útépítési munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Martonvásár, Orbánhegy út M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakasza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti 1326,5 m szakaszon.
Részletes műszaki leírás és mennyiségi kiírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25111 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Martonvásár, Orbánhegy út útépítési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
E-mail: borosz@puhitarn.hu
Telefon: +36 23389784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23389984
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59054898
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Martonvásár, Orbánhegy út M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakasza
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti 1326,5 m szakaszon.
Részletes műszaki leírás és mennyiségi kiírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59054898
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
E-mail: borosz@puhitarn.hu
Telefon: +36 23389784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23389984
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Bevezetés
1.1. A szerződő Felek 2019. december 20. napján közbeszerzési eljárás eredményeként „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a 2. rész vonatkozásában Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási szerződés”) kötöttek egymással.
1.2. A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő kezdeményezésére a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi indok miatt:
A munkaterületet a Megrendelő a Vállalkozási szerződés hatályba lépését követően – általa előre nem látható okok miatt – nem tudta a Vállalkozó részére munkavégzésre műszaki szempontból alkalmas állapotban átadni. A munkaterülettel érintett 0271 hrsz-ú ingatlan kivitelező munkavégzésre történő előkészítése során a Megrendelő eddig ismeretlen pincét talált, melynek tömedékelését a Megrendelőnek a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni.
A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a munkaterület átadását a feltárt pince tömedékelését követően adja át.
A Felek megállapítják, hogy munkaterület átadásának elhúzódására tekintettel a Vállalkozó a részteljesítési határidők betartásához szükséges időben a munkát nem tudta megkezdeni, ezért szükségessé vált a teljesítési határidők áttekintése. A Felek áttekintik a munkafolyamatokat és megállapítják, hogy az első részteljesítési határidőn (2020. február 28.) felül a második és a harmadik részteljesítési határidő (2020. április 30. és 2020. május 30.) meghosszabbítása is indokolt. A Felek megállapítják ugyanakkor, hogy a végteljesítési határidő módosítása nem szükséges.
1.3. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) a módosítás az ellenérték növekedésével nem jár,
a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
2. A Felek megállapítják, hogy az 1.2. pontban foglaltakra tekintettel a Vállalkozási szerződés 7.2. pontjában foglalt részteljesítési határidők az alábbiak szerint módosulnak:
„7.2. Teljesítési határidő
- 2020. április 30. napja 25%-os készültségre vonatkozóan
- 2020. május 30. napja 50%-os készültségre vonatkozóan
- 2020. június 30. napja 75%-os készültségre vonatkozóan
Végteljesítési határidő: 2020. július 15.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd a VI.2.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59054898 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59054898 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben