Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5087/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Győri Nemzeti Színház
Teljesítés helye:Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29483161
Postai cím: Czuczor Gergely Utca 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Hajnalka
Telefon: +36 96520604
E-mail: reti.hajnalka@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000641492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fegyver nélküli élőerős biztonsági szolgálat ellátása
Portási feladatok ellátása
A feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Őrzés- és vagyonvédelmi és feladatok ellátása élőerős szolgáltatással a Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban Vállalkozási keret-szerződés keretében 2020. június 30-ig terjedő időtartamra. A szerződés keretösszege: nettó 32 000 000.-Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13331 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vargavivien@topcopgroup.com
Telefon: +36 709300590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19980660
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fegyver nélküli élőerős biztonsági szolgálat ellátása
Portási feladatok ellátása
A feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Őrzés- és vagyonvédelmi és feladatok ellátása élőerős szolgáltatással a Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban Vállalkozási keret-szerződés keretében 2020. június 30-ig terjedő időtartamra. A szerződés keretösszege: nettó 32 000 000.-Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vargavivien@topcopgroup.com
Telefon: +36 709300590
Internetcím(ek): (URL) www.topcopgroup.com
Fax: +36 19980660
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Preambulum
1. Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 2020. március 11-én megjelent és tárgynap 15 órától hatályos 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki. A rendelet 4. § d) pontja alapján a rendelet hatálybalépésétől, 2020. március 12-től „zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége”.
2. Az 1. pontban foglaltak alapján Megrendelő mindegyik épületében és helyiségében 2020. március 12-től határozatlan ideig minden előadás elmarad.
3. A fentiek alapján a Felek a közöttük 2019. július 12-én őrzés- és vagyonvédelem tárgyában kötött vállalkozási keret-szerződést (továbbiakban: keret-szerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
3.1. A fenti központi intézkedések miatt a veszélyhelyzet időtartamára a Megrendelőnek fel nem róható okból módosítani szükséges a keret-szerződés tárgyát képező tevékenységeket. A keret-szerződés a jelen szerződés-módosítás mellékletét képező 8. sz. melléklettel egészül ki.
3.2. A veszélyhelyzet időtartama alatt a keret-szerződés az alábbi 2.4. és 2.5. pontokban foglalt rendelkezésekkel egészül ki:
„2.4. Vis Maior: Kormány által elrendelt veszélyhelyzet esetén a keret-szerződés 2. mellékletében foglalt vállalkozói feladatok helyett a 8. sz. mellékletben foglalt csökkentett mennyiségű feladatok ellátása szükséges a Vállalkozó részéről. A veszélyhelyzet fennállása esetén a 2.1. pontban foglalt vállalási árak helyett a 8.sz. mellékletben foglalt csökkentett összegű vállalási díjak az irányadóak. A vállalási ár kiegyenlítése a keret-szerződés 2.3. pontja szerint történik.
2.5. A 2.4. pontban foglalt veszélyhelyzet megszűnéséről és a szokásos üzemmenet szerinti működés helyreállításáról Megrendelő Vállalkozót haladéktalanul elektronikus úton írásban értesíti. A veszélyhelyzet megszűnését követően a szolgáltatás a keret-szerződés 2.1. pontja szerinti díjakon és a keret-szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott feladatok ellátásával folytatódik.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 2020. március 11-én megjelent és tárgynap 15 órától hatályos 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki. A rendelet 4. § d) pontja alapján a rendelet hatálybalépésétől, 2020. március 12-től „zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége”.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 32000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés keretösszege nem változik, a veszélyhelyzet elrendelése miatt átmenetileg a feladatok csökkennek, a veszélyhelyzet megszűnése után az alapszerződés szerinti árak lesznek továbbra is érvényesek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben