Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:0503/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75118637
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila István
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hivatali gépjárművek beszerzése Bp. XXI. ker.
Hivatkozási szám: EKR001497272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal hivatali gépjárműbeszerzés tárgyban:
Összesen 6 darab személygépjármű beszerzése az alábbiak szerint:
Gépjármű fajta Mennyiség Előírt szállítási időtartam:
Személygépjármű, felső-középkategória 1 db 60 munkanap
Személygépjármű, alsó-középkategória 1. 4 db 10 munkanap
Személygépjármű, alsó-középkategória 2. 1 db 10 munkanap
Az ajánlat kizárólag új személygépjárműre vonatkozhat. E tekintetben újnak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, továbbá bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A gépjárművekbe beépített valamennyi felszereltségi elem csak gyári beépítésű lehet. Gyári beépítésű az a felszereltségi elem, amelyet a gyártási folyamat során a gyártósoron vagy a gyártó telephelyén belül építettek be. A gépjárművek kenőanyagokkal, hűtőfolyadékkal, ablakmosóval, valamint minden olyan anyaggal feltöltve kerüljenek átadásra, amelyek a napi üzemszerű működéshez szükségesek. A gépjárműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek is. A gépjárművek rendelkezzenek érvényes általános forgalomba helyezési engedéllyel, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással. A gépjárművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása minimálisan meg kell, hogy feleljen az „EURO 6”-os normának. A gépjárműveket forgalomba helyezve, hatósági jelzésekkel ellátva, teher- és igénymentesen kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli, beleértve a forgalomba helyezés és a hatósági jelzésekkel történő ellátás költségeit, a regisztrációs adót, a kötelező felszerelések és az induló készletek árát, valamint a beszerzéssel és beépítéssel kapcsolatos valamennyi árfolyamkockázatot is. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, amelyet szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlati árak kiszámítása során.
Jótállás: Nyertes AT a leszállított járművekre teljes körű, általános garanciát vállal az átadás-átvétel időpontjától számított 48 hónapra míg a fényezésre 36 hónap. a karosszéria átrozsdásodás elleni védelemre 144 hónap garanciát vállal. A gépjárművek teljeskörű garanciális javításához magyarországi szerviz szolgáltatást kell biztosítani. A személygépjárművekre vonatkozó műszaki követelményeket részletesen a közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
A II.1.5) pontban adminisztrációs okokból csak a leghosszabb szállítási időtartam került feltüntetésre, az ajánlatban a II.2.4) pontban rögzített táblázat szerinti szállítási határidőket szükséges vállalni
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32824094 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hivatali gépjárművek beszerzése Bp. XXI. ker.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal hivatali gépjárműbeszerzés tárgyban:
Összesen 6 darab személygépjármű beszerzése az alábbiak szerint:
Gépjármű fajta Mennyiség Előírt szállítási időtartam:
Személygépjármű, felső-középkategória 1 db 60 munkanap
Személygépjármű, alsó-középkategória 1. 4 db 10 munkanap
Személygépjármű, alsó-középkategória 2. 1 db 10 munkanap
Az ajánlat kizárólag új személygépjárműre vonatkozhat. E tekintetben újnak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, továbbá bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A gépjárművekbe beépített valamennyi felszereltségi elem csak gyári beépítésű lehet. Gyári beépítésű az a felszereltségi elem, amelyet a gyártási folyamat során a gyártósoron vagy a gyártó telephelyén belül építettek be. A gépjárművek kenőanyagokkal, hűtőfolyadékkal, ablakmosóval, valamint minden olyan anyaggal feltöltve kerüljenek átadásra, amelyek a napi üzemszerű működéshez szükségesek. A gépjárműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek is. A gépjárművek rendelkezzenek érvényes általános forgalomba helyezési engedéllyel, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással. A gépjárművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása minimálisan meg kell, hogy feleljen az „EURO 6”-os normának. A gépjárműveket forgalomba helyezve, hatósági jelzésekkel ellátva, teher- és igénymentesen kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli, beleértve a forgalomba helyezés és a hatósági jelzésekkel történő ellátás költségeit, a regisztrációs adót, a kötelező felszerelések és az induló készletek árát, valamint a beszerzéssel és beépítéssel kapcsolatos valamennyi árfolyamkockázatot is. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, amelyet szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlati árak kiszámítása során.
Jótállás: Nyertes AT a leszállított járművekre teljes körű, általános garanciát vállal az átadás-átvétel időpontjától számított 48 hónapra míg a fényezésre 36 hónap. a karosszéria átrozsdásodás elleni védelemre 144 hónap garanciát vállal. A gépjárművek teljeskörű garanciális javításához magyarországi szerviz szolgáltatást kell biztosítani. A személygépjárművekre vonatkozó műszaki követelményeket részletesen a közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
A II.1.5) pontban adminisztrációs okokból csak a leghosszabb szállítási időtartam került feltüntetésre, az ajánlatban a II.2.4) pontban rögzített táblázat szerinti szállítási határidőket szükséges vállalni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített bruttó ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hivatali gépjárművek beszerzése Bp. XXI. ker.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93231475
Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: ttotvari@porscheinterauto.hu
Telefon: +36 14515230
Internetcím(ek): (URL) www.porscheinterauto.hu
Fax: +36 14515231
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32824094
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93231475
Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges