Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5137/2020
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:PLG Hungary Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Kft.
Teljesítés helye:6050. Lajosmizse külterület Hrsz: 394/120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PLG Hungary Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73885201
Postai cím: Jókai Mór Uttca 56.
Város: Bana
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2944
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juranovics Katalin
Telefon: +36 304273450
E-mail: juranovics.katalin@brojler.hu
Fax: +36 56513395
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tojásfeldolgozó üzem létesítése
Hivatkozási szám: EKR000379182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tojásfeldolgozó üzem létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
További tárgyak:45223300-9
45232450-1
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6050. Lajosmizse külterület Hrsz: 394/120
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet
Az épület több részből áll a funkciók jól elkülönülten működnek. Az iroda és öltözőblokk teljesen elkülönül az üzemi területektől, annyira, hogy külön tűzszakaszként kerül kialakításra a kétszintes szociális blokk.
Az épület, 7891,87 m2 nettó beépített alapterületű, előre gyártott vasbeton vázas csarnok.
Az épület előre gyártott vasbeton pillérei az előre gyártott vasbeton kehelynyakakba befogott szerkezetek, amelyek C40/45
minőségű betonból készülnek. A homlokzati pillérek 50x50 cm - es 50x40 cm -ek. Az épület merevítését a befogott pillérek biztosítják. A főtartó tartószerkezet előre gyártott (lágy vasalású) vasbeton gerenda az iroda résznél 80 cm méretű, a raktár résznél pedig 180 cm méretű a gerendák magassága, melyeknek a betonminősége C40/45. Az épület hossz oldalán a főtartókra merőlegesen 25x40 keresztmetszetű előre gyártott vasbeton peremgerendák kerülnek elhelyezésre
A homlokzatburkolat anyaga: hőszigetelt szendvicspanel, a tetőfedés pedig Kingspan KS1000 X-Dek XD tetőpanel. Az épület rendeltetése: tojás feldolgozó.
Az üzemi épületrészen, mely egy szintes, hűtő raktár, tálcamosó és tároló, csomagoló raktár, alapanyag raktár, tojás osztályozó és előkészítő üzem, tojás por raktár, törő és porító üzem és manipulációs tér kiépítésére kerül sor.
Az új épület kialakításához kapcsolódóan keletkező csapadékvizek elvezetése a telephely belüli zöldterületeken, ill.nyílt árokban történő elszikkasztással történik majd, a keletkező mennyiség (mennyiségi adatok a gépész tervfejezetben) a telephelyen rendelkezésre álló mennyiségű zöldfelületen biztonságosan elszikkasztható.
Az épület közvetlen környezetében kialakításra kerül 22 db személygépkocsi parkoló.
Fűtés:
A tervezett irodaépületben radiátoros fűtés kerül kiépítésre. A steril tereken mosható konvektor lemez nélküli radiátorok kerülnek telepítésre.
A gyártócsarnok és egyes raktár terület fűtése meleg vizes termo ventillátorok segítségével történik. A gépészeti helyiségben elhelyezett 2 db 120kW-os kondenzációs fali kazán biztosítja az épület fűtési energia ellátását.
Radiátoros rendszer:
A rendszerek légtelenítéséről a magas pontokon elhelyezett légedények gondoskodnak. A mélypontokon ürítők beépítéséről gondoskodunk.
A tervezett hő leadók: lapradiátorok
Valamennyi radiátort termosztatikus szeleptesttel és fejjel, visszatérő csavarzattal és légtelenítővel látunk el.
Hűtés:
A hűtési rendszer kiépítése nem képezi jelenközbeszerzési eljárás tárgyát!
Elektromos műszaki leírás:
Beépített teljesítmény:
Világítás: 65 kVA
Kültéri világítás: 3,5 kVA
Csatlakozó aljzatok, csatlakozó kombinációk: 45,0 kVA
Technológiai és gépészeti berendezések: 220,0 kVA
Beépített teljesítmény összesen: 333,5 kVA
Egyidejű teljesítmény: 300 kVA
Tervezett csatlakozási teljesítmény: 3x630A (400kVA) mindennapszaki
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza
Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban ÉNGY) 2016-2 verziószáma szerint elkészíteni (amennyiben az adott tétel, szerepel az ÉNGY-ben).
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is irányadóak.
Folytatás a" III.1.1) Kizáró okok " pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-44.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12848 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tojásfeldolgozó üzem létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75642866
Postai cím: Bem Utca 2.
Város: Kunadacs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6097
Ország: Magyarország
E-mail: adacsvilla@gmail.com
Telefon: +36 204191401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1053736123
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
További tárgyak:45223300-9
45232450-1
45315100-9
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6050. Lajosmizse külterület Hrsz: 394/120
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet
Az épület több részből áll a funkciók jól elkülönülten működnek. Az iroda és öltözőblokk teljesen elkülönül az üzemi területektől, annyira, hogy külön tűzszakaszként kerül kialakításra a kétszintes szociális blokk.
Az épület, 7891,87 m2 nettó beépített alapterületű, előre gyártott vasbeton vázas csarnok.
Az épület előre gyártott vasbeton pillérei az előre gyártott vasbeton kehelynyakakba befogott szerkezetek, amelyek C40/45
minőségű betonból készülnek. A homlokzati pillérek 50x50 cm - es 50x40 cm -ek. Az épület merevítését a befogott pillérek biztosítják. A főtartó tartószerkezet előre gyártott (lágy vasalású) vasbeton gerenda az iroda résznél 80 cm méretű, a raktár résznél pedig 180 cm méretű a gerendák magassága, melyeknek a betonminősége C40/45. Az épület hossz oldalán a főtartókra merőlegesen 25x40 keresztmetszetű előre gyártott vasbeton peremgerendák kerülnek elhelyezésre
A homlokzatburkolat anyaga: hőszigetelt szendvicspanel, a tetőfedés pedig Kingspan KS1000 X-Dek XD tetőpanel. Az épület rendeltetése: tojás feldolgozó.
Az üzemi épületrészen, mely egy szintes, hűtő raktár, tálcamosó és tároló, csomagoló raktár, alapanyag raktár, tojás osztályozó és előkészítő üzem, tojás por raktár, törő és porító üzem és manipulációs tér kiépítésére kerül sor.
Az új épület kialakításához kapcsolódóan keletkező csapadékvizek elvezetése a telephely belüli zöldterületeken, ill.nyílt árokban történő elszikkasztással történik majd, a keletkező mennyiség (mennyiségi adatok a gépész tervfejezetben) a telephelyen rendelkezésre álló mennyiségű zöldfelületen biztonságosan elszikkasztható.
Az épület közvetlen környezetében kialakításra kerül 22 db személygépkocsi parkoló.
Fűtés:
A tervezett irodaépületben radiátoros fűtés kerül kiépítésre. A steril tereken mosható konvektor lemez nélküli radiátorok kerülnek telepítésre.
A gyártócsarnok és egyes raktár terület fűtése meleg vizes termo ventillátorok segítségével történik. A gépészeti helyiségben elhelyezett 2 db 120kW-os kondenzációs fali kazán biztosítja az épület fűtési energia ellátását.
Radiátoros rendszer:
A rendszerek légtelenítéséről a magas pontokon elhelyezett légedények gondoskodnak. A mélypontokon ürítők beépítéséről gondoskodunk.
A tervezett hő leadók: lapradiátorok
Valamennyi radiátort termosztatikus szeleptesttel és fejjel, visszatérő csavarzattal és légtelenítővel látunk el.
Hűtés:
A hűtési rendszer kiépítése nem képezi jelenközbeszerzési eljárás tárgyát!
Elektromos műszaki leírás:
Beépített teljesítmény:
Világítás: 65 kVA
Kültéri világítás: 3,5 kVA
Csatlakozó aljzatok, csatlakozó kombinációk: 45,0 kVA
Technológiai és gépészeti berendezések: 220,0 kVA
Beépített teljesítmény összesen: 333,5 kVA
Egyidejű teljesítmény: 300 kVA
Tervezett csatlakozási teljesítmény: 3x630A (400kVA) mindennapszaki
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza
Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban ÉNGY) 2016-2 verziószáma szerint elkészíteni (amennyiben az adott tétel, szerepel az ÉNGY-ben).
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is irányadóak.
Folytatás a" III.1.1) Kizáró okok " pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 356
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1053736123
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75642866
Postai cím: Bem Utca 2.
Város: Kunadacs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6097
Ország: Magyarország
E-mail: adacsvilla@gmail.com
Telefon: +36 204191401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás indoka
3.1.1. Nemzeti Közművek HÁLÓZAT akadályközlése
„….Nemzeti Közművek HÁLÓZAT Hálózatcsatlakozási Szakterület 2020. március 16.-án az alábbiakról tájékoztatta Megrendelőt.
Tárgy: Tájékoztatás az PLG Hungary Kft. Lajosmizse, Elkerülő Út 0394/120 hrsz cím alatti ingatlana villamos energia ellátása érdekében végzett munkánk során
Előzmények:
A tárgyi munkánk elvégzése érdekében Ügyfelünkkel a 441 -032-2019 sz. Hálózati Csatlakozási Szerződést kötöttük. A tervezési munka során akadályba ütköztünk
Az akadály oka
A tervezők és kivitelezők leterheltsége miatt a tárgyi beruházási munka korábban meghatározott kivitelezési határideje módosul.
Ügyfelünkkel előzetesen egyeztetve a megvalósítási idő alábbiak szerint módosul:
A 441-032-2019 számú Hálózati Csatlakozási Szerződésben vállalt 2019 október 22 határidő 2020 május 31.-re módosul…”

3.1.2. Vállalkozói akadályközlés
Vállalkozó 2020.03.16-án akadályt közölt, az alábbiak szerint:

„…2019.06.25-én kivitelezési szerződést kötöttünk az Ön cégével a Lajosmizse Elkerülő út 0394/120 hrsz alatti üzemépület megépítésére. A munka elvégzésének határideje 2020. március 21-e.
Tájékoztató levelet kaptunk Önöktől, miszerint a PLG-Hungary Kft és az EDF- Démász között létrejött 2019.01.22-én kelt 441-032-2019 számú Hálózati Csatlakozási Szerződésben vállalt határidő: 2019.október 22. nem valósult meg. A Lajosmizse Elkerülő út 0394/120 hrsz. ingatlan villamos energia ellátásának új határideje 2020. május 31.
Mivel a beruházás befejezéséhez, átadásához a jelenlegi ideiglenes áramellátás nem elegendő, a végleges teljesítmény rendelkezésre állása miatt indokolt a június 15-re történő befejezési határidő módosítás.
Ennek indoka, hogy az üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel hozzávetőlegesen két hetet vesz igénybe. A villamos és gépész rendszer beüzemelése a végleges elektromos teljesítmény rendelkezésre állása után lehetséges…”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő villamos energia ellátása érdekében 2019. január 28-án, 441 -032-2019 számon, Hálózati Csatlakozási Szerződést kötött az NKM HÁLÓZATI Kft-el.A Hálózati Csatlakozási Szerződés alapján a vállalt elektromos ellátás biztosításának határideje 2019. október 22. napja, melyet a Szolgáltató 2020. március 16.-án kelt akadályközlő levele alapján 2020. május 31-re módosította.A Vállalkozó tájékoztatása szerint a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező ingatlan műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása hozzávetőlegesen két hetet vesz igénybe.A villamos és gépész rendszer beüzemelése a végleges elektromos teljesítmény rendelkezésre állása után lehetséges, melyet a Szolgáltató 2020 május 31.-re tud biztosítani.Mivel a Szolgáltató kizárólagos joga az elektromos hálózat bekötésének biztosítása, melyetMegrendelő kellő időben megrendelt, ezért a VállalkozóiSzerződés határidő módosításának szükségességét sem aMegrendelő, sem aVállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1053736123 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1053736123 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben