Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5121/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Szeged, SZTE Tanszékei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATL Ipari és Kereskedelmi Kft.;BRAVA BEAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Dr. DERM EQUIPMENT Kozmetikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Magnificat Vacuum Szerviz Kft;Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.;Metlok Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00005-Kutatási elemek-DBR 1.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya EFOP-3.6.2-16-2017-00005 „Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben” projekt megvalósításához szükséges kutatási elemek beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriákban, 169 részajánlattételi körben:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbi termékkategóriákban:
1. Optomechanikai tartozékok - 22 tétel
3. Optikai elemek (tükrök, lencsék, prizmák, szűrők, nyalábosztók, lemezek, ablakok) - 16 tétel
4. Optomechanikai tartók – 16 tétel
5. Optikai szálak és tartozékok – 9 tétel
6. Lézerdiódák és tartozékai – 6 tétel
7. Eltolók és kiegészítők – 7 tétel
8. Védőszemüvegek – 1 tétel
9. Villanólámpák és tartozékok – 2 tétel
10. Reduktorok, palackcsatlakozók, manométerek – 8 tétel
11. Tűszelep és javítókészlet – 2 tétel
14. Mechanikai anyagok – 58 tétel
15. Cynosure Cynergy lézerberendezéshez tartozékok – 9 tétel
16. Vákuumtechnikai elemek – 13 tétel
összesen 169 ajánlati rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattétlei szakaszának eredményként létrejövő szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett tételek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses ár) alapján. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok) szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási költséget is, továbbá az ár tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16715246 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00005-Kutatási elemek-DBR 1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, SZTE Tanszékei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya EFOP-3.6.2-16-2017-00005 „Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben” projekt megvalósításához szükséges kutatási elemek beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriákban, 169 részajánlattételi körben:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbi termékkategóriákban:
1. Optomechanikai tartozékok - 22 tétel
3. Optikai elemek (tükrök, lencsék, prizmák, szűrők, nyalábosztók, lemezek, ablakok) - 16 tétel
4. Optomechanikai tartók – 16 tétel
5. Optikai szálak és tartozékok – 9 tétel
6. Lézerdiódák és tartozékai – 6 tétel
7. Eltolók és kiegészítők – 7 tétel
8. Védőszemüvegek – 1 tétel
9. Villanólámpák és tartozékok – 2 tétel
10. Reduktorok, palackcsatlakozók, manométerek – 8 tétel
11. Tűszelep és javítókészlet – 2 tétel
14. Mechanikai anyagok – 58 tétel
15. Cynosure Cynergy lézerberendezéshez tartozékok – 9 tétel
16. Vákuumtechnikai elemek – 13 tétel
összesen 169 ajánlati rész. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával.
A számlázás a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattétlei szakaszának eredményként létrejövő szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett tételek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses ár) alapján. A szerződésben a nyertes ajánlat(ok) szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási költséget is, továbbá az ár tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05479 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00005-Kutatási elemek-DBR 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATL Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csapás utca 12.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: andras.nagy@atl-fo.eu
Telefon: +36 26540261
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10971204213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: BRAVA BEAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 517. Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: mihaly.braun@bravabear.hu
Telefon: +36 202333561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21056408242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Dr. DERM EQUIPMENT Kozmetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fillér Utca 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@drderm.net
Telefon: +36 13360077
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11577690241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Magnificat Vacuum Szerviz Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila Utca 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@magnificat-vacuum.hu
Telefon: +36 12317030
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23318559241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci Út 117
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.kamaran@messer.hu
Telefon: +36 703351110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13241348244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Metlok Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári Út 132-144.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: m.kiss@metlok.hu
Telefon: +36 703811476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24117461243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12395152242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16735993
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16715246
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BRAVA BEAR Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 517. u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21056408242

Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12395152242

Hivatalos név: Metlok Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 132-144.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24117461243

Hivatalos név: Messer Hungarogáz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13241348244

Hivatalos név: ATL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csapás u. 12.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10971204213

Hivatalos név: Dr. Derm Equipment Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fillér u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11577690241

Hivatalos név: Magnificat Vacuum Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila u.48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23318559241

Hivatalos név: CE OPTICS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Moszkvai Körút 19
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14061682206

Hivatalos név: Csavarker Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Moszkvai krt. 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11098539206

Hivatalos név: Havancsák Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sgt. 4-6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10719242206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Dinamikus beszerzési rendszer 1. ajánlattételi szakasza.
A részvételi felhívás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján került megindításra.
Az előzmény részvételi felhívás közzétételének napja: 2019.04.02.
Az előzmény részvételi felhívás KÉ száma: 5479/2019
Az előzmény eljárás EKR azonosítója: EKR000264062019
Jelen eljárás ERR azonosítója: EKR001403882019 – jelezve az EKR-ben, hogy az eljárást EKR-en kívül bonyolítja le Ajánlatkérő
A közbeszerzési eljárás 169 részajánlattételi körben került lebonyolításra Ajánlatkérő az ajánlatok
összehasonlítását részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti / tételenkénti értékelés
alkalmazásával.
Az értékelési módszer sajátosságaiból adódóan a nyertes Ajánlattevők soronként kerültek
kihirdetésre az alábbiak szerint:
BRAVA BEAR Bt.: 80-83, 88, 89;
RK Tech Kft.: 16, 17, 20, 25, 26, 31, 33, 40, 46, 47, 54, 55, 75;
Metlok Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 90-123;
Messer Hungarogáz Kft.: 84-87;
ATL Kft.:1-15, 18, 19, 21-24, 27-30, 32, 34, 35, 36, 39, 41-45, 48-53, 56-74, 76, 77;
Dr. Derm Equipment Kft.: 148-156;
Magnificat Vacuum Kft.: 157-169;
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges