Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5131/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata;Kőszeg Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9700 Szombathely, 7115/1 hrzs; 7194 hrsz; 7249 hrsz; 7427 hrsz; 7301hrsz; 2807hrsz, 2904hrsz; 2962hrsz 9730 Kőszeg 2245 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78320321
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 19.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vízi Kármen
Telefon: +36 94516262
E-mail: kvizi@vasiviz.hu
Fax: +36 94516290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasiviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84180931
Postai cím: Jurisics Tér 8
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Balázs
Telefon: +36 94562522
E-mail: fejlesztesi.iroda@koszeg.hu
Fax: +36 94562535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: S001 Szhely-Kőszeg szennyvízrendszer rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000069722020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer rekonstrukciója
A munkák tartalmazzák különösképpen, de nem kizárólagosan:
Szombathely - Alkotás u.: 413 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 9 db D1000 tisztító akna csere, 204,5 fm 29 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 9 db aknafedlap csere, szintbehelyezés, 43,4 fm-en 14 db víznyelő bekötővezeték cseréje
Szombathely - Szűrcsapó utca (Szabó Miklós - Akacs Mihály utca ker.): 202 fm 30/45 betoncsatorna bélelése, 7 db D1000 tisztítóakna csere, 78,9 fm 9 db D200 beton bekötővezeték bélelés
Szombathely - Somogyi B. u. (Hargita u. – Szűrcsapó u.-ig): 134 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 4 db D1000 tisztító akna csere, 120 fm 20 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 9,1 fm 2 db víznyelő bekötővezeték cseréje
Szombathely - Hargita u. (Somogyi B. - Szabó M. u.): 100 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 4 db D1000 tisztítóakna csere, 69,8 fm 10 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 18,2 fm 4 db db víznyelő bekötővezeték cseréje
Kőszeg- Liszt Ferenc u.: 275 fm D300 betoncsatorna bélelése, 12 db D1000 tisztítóakna csere, 300 fm 21 db D200 beton bekötővezeték bélelés
A fenti munkák elvégzéséhez szükséges ideiglenes üzem kialakítása és lefolytatása.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában át kell adni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: S001 Szhely-Kőszeg szennyvízrendszer rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:44130000-0
44132000-4
45232400-6
45232410-9
45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, 7115/1 hrzs; 7194 hrsz; 7249 hrsz; 7427 hrsz; 7301hrsz; 2807hrsz, 2904hrsz; 2962hrsz 9730 Kőszeg 2245 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A munkák tartalmazzák különösképpen, de nem kizárólagosan:
Szombathely - Alkotás u.: 413 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 9 db D1000 tisztító akna csere, 204,5 fm 29 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 9 db aknafedlap csere, szintbehelyezés, 43,4 fm-en 14 db víznyelő bekötővezeték cseréje
Szombathely - Szűrcsapó utca (Szabó Miklós - Akacs Mihály utca ker.): 202 fm 30/45 betoncsatorna bélelése, 7 db D1000 tisztítóakna csere, 78,9 fm 9 db D200 beton bekötővezeték bélelés
Szombathely - Somogyi B. u. (Hargita u. – Szűrcsapó u.-ig): 134 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 4 db D1000 tisztító akna csere, 120 fm 20 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 9,1 fm 2 db víznyelő bekötővezeték cseréje
Szombathely - Hargita u. (Somogyi B. - Szabó M. u.): 100 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 4 db D1000 tisztítóakna csere, 69,8 fm 10 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 18,2 fm 4 db db víznyelő bekötővezeték cseréje
Kőszeg- Liszt Ferenc u.: 275 fm D300 betoncsatorna bélelése, 12 db D1000 tisztítóakna csere, 300 fm 21 db D200 beton bekötővezeték bélelés
A fenti munkák elvégzéséhez szükséges ideiglenes üzem kialakítása és lefolytatása.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában át kell adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több)  10
2 MSZ követelményt igazoló szakember minimumkövetelményt meghaladó szennyvízcsatorna építése és/vagy felújítása tárgyú projektek során szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap 10
3 Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő az 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1-4. pontja szerinti munkavállalók száma (minimum 0 fő, maximum 1 fő)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01685 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: S001 Szhely-Kőszeg szennyvízrendszer rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Jelen eljárásban 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, azonban mindkét ajánlat érvénytelen, érvényes ajánlatot az ajánlattevők nem nyújtottak be.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az ajánlattevők.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

Hivatalos név: AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16707546
Postai cím: Damjanich János Utca 10.
Város: Ostoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3326
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14064726210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntését 2020. március 13. napján hozta meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges